Nowa inwestycja PPK: Innowacyjny symulator lotów lekkich i ultralekkich

 flarismPodkarpackie Powiązanie Korporacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego –  przy wsparciu Stowarzyszenia B-4 realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków PARP w ramach działania POIG 5.1. Założeniem wdrażanego projektu jest opracowanie, realizacja oraz testy wytrzymałościowe symulatorów lotu konstrukcji  lekkich i ultralekkich. W ramach dotychczasowych prac - prowadzonych w hali PKK w Krośnie - opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na wierne odwzorowanie rzeczywistego lotu mikrolotem – ultralekkim samolotem pasażerskim.

 Symulator został wyposażony w ruchomą platformę oddającą realne odczucia pilota i pasażerów podczas lotu. Dedykowany wyłącznie lotnictwu ultralekkiemu, będzie pierwszą tego typu technologią nie tylko w regionie, ale i w tej części Europy.
Realizowany projekt finalnie zakłada stworzenie dwóch, niezależnych od siebie, konstrukcji symulatora: jedno- i dwuosobowej. Mniejsza (jednosobowa) została w pełni przystosowana do transportu, większa natomiast ławyłącznie w wersji stacjonarnej - za czym przemawiają zarówno gabaryty, jak i przewidywane obciążenia, jakim zostanie poddana maszyna.
  Zadaniem symulatora dwuosobowego jest ponadto odtworzenie warunków, w jakich znajduje się pilot w trakcie lotu. Stąd kokpit lotnika został odizolowany od reszty kabiny specjalnie skonstruowaną komorą, która jednocześnie pełni funkcję ekranów dla projektorów.
 W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, każdy egzemplarz symulatora jest dublowany. Decyzja ta związana jest z ostatnim etapem realizowanych działań, tj. obowiązkowymi próbami wytrzymałościowymi ( w tym zniszczeniowymi) maszyn.
Aktualnie trwają testy funkcjonalne i subiektywne symulatora obejmujące m. in. badanie prawidłowości odbierania i przetwarzania informacji sensorycznych (ruchowych, dźwiękowych i wizualnych) przez użytkownika, badanie stabilności oprogramowania podłączonego i odłączonego od sieci internetowej oraz w warunkach symulacji zaników energii elektrycznej.
Szczegółowy opis prowadzonej inwestycji znajduje się pod adresem: http://www.klasterlotniczy.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Top