Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała porozumienie ze Strażą Graniczną..

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała porozumienie ze Strażą Graniczną.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała 16 listopada br. porozumienie ze Strażą Graniczną. Jego głównym celem jest poprawa współpracy operacyjnej w zakresie wykonywania przez Straż Graniczną lotów bezzałogowych statków powietrznych. Straż Graniczna ma na wyposażeniu drony, którymi wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem wschodniej granicy Polski.

Zgodnie z przepisami, wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku (BVLS) może odbywać się wyłącznie w specjalnie wydzielonych w tym celu strefach.

Specyfika służby Straży Granicznej nie pozwala określić ram czasowych wykorzystania danej strefy. Były więc one zamawiane do aktywacji na całą dobę, co wymagało dodatkowej koordynacji w przypadku innych użytkowników, takich jak m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, lotnictwo ogólne (General Aviation) czy aerokluby.

AMC Polska, we współpracy ze Służbą Informacji Powietrznej i Strażą Graniczną, opracowała ujednolicone procedury, które pozwalają na elastyczne zamawianie i aktywację wydzielonych stref, a także na koordynację przelotów przez nieaktywne, jak i aktywne strefy.

Znacząco podnosi to dostępność przestrzeni powietrznej i zwiększa bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników.

Porozumienie podpisali – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Magdalena Jaworska oraz Komendant Główny Straży Granicznej, płk Marek Łapiński.

Źródło informacji i zdjęć: http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1187

Top