Zaproszenie na konferencję „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”.

Zaproszenie na konferencję „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”.W dniach 12-13 stycznia 2017 roku w Instytucie Lotnictwa po raz dziesiąty zorganizowana zostanie największa specjalistyczna konferencja poświęcona zmęczeniu konstrukcji lotniczych. Organizatorem konferencji jest Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem materiałów i struktur lotniczych, w szczególności:

  • próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests);

  • zmęczenie materiałów lotniczych;

  • nowe materiały i typy struktur;

  • przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą;

  • monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring);

  • mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej;

  • badania nieniszczące (NDT);

  • przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Pełne teksty artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym „Fatigue of Aircraft Structures” (8 pkt.).

PROGRAM

Czwartek, 12 stycznia 2017

08:30 Rejestracja
09:00 – 10:30 Sesja nr 1
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:30 – 13:30 Sesja nr 2 ( Sesja MTS)
13:30 – 14:15 Lunch
14:15 – 15:45 Sesja nr 3
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:15 Sesja nr 4

Piątek, 13 stycznia 2017

09:00 – 10:30 Sesja nr 5
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Sesja nr 6
13:00 – 13:45 Lunch
13:45 – 15:15 Sesja nr 7
15:15 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:15 Sesja nr 8

Szczegółowy program konferencji będzie aktualizowany w miarę napływu zgłoszeń.

Więcej informacji: http://ilot.edu.pl/10-konferencja-zmeczenie-konstrukcji-lotniczych/
Strona konferencji: http://www.cbmk.pl/fatigue10/

Top