Kolejne posiedzenie rady Baltic FAB.

Kolejne posiedzenie rady Baltic FAB W Wilnie rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). Poprzednie spotkanie Rady FAB Bałtyckiego odbyło się w kwietniu 2015 roku w Warszawie.

Podczas spotkania, w którym uczestniczą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za sprawy transportu Polski i Litwy, urzędów regulacyjnych, właściwych do spraw lotnictwa cywilnego, a także Polskiej Agencji Żeglugi powietrznej oraz Oro Navigacij omawiane są między innymi kwestie dotyczące kluczowych założeń rozwoju Bałtyckiego FAB, ujętych w Strategii BALTIC FAB oraz plan realizacji zamierzeń operacyjno-technologicznych, szczególnie w kontekście programu SESAR oraz planowanym ujednoliceniem i harmonizacją systemów ATM (zarządzania ruchem lotniczym) na poziomie całego FABu.

PANSA i ON realizują m.in. wspólne projekty związane z ujednoliceniem i harmonizacją systemu ATM i wdrożeniem Free Route Airspace.

Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej powstał w 2012 roku. Jego głównym celem jest wdrożenie w życie wypracowanej przez Komisję Europejską koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky).

Aktualnie w Europie funkcjonuje 9 inicjatyw FAB (Functional Airspace Block) :

• UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia)
• Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja)
• Baltic FAB (Polska, Litwa)
• BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr)
• Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)
• FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina)
• FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria)
• North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)
• South West FAB (Portugalia, Hiszpania)

Źródło publikacji: http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1197

Top