piątek, 11 sierpień 2017 12:12

Dwóch Syryjczyków zatrzymanych na lotnisku w Modlinie.

Napisane przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Źródło zdjęcia: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło zdjęcia: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

W środę w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie nowodworskiego lotniska funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin ujawnili dwóch cudzoziemców z dokumentami stwierdzającymi tożsamość innych osób.

Do zatrzymania mężczyzn doszło podczas kontroli po przylocie samolotu z Aten. Rutynową kontrolą objęto 16 cudzoziemców, a wśród nich dwóch podróżnych legitymujących się bułgarskimi dowodami osobistymi. Wprawdzie dokumenty nie nosiły oznak sfałszowania, to wizerunki widniejące na fotografiach zamieszczonych w dokumencie nie odpowiadały wizerunkom osób posługujących się nimi. Po dokonaniu sprawdzeń dokumentów w dostępnych bazach poszukiwawczych okazało się, że jeden z dowodów figurował w systemach jako dokument utracony. W toku dalszych czynności, obaj cudzoziemcy oświadczyli, że są ob. Syrii i chcieli podstępem wjechać do Polski, posługując się dokumentami stwierdzającymi tożsamość innych osób. Dlatego na podstawie art. 275 § 1 kk. mężczyźni zostali zatrzymani.

W stosunku do jednego z nich zostało wszczęte dochodzenie, cudzoziemiec przyznał się do popełnionego czynu i dobrowolnie poddał się karze w postaci 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat, dozór kuratora, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadek dowodu rzeczowego - bez przeprowadzania rozprawy sądowej. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim po rozpatrzeniu wniosku o umieścił cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 miesięcy.

W stosunku do drugiego cudzoziemca z uwagi na to, że był niepełnoletni wszczęto czynności w trybie art. 308 §1 KPK. i po rozpatrzeniu jego sprawy przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie na okres 3 miesięcy. Ponadto sąd ustanowił dla małoletniego cudzoziemca kuratora w postępowaniu w sprawie zobowiązanie go do powrotu.

Źródło informacji: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/23569

Czytany 412 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 sierpień 2017 12:19

Artykuły powiązane

 • Dwie interwencje pirotechników Straży Granicznej na mazowieckich lotniskach.

  Tylko w ciągu kilku ostatnich dni funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej dwukrotnie interweniowali wobec pozostawionych bez opieki bagaży w portach lotniczych.

 • Iranka z obcym paszportem próbowała przejść kontrolę na lotnisku w Warszawie.

  Podróżna podczas kontroli granicznej posłużyła tureckim paszportem. Wygląd jej znacznie odbiegał od wizerunku umieszczonego w dokumencie. Jak się okazało podczas szczegółowej kontroli, posłużyła się paszportem innej osoby.

 • Certyfikat na czas nieokreślony dla lotniska Warszawa-Modlin.

  12 lipca 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska Warszawa/Modlin (EPMO). Certyfikat wydano na czas nieokreślony.

 • Podrobione stemple rosyjskiego małżeństwa przylatującego z Kaliningradu.

  Rosyjskie małżeństwo przylatujące z Kaliningradu przedstawiło do kontroli granicznej paszporty, w których ujawniono podrobione stemple kontroli granicznej.

 • Dziecko w podróży. Poznaj przepisy dotyczące odprawy osób niepełnoletnich.

  Dzieci przekraczające granicę obowiązują takie same zasady jak dorosłych. Dokumentami uprawniającymi każdego obywatela RP do przekroczenia granicy państwowej są – w zależności od kierunku podróży – ważny paszport lub dowód osobisty.

 • Syryjczyk z fałszywym paszportem zatrzymany na Okęciu.

  W mijający weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca w związku z posłużeniem się przez niego w trakcie kontroli legalności pobytu podrobionym na wzór oryginalny bułgarskim dokumentem.

 • W Modlinie zatrzymano pasażera z torbą pełną fałszywych dokumentów.

  Obywatel Indii podczas kontroli okazał funkcjonariuszom Straży Granicznej paszport. Najwyraźniej nie spodziewał się, że strażnicy zauważą, że to nie on jest na zdjęciu zamieszczonym w paszporcie. Podczas dalszej kontroli było jeszcze ciekawiej.

 • Na Okęciu kolejne zatrzymanie pasażera z podrobionym dokumentem.

  W poniedziałek funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca w związku z posłużeniem się przez niego podczas odprawy paszportowej podrobionym włoskim ID.

 • Wprawne oko funkcjonariuszy Straży Granicznej na Lotnisku im. Fryderyka Chopina.

  W niedzielę funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie udaremnili wylot 19-letniemu ob. Rosji, posługującym się paszportem, w którym zamieszczone były sfałszowane odbitki stempli włoskiej i maltańskiej kontroli granicznej.

  Przed odlotem samolotu do Sankt Petersburga do odprawy paszportowej zgłosił się ob. Rosji przedstawiając do kontroli funkcjonariuszowi Straży Granicznej swój rosyjski paszport z zamieszczonymi wizami.  W trakcie wnikliwej analizy dokumentu oraz historii podróży mężczyzny, funkcjonariusze SG ujawnili sfałszowane poprzez podrobienie na wzór oryginalnych odbitki włoskich i maltańskich stempli kontroli granicznej. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej RP wbrew przepisom, cudzoziemiec został zatrzymany. Zamieszczone stemple miały potwierdzić nieprawdę, co do długości terminu pobytu Rosjanina na terytorium Polski, gdyż zgodnie z oryginalnymi odbitkami stempli polskiej kontroli granicznej cudzoziemiec przebywał na terytorium Polski 92 dni w okresie 180 dni, a powinien nie dłużej niż 90. Z uwagi na fakt posłużenia się paszportem z zamieszczonymi przez osobę nieuprawnioną podrobionymi na wzór oryginalnych odbitkami stempli kontroli granicznej, zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie zmierzające do zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

  Źródło informacji i zdjęć: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

 • Grecki paszport i dowód za 2000 euro na warszawskim Okęciu.

  W zeszłym tygodniu w piątek, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca w związku z posłużeniem się przez niego w trakcie kontroli legalności pobytu podrobionymi na wzór oryginalnych greckimi dokumentami.

Skomentuj

Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji administratora.

Top