niedziela, 25 marzec 2018 14:41

Zdarzenia lotnicze z udziałem laserów na terenie Polski.

Napisane przez ULC
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaistniałe zdarzenia z udziałem lasera w latach 2009 - 2017. / ULC Zaistniałe zdarzenia z udziałem lasera w latach 2009 - 2017. / ULC

Pierwsze zdarzenia z udziałem lasera na terenie Polski zostały zarejestrowane w 2009 roku w ramach obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń. Było ich wówczas 12. Liczba zgłaszanych zdarzeń stopniowo zwiększała się i w okresie ostatnich lat oscyluje pomiędzy wartościami 100 – 130 zdarzeń rocznie.

Na wykresie przedstawione są dane liczbowe zaistniałych zdarzeń z udziałem lasera w latach 2009 - 2017.

lasery wykres 1 3

Na podstawie wpływających do Urzędu Lotnictwa Cywilnego danych z ostatnich lat obserwujemy bardziej wzmożoną aktywność zdarzeń z udziałem lasera w miesiącach letnich, podczas których ruch lotniczy jest większy, a przez to daje większe możliwości namierzenia statku powietrznego przez użytkownika urządzenia laserowego. Nie bez znaczenia jest również uciążliwość hałasowa, szczególnie dla osób zamieszkujących tereny przyległe do lotniska, co przy wzmożonym ruchu lotniczym może powodować ich frustrację, a oświetlanie statków powietrznych wiązką lasera może stanowić swoisty rodzaj odwetu. Poniższy wykres przedstawia średnie wartości liczbowe zdarzeń z udziałem lasera za lata 2015 – 2017.

Lasery miesiace


W przeważającej liczbie zdarzenia z udziałem lasera są zgłaszane przez załogi statków powietrznych wykorzystywanych w zarobkowym transporcie lotniczym (o masie startowej większej niż 5700 kg), na lotniskach komunikacyjnych oraz w ich otoczeniu (CTR, TMA). W znacznie mniejszym stopniu dotyczy to statków powietrznych wykonujących operacje na małych lotniskach lub lądowiskach położonych zwykle z dala od gęsto zaludnionych terenów.

Istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa jest faza lotu, podczas której dochodzi do oślepiania załóg lotniczych wiązka laserową. Z zebranych danych wynika, że do zdarzeń z udziałem lasera dochodzi najczęściej podczas fazy lądowania, powodując tym samym  poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.   
Zdarzają się również zgłoszenia związane z oświetlaniem wiązką laserową statku powietrznego lecącego na małych i średnich wysokościach.

wykres lasery 2009 2017


Potencjalne skutki oślepienia załogi statku powietrznego mogą doprowadzić do utraty kontroli i rozbicia się statku powietrznego, szczególnie w fazie lądowania.
Załoga statku powietrznego wskutek porażenia wiązką lasera narządu wzroku, w zależności od mocy lasera, może doznać poza chwilowym oślepieniem, krótkotrwałych, a w niektórych przypadkach trwałych uszkodzeń narządu wzroku.
Planowanie lotów w obszarach o podwyższonym ryzyku związanym z obecnością lasera wymaga modyfikacji procedur operacyjnych, stosowanych przez załogi statków powietrznych, służby ruchu lotniczego (szczególnie kontrola ruchu lotniczego w ruchu lotniskowym - TWR) oraz zarządzających lotniskami, aby minimalizować potencjalne niekorzystne skutki związane z oddziaływaniem lasera. Stosowane środki zapobiegawcze (zwłaszcza techniczne) powinny być dopasowane do skali zagrożenia.
Szczególnej uwagi wymają procedury operacyjne stosowane przez jednoosobowe załogi statków powietrznych, gdyż w sytuacji zagrożenia (np. chwilowe oślepienie) nie ma możliwości zastąpienia pilota innym członkiem załogi.
Ważnymi elementami są też działania podejmowane na różnych poziomach w ramach promocji bezpieczeństwa w celu podniesienia świadomości w szczególności użytkowników urządzeń laserowych, a także operatorów statków powietrznych, służb ruchu lotniczego, zarządzających lotniskami oraz służb porządku publicznego.


Większość użytkowników urządzeń laserowych (szczególnie do zastosowań nieprofesjonalnych) nie zdaje sobie sprawy, że wiązka lasera ma bardzo duży zasięg oraz jakie konsekwencje może spowodować laserowa „kropka” w kabinie załogi statku powietrznego. Światło lasera, które dotrze do kabiny załogi ulega wzmocnieniu i rozproszeniu na oszkleniu, powodując uniemożliwienie obserwacji sytuacji poza kabiną przez pilotów.  
Takie nierozważne działanie ze strony operatora urządzenia laserowego może wymuszać na załodze zmianę kursu albo doprowadzić do utraty kontroli nad statkiem powietrznych, a także skutkować u pilotów obrażeniami wymagającymi udziału lekarza.  
Nie wszyscy użytkownicy urządzeń laserowych są świadomi, że w art. 87a Ustawy-prawo lotnicze jest zapis zabraniający emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego.

„Art. 87a. 1. Zabrania się emitowania lub powodowania emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.”

Ponadto użytkownicy urządzeń laserowych, którzy nie stosują się do zapisów zawartych w art. 87a mogą podlegać sankcjom zawartym w art. 211 ust. 1 pkt. 12 Ustawy-prawo lotnicze (Dział XII Przepisy karne), tj. podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Źródło informacji i zdjęć: http://www.ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/4352-zdarzenia-lotnicze-z-udzialem-laserow

Czytany 523 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 25 marzec 2018 14:48

Artykuły powiązane

 • Informacje na temat nowych unijnych przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych.

  Komisja Europejska ogłosiła, iż w dniu 11 września 2018 r. planowane jest wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/… w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (zwane dalej nowym rozporządzeniem bazowym lub NBR - New Basic Regulation). Jest to przełomowy akt dla rynku bezzałogowych statków powietrznych, ponieważ po raz pierwszy obszar ten zostanie uregulowany na poziomie ponadnarodowym.

 • Wyniki 21 Samolotowych Rajdowych Mistrzostw Świata. W pierwszej dziesiątce znalazło się 6 polskich załóg.
  Jest nam bardzo miło przekazać wyniki 21. Samolotowych Rajdowych Mistrzostw Świata, w których Samolotowa Reprezentacja Polski odniosła ogromny sukces. Zdobyliśmy złoty medal drużynowy, srebro i brąz indywidualnie. W zawodach rywalizowało 49 załóg z 15 państw. W pierwszej dziesiątce znalazło się 6 polskich załóg.
 • Blisko dwa miliony pasażerów w lipcu na Lotnisku Chopina.
  Ponad 1,9 mln pasażerów obsłużono na Lotnisku Chopina w pierwszym miesiącu wakacji 2018 r. Na bardzo dobre wyniki znaczący wpływ ma stałe zwiększanie się liczby pasażerów warszawskiego portu uczestniczących w ruchu międzynarodowym (głównie tranzytowym).
 • Ponad horyzonty - wielka siła małego zespołu profesjonalistów.

  Central European Engine Services Sp. z o.o. – w skrócie CEES jest renomowaną, prężnie działającą firmą świadczącą od ponad 18 lat specjalistyczne usługi naprawczo – remontowe silników lotnictwa cywilnego w kraju i na świecie.

 • Oświadczenie Zakładu Lotniczego Opegieka ws. incydentu nad lotniskiem Chopina.

  Elbląska firma fotogrametryczna OPEGIEKA o statusie Centrum Badawczo Rozwojowego realizowała wczoraj (tj. 07.08.2018) lot w celu pozyskania danych do przeprowadzenia analizy możliwości wykorzystania zielonego lasera w badaniu roślinności. Wykonanie misji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, było wcześniej uzgodnione z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami.

 • Centralna Baza Zgłoszeń – łatwiejsze zgłaszanie zdarzeń lotniczych on-line.

  Od 1 września 2018 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wraz z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) uruchamia system Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ) dla zgłaszania zdarzeń lotniczych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych. Dzięki temu systemowi każda organizacja będzie mogła przesyłać informację o zdarzeniu bezpośrednio do PKBWL (jako podmiotu badającego zdarzenie lotnicze), jak i do ULC (jako organu prowadzącego nadzór lotniczy). Zgłoszenie wymaga wypełnienia tylko jednego formularza online, bez konieczności wysyłania wielu różnych dokumentów oddzielnie.

 • 95% Polaków nie zna maksymalnej kwoty odszkodowania za zakłócony lot.

  Aż 95% podróżujących samolotami Polaków nie zna maksymalnej kwoty odszkodowania finansowego, o jaką mogą ubiegać się od linii lotniczych w przypadku odwołania lub opóźnienia podróży – wynika z badań przeprowadzonych w lipcu br. na zlecenie platformy technologicznej GIVT, pomagającej pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty. Zaledwie 5% badanych potrafiło wskazać, że jest to 600 euro.

 • Początek 15. Paralotniowych Mistrzostw Europy świetny dla Polaków.

  W Montalegre w Portugalii trwają 15. Paralotniowe Mistrzostwa Europy. Polska ekipa bardzo dobrze poradziła sobie podczas pierwszej konkurencji. Zawody w Montalegre potrwają do 28 lipca.

 • Awaryjne lądowanie Dreamlinera w Cancun. Oświadczenie LOT-u.

  Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały dzisiaj następujący komunikat: - Oświadczamy, że informacje dotyczące rejsu LOT-u z Cancun wykonywanego 23 marca br. przez Boeinga 787 Dreamliner (SP-LRF), które podaje dzisiejszy „Fakt”, są nieprawdziwe. Kapitan rejsu LO6506 stwierdził usterkę silnika, a następnie podjął decyzję o lądowaniu w jednym z portów zapasowych, czyli na Lotnisku JFK w Nowym Jorku. Podczas lotu z Cancun ani przez chwilę nie było zagrożenia dla pasażerów, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta silników samolot B787 Dreamliner może bezpiecznie kontynuować lot na jednym silniku przez cztery godziny, a zgodnie z bardziej restrykcyjnymi zasadami ustalonymi wewnętrznie przez LOT przez trzy godziny. W przypadku rejsu LO6506 lot na jednym silniku do Nowego Jorku trwał dwie godziny.

 • Michał Klimaszewski mistrzem Polski akrobacji szybowcowych.

  W minionych dniach na terenie Aeroklubu Pomorskiego, odbyły się 23 mistrzostwa Polski akrobacji szybowcowych. Pilot Aeroklubu Częstochowskiego zdobył tytuł mistrza Polski w klasie advanced, wygrywając wszystkie konkurencje z przewagą 5-7 punktów, nad pozostałymi uczestnikami.

Top