niedziela, 20 maj 2018 13:42

Dzień Strażaka w Kraków Airport - nowy sztandar, odznaczenia i pokaz możliwości taktyczno-technicznych.

Napisane przez Kraków Airport
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza (LSRG) zabezpiecza wszystkie operacje lotnicze (starty i lądowania statków powietrznych) wykonywane w Kraków Airport oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia. LSRG – to jedyna lotniskowa jednostka strażacka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Dodatkowo w ramach działalności LSRG współpracuje z jednostkami ochotniczych straży pożarnych (OSP) znajdujących się w miejscowościach sąsiadujących z krakowskim lotniskiem.

Lotniskowa Służba Ratowniczo - Gaśnicza (LSRG) działająca na terenie Kraków Airport wyposażona jest w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). LSRG zapewnia poziom ochrony w zakresie ratowniczo-gaśniczym dla 8 kategorii lotniska. Oznacza, to że w każdej chwili do dyspozycji są co najmniej 3 samochody ratowniczo-gaśnicze z odpowiednią obsadą strażaków, a czas reakcji liczony od momentu poinformowania LSRG do pierwszej interwencji pojazdu/ów ratowniczo-gaśniczych w najdalej położonym punkcie drogi startowej nie przekracza 3 minut. Cel operacyjny to 2 minuty.

Wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego, ekologicznego oraz medycznego pozwala na zabezpieczenie wszystkich operacji lotniczych wykonywanych w Kraków Airport oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia.

Obecnie LSRG liczy 63 strażaków w tym dwie panie aspirant, dyżurne punktu alarmowego. W strukturach LSRG jest Sekcja Zabezpieczenia Medycznego Portu, której zadaniem jest zapewnienie całodobowej gotowości
do podejmowania działań w zakresie opieki i pomocy medycznej wszystkim osobom przebywającym na terenie portu. Najczęstszymi przyczynami interwencji medycznych są zasłabnięcia.

LSRG jest wyposażona w 5 bojowych wozów gaśniczych, 1 ratownictwa technicznego i jeden 1 wóz dowodzenia łączności. W 2018 r. jednostka zostanie wyposażona w nowy lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu 8x8.

strazacy krakow lotnisko 2005201801

strazacy krakow lotnisko 2005201802

strazacy krakow lotnisko 2005201803

LSRG w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Od 1 stycznia 2016 r. LSRG jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze), którego zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Oznacza to, że jeśli w pobliżu lotniska dojdzie do zdarzenia, które wiąże się z zagrożeniem życia – stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej informuje o tym punkt alarmowy LSRG na lotnisku. Ponieważ priorytetem LSRG jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z lotniska, dyspozytor w punkcie alarmowym podejmuje decyzję o możliwości skierowania zastępu gaśniczego lub ratownictwa technicznego do działań. Do akcji ratowniczo-gaśniczych poza terenem lotniska wyznaczony jest jeden zastęp w obsadzie 2-3 strażaków-ratowników.

 Udział w tego typu akcjach przyczynia się do lepszej współpracy różnych podmiotów KSRG, także w przypadku ewentualnego zagrożenia na terenie portu lotniczego. 

 Od 1 stycznia 2016 r. do 31 kwietnia 2018 r. lotniskowi strażacy działając w ramach KSRG wyjechali do działań poza terenem lotniska w sumie 86 razy, głównie na autostradę A4, ale też do zdarzeń w okolicznych sołectwach np. lotniskowi strażacy pomogli ugasić pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Budzyń, pożar transformatora, pożar samochodu ciężarowego Scania.

Dodatkowo strażacy współdziałają z innymi jednostkami straży pożarnej. Współpraca polega przede wszystkim na udziale w ćwiczeniach z ratownictwa lotniskowego i współdziałaniu podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych.

Służba w LSRG

Strażacy pracują w systemie czterozmianowym, każda liczy po dwanaście osób i zaczyna się o godz. 7:00 lub 19:00. Strażacy przychodzą pół godziny przed rozpoczęciem pracy, przebierają się w mundury koszarowe i odbierają służbę od poprzedniej zmiany. Od poniedziałku do czwartku biorą udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Co roku kilku ze strażaków uczestniczy w kursach w International Fire Training Center w Londynie – to specjalistyczny ośrodek szkoleniowy, w którym oprócz szkolenia teoretycznego, strażacy na poligonie zdobywają doświadczenie praktyczne w zakresie walki z pożarami, pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach, w dużym zadymieniu, ograniczonej przestrzeni, przy rozlewiskach paliw i chemikaliów a także w zakresie poszukiwań i ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia.

Na co dzień strażacy zabezpieczają tankowanie samolotów z pasażerami na pokładzie, są w gotowości bojowej przy każdym odlocie i przylocie statku powietrznego. Jeśli zostaje rozlane paliwo przy tankowaniu samolotu – LSRG zajmuje się jego neutralizacją. W zimie strażacy usuwają sople i śnieżne nawisy z dachów. Własnym siłami zbudowali profesjonalną komorę ćwiczeń ze starej cysterny kolejowej. Trenażer wykorzystywany jest podczas m.in. kompleksowych ćwiczeń z ratownictwa lotniskowego, w których biorą udział także inne jednostki straży pożarnej.

Strażacy po godzinach

Po godzinach pracy, większość (aż 60 %) strażaków aktywnie działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie swojego miejsca zamieszkania, uczestniczą także w akcjach ratunkowych.

W ubiegłorocznej edycji konkursu grantowego dla pracowników Kraków Airport „Wspieramy Wolontariuszy” jeden ze strażaków złożył projekt pn. „Program powszechnego dostępu do defibrylatora AED w Rusocicach”.
W ramach grantu zakupiono i zamontowano defibrylator AED na ścianie remizy OSP w Rusocicach. Dodatkowo pracownicy LSRG w ramach wolontariatu pracowniczego przeszkolili z udzielania pierwszej pomocy
z użyciem defibrylatora AED łącznie 90 osób z Rusocic, Kamienia, Kłokoczyna i Czernichowa.

Źródło informacji i zdjęć: Kraków Airport

Czytany 598 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 20 maj 2018 13:50

Artykuły powiązane

 • Huawei współpracuje z Dubai Airports – powstanie inteligentne lotnisko.

  Władze portu lotniczego w Dubaju szacują, że roczny ruch pasażerski na lotnisku wzrośnie z 83,6 mln w 2016 r. do 118 mln w 2025 r. Ponadto zbliża się wystawa Expo Dubai 2020, która ma przyciągnąć ok. 20 milionów podróżnych z zagranicy. Wymaganiom ciągle zwiększającej się liczby pasażerów można sprostać tylko dzięki ulepszeniu centrum danych. Z tego powodu firma Dubai Airports uruchomiła program DXB Plus, którego celem jest wykorzystanie innowacyjnych technologii zwiększających przepustowość węzła lotniczego. Wiąże się to z budową pierwszego na świecie kompleksu modułowego centrum danych (MDCC), który oparto na rozwiązaniu FusionModule1000B firmy Huawei.

 • Fokker Dr.I - myśliwski samolot z I Wojny Światowej w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

  W dniu 19 sierpnia o godzinie 12:00 Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie prowadzone przez Jana Hoffmanna. Tym razem będzie ono dotyczyły niemieckiego myśliwca z I Wojny Światowej.

 • Zobacz zdjęcia z pełnego pracy poranku wrocławskiego lotniska.

  Choć pierwszy samolot startuje o godz. 5.40, Port Lotniczy Wrocław jest gotowy do działania znacznie wcześniej. Zobacz, jak wygląda pracowity poranek na lotnisku we Wrocławiu, które obsłużyło już 2–milionowego pasażera w tym roku.

 • Wspólne ćwiczenia Zespołu Ewakuacji Medycznej w ramach AvDet.
  W dniach 8-10 sierpnia 2018r. na terenie 8.BLTr. Kraków-Balice w ramach AvDet 18-4 odbył się wspólny trening medyczny żołnierzy Zespołu Ewakuacji Medycznej oraz 86th Aeromedical Evacuation Squadron z Ramstein A.B.
 • Port Lotniczy Warszawa - Modlin odprawił w lipcu ponad 284 tys. pasażerów.

  Rekordowa liczba pasażerów w Modlinie ! Port Lotniczy Warszawa/Modlin odprawił w lipcu ponad 284 tys. pasażerów, czyli o prawie 5% proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Jest to najlepszy miesiąc w historii lotniska.

 • Sąd wyznaczył nadzorcę, który zbada sytuację spółki lotniskowej przed ogłoszeniem upadłości.

  Do 28 sierpnia nadzorca sądowy ma przygotować raport dotyczący sytuacji finansowej spółki Port Lotniczy Radom. Kiedy dokument będzie gotowy odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie upadłości spółki. Wyznaczony zostanie syndyk, którego zadaniem będzie zaspokojenie wierzycieli portu. Każdy z podmiotów, wobec których lotnisko ma zobowiązania, może też zaskarżyć upadłość. To może oznaczać przedłużenie procedury.

 • Lipiec na krakowskim lotnisku. Statystyki i wydarzenia.

  W lipcu z Kraków Airport skorzystało 624 695 pasażerów. To wynik o 72 tys. (+13%) lepszy, niż w lipcu ubiegłego roku.

 • Sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa LTR przeciwko PPL i PHZ Baltona S.A.
  Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa „Lagardere Travel Retail” przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” i PHZ Baltona S.A. Potwierdza to słuszność argumentów przytaczanych w tej sprawie przez PPL, zarządzającego Lotniskiem Chopina i powierzchniami handlowymi, o których wynajęcie bezskutecznie zabiegał LTR.
 • Pracownicy Służby Ochrony Lotniska ratowali ofiary wypadku na obwodnicy Krakowa.

  Dzisiaj, 27 lipca 2018 r. siedmiu pracowników Służby Ochrony Lotniska (dalej: SOL): Bartosz, Patryk, Angelika, Adrianna, Mateusz, Jakub i Andrzej w drodze do pracy skutecznie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i podjęli akcję ratunkową na obwodnicy Krakowa. W akcji wzięli również udział pracownicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (dalej LSRG).

 • Samolot zmienia kształt. Od drewna przez metal do kompozytu.

  W najbliższą niedzielę 29 lipca o godzinie 12.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się spotkanie zatytułowane: "Samolot zmienia kształt. Od drewna przez metal do kompozytu". Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie prowadzone przez Jana Hoffmanna.

Top