niedziela, 20 maj 2018 13:42

Dzień Strażaka w Kraków Airport - nowy sztandar, odznaczenia i pokaz możliwości taktyczno-technicznych.

Napisane przez Kraków Airport
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza (LSRG) zabezpiecza wszystkie operacje lotnicze (starty i lądowania statków powietrznych) wykonywane w Kraków Airport oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia. LSRG – to jedyna lotniskowa jednostka strażacka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Dodatkowo w ramach działalności LSRG współpracuje z jednostkami ochotniczych straży pożarnych (OSP) znajdujących się w miejscowościach sąsiadujących z krakowskim lotniskiem.

Lotniskowa Służba Ratowniczo - Gaśnicza (LSRG) działająca na terenie Kraków Airport wyposażona jest w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). LSRG zapewnia poziom ochrony w zakresie ratowniczo-gaśniczym dla 8 kategorii lotniska. Oznacza, to że w każdej chwili do dyspozycji są co najmniej 3 samochody ratowniczo-gaśnicze z odpowiednią obsadą strażaków, a czas reakcji liczony od momentu poinformowania LSRG do pierwszej interwencji pojazdu/ów ratowniczo-gaśniczych w najdalej położonym punkcie drogi startowej nie przekracza 3 minut. Cel operacyjny to 2 minuty.

Wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego, ekologicznego oraz medycznego pozwala na zabezpieczenie wszystkich operacji lotniczych wykonywanych w Kraków Airport oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia.

Obecnie LSRG liczy 63 strażaków w tym dwie panie aspirant, dyżurne punktu alarmowego. W strukturach LSRG jest Sekcja Zabezpieczenia Medycznego Portu, której zadaniem jest zapewnienie całodobowej gotowości
do podejmowania działań w zakresie opieki i pomocy medycznej wszystkim osobom przebywającym na terenie portu. Najczęstszymi przyczynami interwencji medycznych są zasłabnięcia.

LSRG jest wyposażona w 5 bojowych wozów gaśniczych, 1 ratownictwa technicznego i jeden 1 wóz dowodzenia łączności. W 2018 r. jednostka zostanie wyposażona w nowy lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu 8x8.

strazacy krakow lotnisko 2005201801

strazacy krakow lotnisko 2005201802

strazacy krakow lotnisko 2005201803

LSRG w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Od 1 stycznia 2016 r. LSRG jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze), którego zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Oznacza to, że jeśli w pobliżu lotniska dojdzie do zdarzenia, które wiąże się z zagrożeniem życia – stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej informuje o tym punkt alarmowy LSRG na lotnisku. Ponieważ priorytetem LSRG jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z lotniska, dyspozytor w punkcie alarmowym podejmuje decyzję o możliwości skierowania zastępu gaśniczego lub ratownictwa technicznego do działań. Do akcji ratowniczo-gaśniczych poza terenem lotniska wyznaczony jest jeden zastęp w obsadzie 2-3 strażaków-ratowników.

 Udział w tego typu akcjach przyczynia się do lepszej współpracy różnych podmiotów KSRG, także w przypadku ewentualnego zagrożenia na terenie portu lotniczego. 

 Od 1 stycznia 2016 r. do 31 kwietnia 2018 r. lotniskowi strażacy działając w ramach KSRG wyjechali do działań poza terenem lotniska w sumie 86 razy, głównie na autostradę A4, ale też do zdarzeń w okolicznych sołectwach np. lotniskowi strażacy pomogli ugasić pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Budzyń, pożar transformatora, pożar samochodu ciężarowego Scania.

Dodatkowo strażacy współdziałają z innymi jednostkami straży pożarnej. Współpraca polega przede wszystkim na udziale w ćwiczeniach z ratownictwa lotniskowego i współdziałaniu podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych.

Służba w LSRG

Strażacy pracują w systemie czterozmianowym, każda liczy po dwanaście osób i zaczyna się o godz. 7:00 lub 19:00. Strażacy przychodzą pół godziny przed rozpoczęciem pracy, przebierają się w mundury koszarowe i odbierają służbę od poprzedniej zmiany. Od poniedziałku do czwartku biorą udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Co roku kilku ze strażaków uczestniczy w kursach w International Fire Training Center w Londynie – to specjalistyczny ośrodek szkoleniowy, w którym oprócz szkolenia teoretycznego, strażacy na poligonie zdobywają doświadczenie praktyczne w zakresie walki z pożarami, pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach, w dużym zadymieniu, ograniczonej przestrzeni, przy rozlewiskach paliw i chemikaliów a także w zakresie poszukiwań i ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia.

Na co dzień strażacy zabezpieczają tankowanie samolotów z pasażerami na pokładzie, są w gotowości bojowej przy każdym odlocie i przylocie statku powietrznego. Jeśli zostaje rozlane paliwo przy tankowaniu samolotu – LSRG zajmuje się jego neutralizacją. W zimie strażacy usuwają sople i śnieżne nawisy z dachów. Własnym siłami zbudowali profesjonalną komorę ćwiczeń ze starej cysterny kolejowej. Trenażer wykorzystywany jest podczas m.in. kompleksowych ćwiczeń z ratownictwa lotniskowego, w których biorą udział także inne jednostki straży pożarnej.

Strażacy po godzinach

Po godzinach pracy, większość (aż 60 %) strażaków aktywnie działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie swojego miejsca zamieszkania, uczestniczą także w akcjach ratunkowych.

W ubiegłorocznej edycji konkursu grantowego dla pracowników Kraków Airport „Wspieramy Wolontariuszy” jeden ze strażaków złożył projekt pn. „Program powszechnego dostępu do defibrylatora AED w Rusocicach”.
W ramach grantu zakupiono i zamontowano defibrylator AED na ścianie remizy OSP w Rusocicach. Dodatkowo pracownicy LSRG w ramach wolontariatu pracowniczego przeszkolili z udzielania pierwszej pomocy
z użyciem defibrylatora AED łącznie 90 osób z Rusocic, Kamienia, Kłokoczyna i Czernichowa.

Źródło informacji i zdjęć: Kraków Airport

Czytany 751 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 20 maj 2018 13:50

Artykuły powiązane

Top