niedziela, 19 sierpień 2018 13:17

Air Show 2018 w Radomiu. Organizacja ruchu i parkowanie podczas pokazów lotniczych.

Napisane przez Echodnia.eu
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Autor zdjęcia: Red / Aviation24.pl Autor zdjęcia: Red / Aviation24.pl

W związku z Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show 2018 w Radomiu, w dniach 25 i 26 sierpnia wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu kołowego. Ulice w rejonie radomskiego lotniska zostaną zamknięte. Wyznaczone będą strefy parkingowe.

mapa air show radom 2018 dojazd parkingi

ORGANIZACJA RUCHU KOŁOWEGO

W dniach 25 i 26 sierpnia 2018 roku aleja Wojska Polskiego od placu Matki Bożej Fatimskiej do ronda Popiełuszki będzie wyłączona z ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Dopuszczony będzie na niej tylko ruch autobusów komunikacji miejskiej, busów dowozu osób niepełnosprawnych i innych upoważnionych pojazdów (w tym rowerów).

Dla ruchu będą też w tych dniach zamknięte fragmenty ulic: Lubelskiej (od ulicy Kochanowskiego do ulicy Porannej), Sadków (od ulicy Porannej do jednostki wojskowej), Lotniczej (od ulicy Lubelskiej do ulicy Odrodzenia), Porannej (od ulicy Lubelskiej do miejscowości Sadków-Górki, po zachodniej stronie terenu ogródków działkowych), Ogrodniczej (od alei Wojska Polskiego do ulicy Reymonta), Reymonta (od ulicy Ogrodniczej do ulicy Skaryszewskiej), Odrodzenia (od ulicy Litewskiej do alei Wojska Polskiego) oraz Skaryszewskiej (od ulicy Słowackiego do granicy miasta). Dopuszczony będzie dojazd do okolicznych posesji, ruch pojazdów upoważnionych, a na ulicach Odrodzenia i Skaryszewskiej także autobusów miejskich. Ze względów bezpieczeństwa cała ulica Skaryszewska będzie objęta zakazem parkowania - pod rygorem odholowania pojazdów. Na odcinku ulicy Odrodzenia od alei Wojska Polskiego do ulicy Długojowskiej będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku ulicy Długojowskiej). Jezdnią tą będą kursowały autobusy miejskie. Uwaga! MZDiK apeluje do wszystkich przedsiębiorców, których firmy znajdują się przy ulicach zamkniętych dla ruchu, aby wszystkie dostawy zostały zorganizowane do piątku, 24 sierpnia włącznie. W dniach 25 i 26 sierpnia dojazd może być niemożliwy. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa w strefie wokół lotniska na Sadkowie. W związku z zamknięciem alei Wojska Polskiego zostaną wyznaczone objazdy dla ruchu tranzytowego (drogi krajowe nr 9 i 12). Zostaną one poprowadzone aleją Grzecznarowskiego oraz ulicami Kuronia, Walentynowicz i Lipskiego, czyli południową obwodnicą Radomia do trasy E77. Trasy objazdów tranzytowych zostaną oznakowane żółtymi tablicami.

PŁATNE STREFY PARKINGOWE

1A - ulice Małęczyńska, Wrocławska i Chorzowska - dojazd od ulicy Lubelskiej (około 1500 miejsc) 1B - tereny prywatne w miejscowości Sadków - dojazd od Małęczyna Nowego (około 3000 miejsc) 1C - tereny prywatne między ulicami Ogrodniczą i Odrodzenia - dojazd od ulicy Ogrodniczej (około 500 miejsc) 2A - tereny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego - dojazd od ulicy Chrobrego (około 1000 miejsc) * 2B - ulica Mierzejewskiego i tereny UTH przy ulicy Mierzejewskiego - dojazd od ulicy Chrobrego (około 700 miejsc) * 3A - ulice Fołtyn i Holszańskiej - dojazd od ulicy Kozienickiej (około 1000 miejsc) * 4A - ulica Bulwarowa i tereny obok zalewu - dojazd od ulicy Maratońskiej (około 1500 miejsc) * 4B - ulica Dębowa za cmentarzem rzymskokatolickim - dojazd od ulicy Maratońskiej (około 600 miejsc) * 4R - ulica Maratońska od ulicy Bulwarowej do Dębowej - prawe pasy obu jezdni (około 200 miejsc) * 5A - tereny SM Ustronie między ulicami Wyścigową i Młodzianowską - dojazd od Wyścigowej (około 1000 miejsc) * 5B - teren u zbiegu ulic Wyścigowej i Kuronia - dojazd od ulicy Wyścigowej (około 200 miejsc) * 5C - teren między aleją Grzecznarowskiego i ulicą Świerkową - dojazd od ulicy Białej (około 200 miejsc) * 5D - teren Centrum Handlowego M1 - dojazd od alei Grzecznarowskiego (około 700 miejsc) 5E - teren Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego - dojazd od ulicy Białej (około 350 miejsc) 6A - teren spółki Korej - dojazd od ulicy Wernera (około 1000 miejsc) - tylko w niedzielę * * Strefy parkingowe PARKUJ I JEDŹ - dojazd na lotnisko oraz powrót komunikacją miejską jest możliwy na podstawie paragonu z parkingu, bez konieczności kupowania dodatkowych biletów na przejazdy autobusami. Litera R w symbolu strefy oznacza, że to lokalizacja rezerwowa (uruchamiana po zapełnieniu stref podstawowych). Strefy dla autokarów i busów będą wyznaczone wyłącznie w lokalizacjach 2A i 4A. Strefa dla pojazdów osób niepełnosprawnych będzie wyznaczona przy ulicy Chorzowskiej (lokalizacja 1A). Strefa dla rowerów (bezpłatna) będzie przy ulicy Lubelskiej, za drogą do Portu Lotniczego (około 150 miejsc). Strefa dla motocykli (płatna) będzie na terenie pomiędzy aleją Wojska Polskiego a ulicą Lotniczą (około 350 miejsc). Miejskie strefy parkingowe 1A, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4R, 5A, 5B, 5C i 6A będą obsługiwali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych (ZUK Radom). Prywatne strefy parkingowe 1B, 1C, 5D i 5E będą natomiast obsługiwane na własny rachunek przez pracowników zarządców albo właścicieli tych terenów (miasto nie będzie ich organizatorem). Ze stref parkingowych 1A, 1B, 1C, zlokalizowanych blisko miejsca pokazów, dotarcie do lotniska i z powrotem będzie możliwe tylko pieszo! Dojazd z innych stref autobusami komunikacji miejskiej linii P1, P2, P3, P4, P5, 1, 5, 11, 14, 17, 21 (ze stref miejskich bezpłatnie na podstawie wystawionego w danym dniu przez ZUK paragonu parkingowego). Opłaty w miejskich strefach parkingowych, obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych - motocykl: 10 złotych, samochód osobowy: 20 złotych, bus do 8 miejsc: 40 złotych, bus ponad 8 miejsc: 80 złotych, autobus: 100 złotych. Mapa lokalizacji stref parkingowych podczas Air Show znajduje się na dole niniejszego komunikatu. Paragony ze stref parkingowych organizowanych przez miasto Radom będą uprawniały do przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na odcinkach ze stref parkingowych do lotniska i z powrotem - jedynie w dniu ich wystawienia. Osoby pozostawiające samochody w strefach prywatnych lub w innych ogólnodostępnych miejscach muszą zakupić bilety komunikacji miejskiej zgodnie z ewentualnie posiadanymi uprawnieniami do ulg. Trasy dojazdowe do miejskich stref parkingowych zostaną oznakowane tabliczkami z symbolem parkingu i z napisem AIR SHOW. Aby ułatwić kierowanie ruchem na skrzyżowaniach przez policjantów oraz strażników miejskich, prosimy osoby przyjezdne o umieszczenie za przednimi szybami samochodów białej kartki formatu A-4 (z napisem Air Show).

DOJAZD DO LOTNISKA (PORADNIK MZDiK RADOM)

Z myślą o osobach przyjezdnych, dojeżdżających do Radomia swoimi pojazdami, jak też tych, którzy wybiorą podróż pociągami bądź autobusami, podajemy informacje o możliwościach dojazdu do lotniska z parkingów oraz z dworców. Proponujemy je wydrukować i nosić przy sobie. Wsiadając do autobusu, warto też zapisać sobie nazwę przystanku! Z dworca kolejowego PKP: - linią P1 z przystanków Dworzec PKP 02 (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego) lub Poniatowskiego / Dworzec PKP 04 (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego), powrót do przystanku Dworzec PKP 02 (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego); - linią 11 z przystanków Dworzec PKP 05 (na zewnętrznej wysepce na placu Dworcowym) lub Poniatowskiego / Dworzec PKP 04 (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego), powrót do przystanku Dworzec PKP 01 (przy budynku stacji paliw na placu Dworcowym); - linią 14 z przystanku Dworzec PKP 05 (na zewnętrznej wysepce na placu Dworcowym), powrót do przystanku Poniatowskiego / Dworzec PKP 02 (pierwszy przystanek w zatoce, obok hotelu). Z dworca autobusowego PKS: - linią P1 z przystanków Beliny-Prażmowskiego / Dw. PKS 01 i 04 (przy dworcu, po obu stronach ulicy), powrót do przystanku Dworzec PKP 02 (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego). Ze strefy parkingowej 2A (tereny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego): - liniami P2 i 21 z przystanków Chrobrego / Rapackiego 09 (obok sklepu Żak) lub Chrobrego / Mierzejewskiego 07 (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH), powrót do przystanków Chrobrego / Mierzejewskiego 08 (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH) lub Chrobrego / Rapackiego 10 (po stronie wieżowców osiedla Akademickiego); - linią 11 z przystanków Chrobrego / Rapackiego 09 (obok sklepu Żak) lub Chrobrego / Mierzejewskiego 07 (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH), powrót do przystanków Chrobrego / Mierzejewskiego 08 (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH) lub Rapackiego / Chrobrego 02 (obok przedszkola i kościoła za wieżowcami osiedla Akademickiego). Ze strefy parkingowej 2B (ulica Mierzejewskiego i tereny UTH przy ulicy Mierzejewskiego): - liniami P2, 11 i 21 z przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego 07 (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH), powrót do przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego 08 (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH). Ze strefy parkingowej 3A (ulice Fołtyn i Holszańskiej): - linią P3 z przystanków Gołębiów / Holszańskiej 03 (na pętli końcowej obok komina ciepłowni), Fołtyn I (NŻ) 03 (po stronie hal w strefie ekonomicznej) lub Gołębiów / Fołtyn 01 (po stronie bloku), powrót do przystanków Gołębiów / Fołtyn 04 (naprzeciw bloku), Fołtyn I (NŻ) 06 (naprzeciw hal w strefie ekonomicznej) lub Gołębiów / Holszańskiej 01 (na pętli końcowej obok komina ciepłowni). Ze strefy parkingowej 4A (ulica Bulwarowa i tereny obok zalewu): - linią P4 z przystanków Halinów 03 (pętla końcowa naprzeciw kościoła), Bulwarowa / Długa 01 (obok hotelu), Bulwarowa / Maratońska 07 (tymczasowy słupek między zalewem a stacją paliw Orlen przy Maratońskiej) lub Maratońska / Podhalańska (NŻ) 05 (przed mostem, po stronie zalewu), powrót do przystanków Maratońska / Podhalańska (NŻ) 06 (za mostem, naprzeciw zalewu), Bulwarowa / Maratońska 08 (tymczasowy słupek po stronie stacji paliw Orlen, naprzeciw zalewu), Bulwarowa / Długa 02 (naprzeciw hotelu) lub Halinów 03 (pętla końcowa naprzeciw kościoła). Ze strefy parkingowej 4B (ulica Dębowa za cmentarzem rzymskokatolickim): - linią P4 z przystanku Maratońska / Dębowa 03 (obok sklepu Biedronka naprzeciw cmentarza), powrót do przystanku Maratońska / Dębowa 04 (obok parkingu strzeżonego za cmentarzem). Ze strefy parkingowej 4R (ulice Maratońska od ulicy Bulwarowej do Dębowej): - linią P4 z przystanków Maratońska / Podhalańska (NŻ) 05 (przed mostem, po stronie zalewu) lub Maratońska / Dębowa 03 (obok sklepu Biedronka naprzeciw cmentarza), powrót do przystanków Maratońska / Dębowa 04 (obok parkingu strzeżonego za cmentarzem) lub Maratońska / Podhalańska (NŻ) 06 (za mostem, naprzeciw zalewu). Ze strefy parkingowej 5A (tereny SM Ustronie między ulicami Wyścigową i Młodzianowską): - linią P5 z przystanków Wyścigowa / Jana Pawła II 01* (obok parkingu strzeżonego naprzeciw bloków) lub Wyścigowa / Czackiego 03* (obok garaży naprzeciw pawilonu handlowego przy ulicy Czackiego), powrót do przystanku Wyścigowa / Jana Pawła II 02* (obok bloków naprzeciw stacji energetycznej); - linią 21 z przystanku Młodzianowska / Brata Alberta 03* (obok budynku szkoły integracyjnej), powrót do przystanku Brata Alberta / Młodzianowska 02* (naprzeciw budynku szkoły integracyjnej). Ze strefy parkingowej 5B (teren u zbiegu ulic Wyścigowej i Kuronia): - linią P5 z przystanku Wyścigowa / Czackiego 03* (obok garaży naprzeciw pawilonu handlowego przy Czackiego), powrót do przystanku Wyścigowa / Czackiego 04 (obok bloków za pawilonem handlowym przy ulicy Czackiego). Ze strefy parkingowej 5C (tereny między aleją Grzecznarowskiego i ulicą Świerkową): - liniami P1, P4, P5, 11 i 21 z przystanku Grzecznarowskiego / Świerkowa 08 (obok komisariatu policji), powrót do przystanku Grzecznarowskiego / Galeria Feniks 07 (za rondem Matki Bożej Fatimskiej). Ze strefy parkingowej 5D (teren Centrum Handlowego M1): - liniami P1, P4, P5, 11 i 21 z przystanków Grzecznarowskiego / Osiedlowa 06 (obok bloków naprzeciw Centrum Handlowego M1) lub Grzecznarowskiego / Świerkowa 08 (obok komisariatu policji), powrót do przystanków Grzecznarowskiego / Świerkowa 05 (obok Centrum Handlowego M1) lub Grzecznarowskiego / Osiedlowa 03 (za Centrum Handlowym M1, naprzeciw bloków). Ze strefy parkingowej 5E (teren Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego): - liniami P1, P4, P5, 11 i 21 z przystanku Grzecznarowskiego / Świerkowa 08 (obok komisariatu policji), powrót do przystanku Grzecznarowskiego / Galeria Feniks 07 (za rondem Matki Bożej Fatimskiej). Ze strefy parkingowej 6A (teren spółki Korej): - linią 11 z przystanku Mireckiego / Wernera 01 (obok parku naprzeciw Centrum Handlowego Atrium Gama), powrót do przystanku Szarych Szeregów / Wernera 03 (za mostem obok Radomskich Hal Mięsnych); - linią 17 z przystanku Wernera / Mireckiego 01 (obok sklepu OBI i Centrum Handlowego Atrium Gama), powrót do przystanków Wernera / Malczewskiego 02 (obok baru) lub Mireckiego / Wernera 01 (obok parku). Z pola namiotowego w Rajcu Poduchownym: - linią 26 z przystanku Rajec / Szkoła (przy lesie po stronie pola namiotowego) do przystanku Kozienicka / Fołtyn 05 (za światłami, w sąsiedztwie sklepu Amarol) i tam przesiadka do linii P3; powrót linią P3 do przystanku Gołębiów / Fołtyn 04 (naprzeciw bloku), przejście na przystanek Kozienicka / Fołtyn 06 (obok osiedla domów) i tam przesiadka do linii 26 do przystanku Rajec / Szkoła (przed Antoniówką). Bilety skasowane w autobusie linii 26 zachowują ważność po przesiadce do linii P3 (podobnie także z powrotem). Lokalizacja przystanków w rejonie lotniska: - Lotnisko / Odrodzenia 03 (w kierunku ulicy Słowackiego - przeniesiony przystanek stały); - Lotnisko / Odrodzenia 06 (w kierunku ulicy Kozienickiej - przystanek tymczasowy); - Lotnisko / Lubelska 05 (w kierunku ulicy Słowackiego - przystanek stały); - Lotnisko / Lubelska 08 (w kierunku ulicy Kozienickiej - przystanek tymczasowy). Dwa powyższe przystanki tymczasowe będą funkcjonowały w pokazanych lokalizacjach wyłącznie 25 i 26.08.2018.

TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dowóz osób niepełnosprawnych do lotniska będzie odbywał się komunikacją miejską (w Radomiu kursują wyłącznie autobusy niskopodłogowe) albo busami do przewozu osób niepełnosprawnych, będącymi w dyspozycji MPK Radom. W strefie parkingowej na ulicy Chorzowskiej zostaną wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Źródło informacji: Echodnia.eu

Czytany 1914 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 19 sierpień 2018 13:27

Artykuły powiązane

 • W Dniach NATO w Czechach wzięli udział także Polacy.

  W powietrzu m.in. polskie i belgijskie F-16, fiński F/A-18 Hornet, chorwackie i brytyjskie Tajfuny, francuskie Rafale, szwedzkie Drakeny, Gripeny w czeskich barwach, słowackie MiG-29 oraz różnego typu śmigłowce. A na ziemi czołgi, transportery opancerzone, samoloty myśliwskie i transportowe oraz hit pokazów – bombowiec B-52. W weekend w Ostrawie odbyły się Dni NATO.

 • Upadłość Portu Lotniczego Radom. Wierzyciele mogą zgłaszać roszczenia.

  Sąd Gospodarczy w Radomiu ogłosił w piątek upadłość spółki Port Lotniczy Radom, ale to dopiero początek procedury przejmowania lotniska cywilnego przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" i początek drogi do realizacji wielkich inwestycji, które mają doprowadzić do otwarcia w Radomiu odnowionego lotniska. W piątek w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Radomiu na posiedzeniu niejawnym zapadło orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Portu Lotniczego Radom. Sąd wezwał wierzycieli upadłej firmy by w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej firmy. Wyznaczył też syndykiem Krzysztofa Gołąba oraz sędzią komisarzem Wojciech Lisowski.

  Sąd zatwierdził też warunki sprzedaży Portu Lotniczego Radom na rzecz nabywcy - Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" za kwotę nie niższą niż 12 milionów 708 tysięcy 2 złote i 93 grosze netto. - Sąd uznał, że zaszły przesłanki określone w artykule 10 i 11 ustęp 1 Ustawy Prawo Upadłościowe, czyli dłużnik stał się niewypłacalny, czyli stracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań w sposób trwały. Z wniosku wynikało, że dłużnik ma długi w kwocie ponad 29 milionów na dzień złożenia wniosku, a w ostatnich dwóch latach miał straty ponad 20 milionów w każdym roku. Wszystko opierało się na pożyczkach otrzymywanych z gminy miasta Radom. Sąd uznał, że nie ma dalszej perspektywy, aby ta działalność była w ten sposób prowadzona - powiedział Arkadiusz Guza, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu.

  Sąd uznał, że kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym na zasadach ogólnych byłaby zbliżona do tego co uda się odzyskać poprzez sprzedaż, a poza tym możliwe jest jeszcze zachowanie funkcjonowania firmy, która wciąż zatrudnia ponad 100 osób. Sąd uznał więc, że ewentualne wyprzedanie majątku firmy po to by zaspokoić roszczenia wierzycieli, w tym na przykład sprzedaż specjalistycznych pojazdów, nie przyniosłoby lepszych efektów finansowych niż oferują za radomską spółkę PP "Porty Lotnicze". Warto dodać, że postanowienie sądu nie jest prawomocne.

  Teraz syndyk powinien zamieścić ogłoszenie o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Takie ogłoszenie powinno ukazać się w ciągu 10 dni. Następnie wierzyciele mają 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Teoretycznie więc dopiero po 20 - 30 dniach może dojść do sprzedaży Portu Lotniczego Radom o ile nikt nie złoży zażalenia lub nie zostanie ono uwzględnione przez sąd. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie roszczeń, a syndyk przejął zarząd nad spółką Port Lotniczy Radom, w tym do jego kompetencji należy wykonywanie wszystkich czynności w stosunku do pracowników. Syndyk teoretycznie może obecnie zwolnić wszystkich zatrudnionych, w przypadku firmy bankruta nie działają bowiem przepisy dotyczące ochrony pracowników, nie działają związki zawodowe itp. Syndyk może jednak w tym przypadku zatrzymać pracowników w związku z możliwością prowadzenia dalszej działalności już pod skrzydłami nowego właściciela. Zatrudnieni w Porcie Lotniczym Radom nie otrzymali za ostatni miesiąc pensji. Obecnie syndyk może wystąpić o pieniądze na ten cel z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To fundusz, na który płaci składki każdy pracodawca, a który uruchamiany jest w przypadku niewypłacalności firmy lub jej bankructwa. Już po sprzedaży radomskiej firmy syndyk będzie nadal pracował, ale jego zadaniem pozostanie jedynie zaspokajanie roszczeń wierzycieli.

  Cała procedura sprzedaży radomskiego lotniska może potrwać około miesiąca, o ile nie będzie zażaleń ze strony wierzycieli. W tym czasie Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w zasadzie powinno powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących Radomia. Ewentualne uruchomienie na przykład procedur przetargowych związanych z projektowaniem nowego lotniska powinno nastąpić już po tym jak PP "Porty Lotnicze" staną się pełnoprawnym właścicielem radomskiego lotniska cywilnego.

  Źródło informacji: Echodnia.eu

 • Pokazy Air Show 2018: wspierane przez instytucje wojskowe, media i biznes.

  Tegoroczne pokazy, planowane z niezwykłym rozmachem, nie byłyby możliwe do zrealizowania bez wsparcia parterów, zwłaszcza sponsorów strategicznych, którymi są: Polska Grupa Zbrojeniowa, Bank Gospodarstwa Krajowego i PKN Orlen. W najbardziej prestiżowe wydarzenie lotnicze w Polsce zaangażowało się także wiele innych firm, instytucji wojskowych, a także mediów, które XVI edycję AIR SHOW, objęły patronatem medialnym.

 • Skrzydła nad Kazimierzem. Relacja filmowa Aviation24.pl.

  To już trzecia edycja lotniczej imprezy "Skrzydła nad Kazimierzem". Przez dwa dni Kazimierz Dolny nad Wisłą zapraszał muzyką, wystawami, stoiskami oraz pokazami lotniczymi. Ekipa Aviation24.pl była na miejscu i okiem swojej kamery zaglądała do głównych atrakcji w tym małym urokliwym miasteczku.

 • Nie żyje podpułkownik pilot Kazimierz Kuźniar. Latał w "Rombiku" a potem w "Iskrach".

  W poniedziałek, 10 września w Gdyni zmarł podpułkownik pilot Kazimierz Kuźniar. W latach młodości służył w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Pełnił funkcję lewego prowadzącego pierwszego zespołu akrobacyjnego w Radomiu.

 • Skrzydła nad Kazimierzem. Trzecia edycja już za nami.

  Drugi weekend września Kazimierz Dolny był pełen wydarzeń pod wspólnym hasłem „Skrzydła nad Kazimierzem”, w których aktywnie udział wzięli mieszkańcy oraz licznie przybyli fani lotnictwa z różnych regionów Polski. Jednym słowem Kazimierz opanowali lotnicy.

 • W Radomiu powstanie nowy dworzec kolejowy, który ułatwi dojazd na lotnisko.

  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu budowy nowego wiaduktu na torami kolejowymi, łączącego ulicę Żeromskiego z Lubelską. Ma on uwzględniać lokalizację przy wiadukcie nowego przystanku kolejowego o nazwie Radom Śródmieście.

  – Nasze plany zbiegają się w czasie z trwającą przebudową linii kolejowej. Zabiegaliśmy o to, by przy okazji powstał nowy przystanek, na którym będą mogły zatrzymywać się pociągi. Przystanek jest w planach inwestycyjnych Polskich Linii Kolejowych i mamy już uzgodnioną jego nazwę. Teraz przystępujemy do przygotowania projektu, który będzie uwzględniał także komunikację pomiędzy przystankiem a lotniskiem - mówi wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak.

  Istniejący, ponad 40-letni wiadukt ma zostać rozebrany, a na jego miejscu powstanie zupełnie nowy. Koncepcję obiektu przygotowała Miejska Pracownia Urbanistyczna. Powstanie nowy wiadukt Nowy wiadukt ma mieć szerokość około 20 metrów. Taka szerokość pozwoli na zmieszczenie na nim czterech pasów ruchu, dwóch w każdym kierunku oraz ciągów pieszo-rowerowych. Powstaną też schody dla pieszych do ulic Siennej, Metalowej i Średniej oraz dodatkowe zejścia na peron kolejowy oraz przystanki autobusowe na wiadukcie. Z pociągu na lotnisko – W ten sposób powstanie węzeł przesiadkowy ułatwiający sprawny dojazd na lotnisko na Sadkowie. Podróżni jadący pociągiem, na przykład z Warszawy, będą mogli wysiąść na przystanku Radom Śródmieście i z tego miejsca w ciągu kilku minut dotrzeć na Sadków – tłumaczy wiceprezydent.

  Więcej na: Echodnia.eu

 • W Radomiu oszuści obiecują wymianę okien na koszt Portu Lotniczego.

  W związku ze zgłoszeniami otrzymywanymi od mieszkańców Radomia, Port Lotniczy ,,RADOM” S.A. (dalej również Spółka) ostrzega, że na obszarze Radomia zaczęły funkcjonować firmy oferujące mieszkańcom terenów zamieszkałych wokół lotniska Radom-Sadków, usługi związane m.in. z wymianą okien.

 • Biało-Czerwony Iskry i Orliki już mają swoje specjalne plakaty w ramach "Skrzydeł nad Kazimierzem".

  W dniach od 7. do 9. września 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem „Skrzydła nad Kazimierzem”. Organizatorami przedsięwzięcia są władze miasta Kazimierz Dolny, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne SWAT oraz jednostki Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Klub DG RSZ, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego oraz 41 Baza Lotnictwa Szkolnego.

 • Już 9 lat minęło od tragicznej katastrofy Su-27 podczas Air Show w Radomiu.

  25 sierpnia, w dniu rozpoczęcia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2018 w Radomiu, odbyła się uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem białoruskich lotników, którzy zginęli podczas pokazów w 2009 roku.

Top