wtorek, 16 październik 2018 11:36

Członkowie Aeroklubu Podkarpackiego apelują do Prezydenta Krosna: - "... by nie niszczył Pan dorobku i tradycji organizacji..."

Napisane przez Aeroklub Podkarpacki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Autor i źródło zdjęcia: bl0ndas [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], Wikimedia Commons Autor i źródło zdjęcia: bl0ndas [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], Wikimedia Commons

W Apelu skierowanym przez Członków do Prezydenta Krosna możemy przeczytać: - Faktem jest, że początki budowy lotniska w Krośnie sięgają 1928 roku. Faktem jest też, że w Krośnie powstało centrum wyszkolenia podoficerów lotnictwa przy aprobacie Rady Miasta Krosna w listopadzie 1934 r. Postęp prac spowodował, że w listopadzie 1938 roku szkoła rozpoczęła działalność. Wojna przerwała polska działalność lotniczą do 1945 roku, do czasu zebrania założycielskiego Aeroklubu Podkarpackiego w dniu 28 września 1945 roku.

Aeroklub przejmuje 3 lotniska- Krosno, Iwonicz oraz Moderówkę wraz z hangarami i budynkami dawnej Szkoły Podchorążych dla Małoletnich. APRL daje środki na odbudowę hangarów, budynków lotniskowych, przekazuje sprzęt lotniczy, a Aeroklub zajął przydzielone mu pomieszczenia, które użytkuje do dziś.
1956 rok - Powstaje CWL – Centrum Wyszkolenia Lotniczego które szkoli instruktorów pilotów – kadry dla polskiego lotnictwa.
1965 rok- Powstaje CWSpad- Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, które szkoli spadochroniarzy dla wojsk powietrzno-desantowych.
1989 rok- likwidacja CWSpad. Lotnisko Krosno pod zarządem Aeroklubu Polskiego.
29.02.1992 roku- przekazanie protokolarne majątku Aeroklubu Polskiego dla Aeroklubu Podkarpackiego (nieruchomości lotniska Krosno, Iwonicz, sprzęt lotniczy). Do 2005 roku – najlepsze lata działalności Aeroklubu.
AEROKLUB SOBIE DZIAŁAŁ, PŁACIŁ PODATKI, KOSIŁ LOTNISKO, PROWADZIŁ KORESPONDENCJĘ, MIAŁ KASĘ I NIE BYŁ OD NIKOGO ZALEŻNY Przyszedł czas, że ponownie lotnisko zostało odebrane Aeroklubowi i przekazane do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Trzeba podkreślić, że współpraca Aeroklubu z Urzędem Marszałkowskim przebiegała w dobrej atmosferze. Aeroklub był wspierany przez Urząd Marszałkowski zarówno w swoich inicjatywach utrzymania majątku jak i finansowo 2005 rok- lotnisko przekazane zostaje dla Gminy Krosno od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Aeroklub bez umowy z miastem NADAL utrzymuje całe lotnisko i prowadzi działalność szkoleniową.
Jednak Gmina Krosno doprowadziła do przejęcia na własność lotniska Krosno. I od tego momentu rozpoczyna się historia Aeroklubu Podkarpackiego na lotnisku Pana Prezydenta
Styczeń 2008 rok - powołanie na NWZ Aeroklubu Komitetu Obrony Lotniska (KOL) po przedstawieniu propozycji Prezydenta Miasta o uszczupleniu lotniska na południowej stronie o 40 ha w celu powstania strefy ekonomicznej.
15.10.2008 rok- Prezes i Dyrektor podpisują niekorzystna umowę najmu lotniska, która daje nam w użytkowanie za odpłatnością działkę 275/3 wielkości 3,0187 ha wraz zabudowaniami. Zapis stanowi, że wszystkie wpłaty za dzierżawę pomieszczeń mają być wykorzystane na remonty.
29.04.2009 rok- pismo z Zespołu Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym z uzasadnieniem by nie wydzielać obszaru 40 ha dla strefy przemysłowej ze względu na bezpieczeństwo lotnicze. Bez rezultatu.
10.11.2009 rok- na skutek donosów Gminy Krosno do ULC, Prezes ULC zawiesza lotnisko Krosno do czasu usunięcia zagrożeń przez zarządzającego lotniskiem - Aeroklub Polski. To działanie zadecydowało o pozbyciu się zarządzania lotniskiem przez Aeroklub Polski.
24.09.2010 rok- zwołanie przez członków APDKP SL NWZ Aeroklubu w celu wyboru nowych władz Aeroklubu. Manipulowanie ilością członków zwyczajnych, za których Zarząd Aeroklubu zapłacił składki z Funduszu Remontowego by przekwalifikować ich na członków zwyczajnych dla uzyskania większości głosów do wyborów. Zarząd przychylny Prezydentowi pozostał niezmieniony.
X. 2010 rok- p.o. Dyrektorem Aeroklubu zostaje K. B..
29.03.2011 rok - pismo od Wiceprezydenta które broni prawidłowości NWZ zebrania z 24.09.2010 roku. Ingerencja w stowarzyszenie.
03.04.2011 rok - zwołanie NWZ przez Komisje Rewizyjną Aeroklubu Polskiego, które uznało nieważność podjętych uchwał z dnia 24.09.2010 roku. Decyzję komisji Rewizyjnej AP zaskarżył Prezydent Krosna do Sądu Rejonowego w Rzeszowie 14.06.2011 roku. W konsekwencji po apelacji wnioskodawcy (Prezydenta Miasta Krosna) złożonej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy, Sąd wydał Postanowienie z dnia 21 grudnia 2011 roku oddalający apelacje i przyznał rację Aeroklubowi Podkarpackiemu (Sygn. akt VI Ga 252/11). Następuje zmiana Zarządu Aeroklubu.
07.04.2011 roku odwołanie K.B. po wyborze nowego Zarządu Aeroklubu. Dyrektorem zostaje R. W.
22.12.2011 rok- Sąd Koleżeński Aeroklubu skreśla z listy członków J. K. i K. B. za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
28.06.2012 rok- pismo Prezydenta o oddanie budynku „ceglanego” dla potrzeb miasta. Zarząd Aeroklubu nie wyraża zgody.
24.06.2015 rok- podpisanie niekorzystnej umowy najmu przez prezesa A. U. i dyrektora R. W., mimo uwag, że sprzęt jest kategorii specjalnej i nie można go wykorzystywać do szkolenia zgodnie z umową. W zapisach jest, że Aeroklub ma ubezpieczyć sprzęt na 6 miesięcy- okres ten wypada na zimę. Aeroklub płaci za ubezpieczenie sprzętu ok. 80 tyś. zł. (szybowce, motoszybowce, wyciągarki, symulatory lotów). Aeroklub uzyskuje certyfikat na symulatory FSTD Elite. W wyniku podpisania tej umowy Aeroklub ponosi duże straty finansowe.
18.01.2016 rok- pismo dyrektora H. K. do Prezydenta o refundację ubezpieczenia – 80 tyś. zł. Odpowiedź Prezydenta negatywna.
05.02.2016 rok- pismo z ZSP nr 3 o kontroli sprzętu zgodnie z umową najmu i jego wykorzystaniu.
08.02.2016 rok- dyrektor H. K. informuje ZSP nr 3, że nie wyszkolono jeszcze nikogo z uwagi na okres zimowy, mimo poniesienia kosztów ubezpieczenia 80 tyś. zł.
10.02.2016 rok – monit do Pana Prezydenta o decyzję o przejęciu kosztów ubezpieczenia za sprzęt użyczony umową z ZSP nr 3. Odpowiedź Pana Prezydenta negatywna.
23.02.2016 roku- pismo z UM o niewyrażeniu zgody na zmianę Umowy z 2008 roku.
12.04.2016 rok- umowa na 10 000 lądowań podpisana przez – Aeroklub nigdy takiej ilości lotów nie wykonał, zapisy jednostronne, korzystne dla UM.
Kwiecień 2016 rok- komornik wchodzi na konto Aeroklubu z powodu niezapłacenia 2 rat za użytkowaną przez Aeroklub działkę zgodnie z umową z 2008 roku.
01.06.2016 rok- odpowiedź Prezydenta na dzikie zwierzęta na lotnisku- że
obowiązkiem jest przegląd pasa lądowania przez Aeroklub. UM jako zarządzający nie realizuje swoich obowiązków opisanych w Prawie Lotniczym- czyli nie wykonuje tego samego, co zarzucał Aeroklubowi Polskiemu by przejąć zarządzanie lotniskiem.
VII 2016- Rozmowy Prezesa W. O. w UM Krosna o zmianę umów najmu lotniska i użyczenia sprzętu lotniczego z uwagi na koszty ubezpieczenia. 3-krotne spotkania w sprawie podpisania Aneksów do umów z UM (2008 rok) oraz ZSP nr 3 (przekazany sprzęt) nie przyniosły rezultatu. Prezes Zarządu postanawia wysłać oficjalne pismo w sprawie Aneksów do Umów. Zarząd Aeroklubu występuje o zapłatę za hangarowanie sprzętu ZSP nr3 (zgodnie z zapisami umowy użyczenia).
28.07.2016 roku- pismo z ULC z informacją, że na motoszybowcu Pipistrel Sinus nie można szkolić do licencji szybowcowej i samolotowej. Ponowne ustne wystąpienie Aeroklubu o zmianę umowy z ZSP nr 3. Odpowiedź Pana Prezydenta negatywna
02.08.2016 roku – pismo z UM o kontroli obiektów Aeroklubu (nękanie w celu zabrania hangaru). Prezydent przesyła pismo pokontrolne z terminem 2 miesięcy na wykonanie remontu hangaru (w tym drzwi hangarowe) - termin wykonania
30.10.2016 rok.
SYTUACJĘ RATUJE POŻYCZKA FINANSOWA NASZEGO KOLEGI AEROKLUBOWEGO, KTÓRA PRZYWRACA PŁYNOŚC FINANSOWĄ, ODBLOKOWANIE KONTA AEROKLUBU. DODATKOWO PRACE WYKONUJĄ
FIRMY Z POLECENIA NASZEGO KOLEGI, KTÓRE W TERMINIE DO 30.10.2016 ROKU WYKONUJĄ WSZEKIE PRACE REMONTOWE. SYTUACJA JEST URATOWANA- I PAN PREZYDENT NIE MOŻE ZERWAĆ UMOWY Z 2008 ROKU I ZABRAĆ NAM HANGARU WRAZ Z WARSZTATEM.
ZARZĄD AEROKLUBU PODEJMUJE DECYZJĘ O SPRZEDAŻY SPRZĘTU LOTNICZEGO DO REMONTU, NA KTÓRY NIE MA PIENIĘDZY I BRAK BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ODROBIENIA KOSZTÓW REMONTU W NAJBLIŻSZYM CZASIE, BY ZWRÓCIĆ POŻYCZKĘ .
13.09.2016 roku- pismo z propozycją Aneksów do Umów z miastem- negatywna odpowiedź Prezydenta Miasta.
05.12.2016 rok – ponowne pismo Aeroklubu do Prezydenta o wprowadzenie Aneksów do Umów z 2008 roku oraz 2015 roku z ZSP nr 3 (reakcja na odpowiedź z ULC). Bez odpowiedzi.
01.01.2017 roku- powołanie spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o. z prezesem K. B. oraz 2 pracownikami- byłymi pracownikami Aeroklubu.
15.01.2017 rok- pismo do ZSP nr 3 od Aeroklubu o zmianę zasad ubezpieczenia sprzętu w umowie- odpowiedź przychodzi z UM od V- ice prezydenta – negatywna. Zarząd podejmuje decyzję o ubezpieczeniu tylko części sprzętu który jest wykorzystywany w szkoleniu lotniczym (1 motoszybowiec i 2 szybowce).
28.09.2017 rok- pismo do Prezydenta o nieuprawnionym prowadzeniu korespondencji lotniczej przez pracowników spółki- brak AFIS. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo lotnicze.
04.10.2017 rok- protokół zwrotu infrastruktury do ZSP nr3 – protokół został spisany po zabraniu sprzętu, bez udziału przedstawiciela Aeroklubu. Mimo daty 4.10.2017 protokół został podpisany w lutym 2018 roku po monicie do V – ice prezydenta . Pracownikom Aeroklub podstawiono ten protokół do podpisania i nie zwrócili oni uwagi na datę napisaną w protokole.
19.12.2017 rok umowa UM z Panem P. Ś. (nr umowy 14/2017) o wykonanie przeglądu (w Mielcu) zabranego z Aeroklubu sprzętu lotniczego z terminem wykonania 19-27.12.2017 rok (okres Świąt BN), na oświadczenie, że osoba wykonująca przegląd posiada wszystkie uprawnienia do wykonania przeglądu, w tym spadochronów. W tej umowie wykonujący nie musi posiadać stosownych certyfikatów obsługowych, które musiał posiadać Aeroklub.
22.12.2017 rok- pismo z Aeroklubu do ULC o nieprzestrzeganiu przepisów lotniczych zagrażających bezpieczeństwu lotów przez zarządzającego lotniskiem Krosno, braku służby AFIS, zwierzynie na lotnisku itp.
16.01.2018 r- pismo do Prezydenta z wymienieniem szykan stosowanych przez podległych mu pracowników spółki w stosunku do członków Aeroklubu Podkarpackiego
16.01.2018 r – pismo do spółki Lotnisko Krosno o ustaleniu zasad współpracyodpowiedź negatywna z dnia 19.01.2018 („nie akceptowalna”).
26.01.2018, 26.02.2018 rok- aktualne zapisy w AIP VFR Polska:
- Jest wpisany główny użytkownik Aeroklub Podkarpacki
- Jest wpisana częstotliwość 122,400 MHz
- Jest wpisany znak wywoławczy Krosno Radio
09.04.2018 rok- pismo z ULC potwierdzające, że Aeroklub jest wpisany jako użytkownik lotniska Krosno w dokumentacji rejestracyjnej lotniska EPKR. Mimo tego zapisu w ULC, Aeroklub jest ciągle usuwany z AIP VFR.
18.04.2018 rok- pismo od Prezydenta o oddanie stacji paliw. Odpowiedź Zarządu negatywna. Mamy zwrócić stację bez gwarancji możliwości zabezpieczenia paliwa.
18.04.2018 roku- przedsądowe wezwanie do zapłaty za wykonanie obsługi technicznej zabranego sprzętu lotniczego (zerwanie umowy przez ZSP nr 3) na kwotę 40 231 zł. Umowę zrealizował P. Ś. z Mielca.
07.05.2018 rok- spółka wysyła do ULC nieprawdziwe zgłoszenie o łamaniu przepisów lotniczych (niekompletne, bez konkretnych danych, zarejestrowane 1024/2018). Aeroklub wysyła pisemne sprostowanie, które zostaje uwzględnione.
17.05.2018 roku- pismo z ULC LTL o usunięciu niezgodności przez zarządzającego lotniskiem EPKR (odpowiedź na pismo Aeroklubu do ULC o nieprawidłowościach z dnia 22.12.2017 roku), z podziękowaniem dla Aeroklubu za zwrócenie uwag o nieprawidłowościach.
09.06.2018 rok- zgłoszenie przez Aeroklub do ULC braku korespondencji w j.angielskim podczas przylotu grupy pilotów z Niemiec oraz wykonywanie skoków i lotów za wyciągarką w czasie lądowań.
15.06.2018 rok- pismo z Aeroklubu do PAŻP o skorygowanie błędnych wpisów w AIP, co może wpływać na operacyjne bezpieczeństwo lotnicze. Pismo było wynikiem braku zmiany zapisów w AIP VFR, oraz braku zmian zapisów w IO Lotniska Krosno.
W odpowiedzi, ze spółki Lotnisko Krosno prezes K. B. wystosowała pisma do 2 departamentów ULC, oraz do Rektora Politechniki Rzeszowskiej podważające autorytet osób z Aeroklubu, które to pismo podpisały. Sprawa oczekuje na finał w sądzie.
05.07.2018 rok- wewnętrzna kontrola prowadzonych operacji lotniczych (zgodnie z harmonogramem kontroli APDKP SL) stwierdziła naruszaniu bezpieczeństwa lotniczego przez instruktorów konsorcjum (A.M. sp. L.K.) Informacja przekazane do spółki lotnisko Krosno. Odpowiedź na pisemne uwagi od radcy prawnego była taka, że nie mamy prawa kontrolować operacji lotniczych na lotnisku.
13.08.2018 rok- pozew do sądu Aeroklubu od Gminy Krosno w celu zapłaty kosztów przygotowania sprzętu do sezonu 2018 roku- 40 231 zł. Sprawa w toku.
23.09.2018 rok- nadal nieaktualne zapisy w AIP VFR Polska:
- Dane w AIP- brak częstotliwości użytkownika – Aeroklubu Podkarpackiego
- Brak w AIP wymienionych użytkowników lotniska
- Nieaktualny znak wywoławczy i częstotliwość zarządzającego (119,550 MHz)
21.08.2018 r. – rozpoczęcie kontroli wysłanej przez Pana Prezydenta, która jest przedłużana i trwa do dzisiaj, a zespół kontrolujący nie przedstawił właściwych dokumentów upoważniających do kontroli i zakresu kontroli. Udostępniamy wszystkie dokumenty dla dobra współpracy ale bez wzajemności. Kontrola wielokrotnie żąda wyjaśnień, które są głęboką ingerencją w stowarzyszenie.
Panie Prezydencie jesteśmy ostatnią organizacją lotniczą na lotnisku w Krośnie, która nadal prowadzi działalność. Trzy pozostałe przestały istnieć tj. LZN, CSMT, oraz WSK. Przywróciliśmy certyfikaty szkoleniowe uzyskaliśmy certyfikat szkolenia mechaników, uzyskaliśmy certyfikat badań i napraw, oraz na dniach otrzymamy certyfikat na przewóz osób.

APELUJEMY zatem do Pana Prezydenta by zaczął Pan współpracować z Aeroklubem a nie próbował go niszczyć. Aeroklub swoją tradycją i uznaniem w świecie lotniczym przynosi miastu sławę. Wykorzystuje Pan Zawody Balonowe do reklamy miasta a przecież to Aeroklub bez Pana udziału rozpoczął tą imprezę.
Jesteśmy jednym z największych Aeroklubów w Polsce, który prowadzi szkolenie w tak dużym zakresie. Prosimy zatem o wzięcie przykładu z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i nawiązanie współpracy by nie niszczył Pan dorobku i tradycji organizacji, którą może się Pan szczycić.

Całość w komunikacie: LINK

Źródło informacji: Aeroklub Podkarpacki

Czytany 897 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 październik 2018 11:55

Artykuły powiązane

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo Lotnicze.

  Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest dostosowanie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

 • Puchar Prezydenta RP dla sportowca lotniczego 2018 roku.

  Z uwagi na sukces polskiej załogi w Balonowym Pucharze Gordona Bennetta w 2018 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego zdecydował o przyznaniu Mateuszowi Rękasowi oraz Jackowi Bogdańskiemu Pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości.

 • Uroczyste nadanie imienia "Bielik" samolotom M-346.

  24 listopada 2018 roku w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie odbyła się ceremonia nadania imienia „Bielik” samolotom M-346. W sobotniej uroczystości uczestniczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda oraz jego małżonka Pani Agata Kornhauser – Duda.

 • Sprostowanie Prezydenta Miasta Krosna dot. apelu członków Aeroklubu Podkarpackiego.

  Sprostowanie do „Apelu Członków Aeroklubu Podkarpackiego do Prezydenta Miasta Krosna”, opublikowanego w dniu 16 października 2018 r.

 • Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny – konferencja w Pałacu Prezydenckim.

  22 października 2018 w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja z cyklu „Technologie przyszłości” poświęcona przemysłowi kosmicznemu z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Instytut Lotnictwa zaznaczył swoją obecność na wydarzeniu poprzez zaprezentowanie flagowego projektu Centrum Technologii Kosmicznych – rakiety ILR-33 „Bursztyn”.

 • Odpowiedź Prezydenta Krosna na „Apel członków Aeroklubu Podkarpackiego".

  Portal Aviation24.pl otrzymał oświadczenie Prezydenta Krosna, Piotra Przytockiego, które dotyczy ostatniej publikacji apelu członków Aeroklubu Podkarpackiego. Treść tego oświadczenia publikujemy:" - W nawiązaniu do „Apelu członków Aeroklubu Podkarpackiego do Prezydenta Miasta Krosna”, opublikowanego na portalu internetowym www.aviation24.pl w dniu 16 października 2018 r. oświadczam, że apel zawiera wiele nieprawdziwych informacji. W najbliższym czasie autorzy publikacji oraz media, w których została ona zamieszczona, otrzymają wniosek o sprostowanie w trybie określonym w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe."

 • Państwowe Porty Lotnicze mogą budować lotnisko w Radomiu. Prezydent podpisał ostatnie dokumenty.

  - Podpisałem ostatni dokument, teraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ma otwartą drogę do realizacji zapowiadanych na Sadkowie inwestycji - mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski. We wtorek parafował oświadczenie o przekazaniu zarządzania radomskim lotniskiem państwowemu gigantowi.

 • Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących pasażera podpisana przez Prezydenta Polski.

  Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek 11 maja 2018 r. ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących pasażera.

 • Samolot KR-030 wyprodukowany w Krośnie z amerykańską nagrodą.

  Na odbywajacych się na Florydzie wystawie lotniczej SUN ‘n FUN INTERNATIONAL FLY-IN & EXPO samolot KR-030, wyprodukowany w Krośnie w firmie Ekolot, a prezentowany na wystawie przez dystrybutora Ekolotu w USA Pana  Krisa Siuba, zdobył pierwsze miejsce w konkursie.

 • Mistrzostwa Świata FAI Modeli Kosmicznych 2018 pod patronatem Prezydenta RP.

  Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego informuje, że w roku 2018 będzie organizatorem i gospodarzem dwóch imprez najwyższej rangi w lotnictwie i modelarstwie kosmicznym.

 • Prezydent RP podpisał ustawę o Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

  Nowe przepisy dostosowują przedsiębiorstwo do realiów gospodarki rynkowej. Dotychczas obowiązywała ustawa z 23 października 1987 roku, która opierała się, między innymi, na przepisach, dotyczących powszechnego obowiązku obrony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 • Uroczysty apel pod Pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939-1945.
  „Służba lotnika to nie tylko piękny mundur, defilada, efektowny przelot. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że za tym wszystkim kryje się poświęcenie, odwaga, męstwo, ale również potężna pasja. Bo taką cechują się ludzie związani z polskimi skrzydłami” - mówił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika podczas centralnych obchodów Święta Lotnictwa. Uroczysty apel odbył się 24 sierpnia br. pod Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939-1945 w Warszawie.
 • Powitanie lata na na krośnieńskim lotnisku! Dni otwarte 1-2.07.2017!

  Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie zaprasza na Dni Otwarte z okazji powitania lata. Impreza odbędzie się w dniach 1-2.07.2017 r. Oficjalne rozpoczęcie w sobotę o godzinie 10:00.

 • Oferta Leszna nie do przyjęcia. Kongres AP nie godzi się na warunki przedstawione przez prezydenta Borowiaka.

  Prezes Aeroklubu Polskiego poinformował prezydenta Łukasza Borowiaka. Włodzimierz Skalik wskazał w nim, że Kongres AP nie zgodził się na to, by sprzedać Miastu prawa do użytkowania wieczystego do działek, na których położone jest lotnisko w Lesznie, a z którego korzystają wspólnie Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego i Aeroklub Leszczyński.

 • W Krośnie w zawodach wystartuje ponad 40 balonów.

  W sobotę, 29 kwietnia w Krośnie rozpoczynają się XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe, zaliczane do Balonowego Pucharu Polski. Po raz pierwszy w historii profesjonalne prognozy pogody dla lotów zapewni Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Zawody potrwają do wtorku, 2 maja.

 • Wizyta w bazie bezzałogowców Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
  W środę, 19 kwietnia, o godz. 13.00 Prezydent RP Andrzej Duda złoży wizytę w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.
 • Gulfstream G550 dla VIP- ów.

  12-14.12.2016. W 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Gulfstream Aerospace Corporation w trakcie których omówiono szczegóły dotyczące samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie.

Redakcja poleca

Sie 10, 2018
Central European Engine Services Sp. z o.o. – w skrócie CEES jest ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Wrz 13, 2018
To już trzecia edycja lotniczej imprezy "Skrzydła nad Kazimierzem". ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 14, 2018
Od 13 lipca w bazie lotniczej Fairford trwa kolejny Royal ...
Maj 23, 2018
21 maja br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała ...
Maj 16, 2018
Sikorsky/PZL Mielec, firma Lockheed Martin (NYSE: LMT), podpisała ...
Kwi 19, 2018
Na ukończeniu jest właśnie malowanie nowego hełmofonu dla por. pilota ...
Kwi 18, 2018
Piotr Rejmer i Tomasz Białoszewski z lotniczego portalu filmowego ...

Najczęściej czytane

Sty 11, 2019
Siły Powietrzne Francji poinformowały o śmierci pilotów, którzy byli ...
Sty 10, 2019
We wtorek, 9 grudnia, w wieku 65 lat zmarła pilotka szybowcowa Iwona ...
Sty 11, 2019
Rekrutacja na studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej będą się ...
Sty 04, 2019
Trzynaście lat mija od czasu kiedy poleciałem na pierwszą polską ...
Sty 02, 2019
Każdy kto miał do czynienia z modelarstwem zna zapewne firmę ...
Sty 02, 2019
Od 1 stycznia 2019 roku port na Sadkowie nie będzie obsługiwał lotów ...
Sty 03, 2019
Do końca marca przedłużony został mandat Polskiego Kontyngentu ...
Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez ...
Gru 18, 2018
Top Gun 2 jest teraz w fazie produkcji, a plan filmowy przeniósł się ...
Gru 15, 2018
Węgierskie Ministerstwo Obrony zamówiło 16 śmigłowców ...
Gru 15, 2018
14 grudnia 2018 r. na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019    |    Wydarzyło się: 2009 – Odbył się ostatni lot samolotu transportowego An-26 będącego na wyposażeniu Sił Powietrznych RP. 1937 – Dokonano oblotu francuskiego bombowca Lioré & Olivier LeO 451. 1942 - 22 osoby zginęły w katastrofie samolotu Douglas DC-3 pod Las Vegas. 2003 – NASA: w swą ostatnią misję, zakończoną katastrofą i śmiercią siedmioosobowej załogi, wyruszył wahadłowiec Columbia. 1983 – 47 osób zginęło, a 20 zostało rannych w katastrofie tureckiego Boeinga 727 w Ankarze. 1969 - Odbył się pierwszy dwuosobowy spacer kosmiczny i pierwsza wymiana załogi na orbicie (Sojuz 4 i Sojuz 5). 1977 - Zmarł Siergiej Ługański, radziecki pilot wojskowy, as myśliwski (ur. 1918). 1915 - Urodził się Dezső Szentgyörgyi, węgierski pilot wojskowy, as myśliwski (zm. 1971).

Lotnicza książka

Gru 27, 2018
Zbliża się koniec roku w którym obchodzimy 100-rocznicę Odzyskania ...
Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...

Nasze Video

Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Top