czwartek, 01 listopad 2018 07:24

Koniec strajku w LOT. Jest porozumienie obu stron.

Napisane przez PLL LOT
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT oraz zarządy Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych informują, że strony zawarły porozumienie w sprawie zakończenia strajku.

Najważniejsze postanowienia to:

  • Zakończenie akcji strajkowej z dniem 1 listopada 2018 r.
  • Przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik oraz wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października br.
  • Uchylenie nagany nałożonej na pana Adama Rzeszota
  • Zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów, kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową
  • Przystąpienie w najbliższym czasie do uzgodnień zmian w obowiązującym w Spółce regulaminie wynagradzania - według przyjętego harmonogramu spotkań, począwszy od 7 listopada br.

Ponadto strony zobowiązały się do zachowania spokoju społecznego przez okres co najmniej 24 miesięcy pod warunkiem przestrzegania prawa i postanowień zawartego Porozumienia.

Porozumienie obejmuje też obustronne zobowiązanie  do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych dotyczących wzajemnych relacji stron w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Źródło informacji: PLL LOT

Czytany 411 razy

Artykuły powiązane

Top