środa, 21 listopad 2018 14:57

Włoch Kpt. Camillo Perini – współtwórca polskiego lotnictwa wojskowego.

Napisane przez Polska-zbrojna.pl
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Źródło zdjęcia: Polska-zbrojna.pl / Narodowe Archiwum Cyfrowe Źródło zdjęcia: Polska-zbrojna.pl / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Mówił po niemiecku, klął po włosku i znał zaledwie kilka polskich słów. Choć według wspomnień nerwowy i przesądny, jako charyzmatyczny dowódca potrafił powieść za sobą rzesze żołnierzy. Kpt. pilot Camillo Perini był wśród cudzoziemców, którzy wspierali polskie dążenia niepodległościowe. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, stał się współtwórcą rodzącego się polskiego lotnictwa.

W miesiącach poprzedzających odrodzenie państwa polskiego i dużo później polskie dążenia niepodległościowe wspierało wielu cudzoziemców. Po upadku państw rozbiorowych część z nich zdecydowała się pozostać w Polsce i służyć w armii. Jednym z takich żołnierzy był Włoch Camillo Perini, współtwórca polskiego lotnictwa wojskowego.

Kariera wojskowa

Camillo (z dokumentów wiadomo, że jego imię zapisywano także jako Kamillo lub Kamillus) był drugim z trzech braci w rodzinie Perinich. Cała trójka zdecydowała się na karierę wojskową (Camillo poszedł do artylerii, jego bracia – starszy Richard i młodszy Maximilian – trafili do piechoty). Po ukończeniu szkoły oficerskiej, we wrześniu 1908 roku, Camillo Perini otrzymał stopień porucznika, po czym został skierowany do 8 Pułku Artylerii Polowej w Gorycji (wówczas południowo-zachodnie tereny państwa Habsburgów). Zapewne tam zetknął się z samolotami, którym później poświęcił się bez reszty. Był to czas, kiedy lotnictwo wojskowe dopiero się kształtowało, a samoloty służyły głównie do tego, do czego wcześniej wykorzystywano balony wojskowe: przede wszystkim do obserwacji i współpracy z artylerią. Camillo jako pierwszy z trzech braci ukończył szkołę lotniczą w Wiener Neustadt, zdając 8 lipca 1912 roku egzamin z pilotażu. Krótko później, bo w sierpniu tego roku, wziął udział w biciu lotniczego rekordu – wraz z bratem Maxem oraz por. Reisnerem byli pasażerami rekordowego Nieuporta, który po starcie z lotniska w Wiener Neustadt przeleciał w ciągu godziny 106 km. Był to rekord długości lotu, odległości pokonanej w jednym przelocie oraz prędkości samolotu z trzema pasażerami; maszynę pilotował Peter Mandelli.

Camillo już wkrótce sam prowadził kursy dla pilotów i przygotowywał innych chętnych do tego rzemiosła. Gdy wybuchła wojna, jednostka Camilla, 8 kompania lotnicza (Fliegerkompanie 8), stacjonowała w galicyjskim Radymnie. Wraz z innymi pilotami wziął udział w walkach z armią carską. Później walczył także na frontach bałkańskim oraz włoskim. Za swą służbę w lotnictwie austro-węgierskim otrzymał m.in. Order Korony Żelaznej oraz Krzyż Zasługi Wojskowej.

Powojenne losy braci Perinich są dość charakterystyczne dla epoki. Po rozpadzie Austro-Węgier szukali szczęścia, gdzie się dało. Richard ożenił się z węgierską hrabianką i osiadł w Austrii. Maximilian po zakończeniu wojny pracował w Austrii dla firmy Daimler, zginął w wypadku samochodowym w 1927 roku. Camilla zaś Polacy, z którymi służył, namówili, by został w odrodzonej Polsce i wstąpił do wojska. Zdecydował się na to i w połowie listopada 1918 roku jako ochotnik zgłosił się do służby lotniczej w Krakowie.

Gorączkowa praca

Pod koniec października 1918 roku było już więcej niż jasne, że wojna ma się ku końcowi. Państwa zaborcze i ich armie były w rozkładzie. Jednocześnie wzrastała aktywność Polaków służących w armiach tych krajów. Stopniowo przejmowali oni kontrolę nad różnymi instytucjami opuszczanymi przez obcych urzędników. Podobnie było w jednostkach wojskowych – polscy oficerowie przejmowali je najczęściej bez walki.

Działo się tak np. z lotniskami armii austriackiej. Już 31 października 1918 roku grupa polskich oficerów pod dowództwem kpt. Romana Florera zajęła lotnisko w krakowskich Rakowicach. Przykład z Polaków wzięli także oficerowie i żołnierze stacjonujący w innych miejscach upadającej monarchii austro-węgierskiej: lwowskie lotnisko Lewandówka zostało przejęte przez polskich żołnierzy 2 listopada 1918 roku, operacją dowodził por. Janusz de Beaurain. Dzień później grupa oficerów, którymi kierował por. pil. Wiktor Robotycki, przejęła kontrolę nad lotniskiem w Hureczku pod Przemyślem.

W zajętych kompleksach podjęto następnie próbę stworzenia polskich jednostek lotniczych. Były to trudne czasy, wymagające od oficerów samozaparcia, wytrwałości i… kreatywności. Jeden z uczestników tych wydarzeń napisał później na łamach „Przeglądu Lotniczego”, że trzeba było wówczas „tworzyć z niczego dobrze zorganizowane jednostki”. Samoloty, które znalazły się w wyposażeniu powstającego lotnictwa polskiego, bardzo często były zużyte i zdekompletowane, a utrzymanie ich w służbie wymagało nadludzkich wręcz wysiłków. Atmosferę tych wydarzeń najlepiej oddaje relacja owego uczestnika: „»Organizację« bowiem – w ówczesnym pojęciu – stanowiło zdobycie starego hangaru z dwoma, trzema wątpliwej jakości samolotami, z rozrzuconemi narzędziami i częściami zapasowemi… »Organizacją« nazywano zainstalowanie się w zimnym, rozwalonym baraku, bez »kancelarji«, papieru i ołówka. »Organizację« stanowiło kilku zapaleńców, którzy po żmudnem przeszukiwaniu zdobytych składów i po segregowaniu materiału w mroźny lub słotny wieczór, w rzekomym »uniformie«, pobitym wiatrem, bez względu na szarżę, z karabinem w ręku strzegli przez noce tego na poły spróchniałego sprzętu, a w dzień startowali na zbutwiałych samolotach. Oto właśnie jest »organizacja« roku 1918”.

Oddanie i skuteczność

Pierwsze miesiące niepodległości wypełniała gorączkowa praca. Atmosfera była napięta, ponieważ toczyła się przecież wojna z Ukraińcami, w powietrzu wisiał też konflikt z bolszewicką Rosją. W ludziach był jednak ogromny entuzjazm, objawiający się np. napływem ochotników chcących wstąpić do wojska i walczyć za Polskę. Na zajętych lotniskach formowano pierwsze polskie jednostki lotnicze. W Krakowie utworzono 1 i 3 Eskadrę Bojową, we Lwowie zaś – 2 Eskadrę. Jeśli chodzi o jednostki krakowskie, to dowództwo nad 3 Eskadrą przejął kpt. Karol Stelmach. Szybko się jednak okazało, że faktycznie organizacją formacji zajmował się mający duże doświadczenie kpt. Perini.

Początkowo wyposażenie jednostki było bardzo słabe. Ponieważ najlepszy sprzęt został skierowany do 1 Eskadry, na stanie jednostki dowodzonej przez Periniego znalazły się jedynie rozpoznawcze samoloty Hansa-Brandenburg C.II. Trwał konflikt polsko-ukraiński, naprędce zorganizowaną jednostkę przebazowano więc wkrótce do Lwowa, gdzie szybko włączyła się do walk.

W grudniu 1918 roku przeprowadzono reorganizację lotnictwa. Ujednolicona została numeracja poszczególnych eskadr, powstających na terenach trzech byłych zaborów. W ten sposób utworzona w Krakowie 1 Eskadra Bojowa została pod koniec 1918 roku przemianowana na 5 Eskadrę Lotniczą, a 3 Eskadra stała się 7 Eskadrą Lotniczą, którą już oficjalnie dowodził Perini.

W lutym 1919 roku utworzono ponadto jednostki wyższego rzędu, nazywane grupami lotniczymi i obejmujące eskadry głównych ośrodków – w Warszawie (I Grupa Lotnicza), Krakowie (II Grupa Lotnicza) i we Lwowie (III Grupa Lotnicza). Perini, jako człowiek sprawdzony i doświadczony, zajął się organizowaniem lotnictwa w strefie konfliktu z Ukraińcami, powierzono mu tam dowództwo nad III Grupą Lotniczą. Fakt, że Perini dowodził dużym zgrupowaniem, wcale nie oznaczał, że nie brał udziału w walce. Wręcz przeciwnie. Janusz Meissner wspominał: „Na Albatrosie lata kapitan Camillo Perini ze swym ulubionym obserwatorem, por. Karolem Friserem, a obsługę maszyny nadzoruje osobiście werkmistrz Wesseli. Samolot jest niemiecki, pilot jest Austriakiem, werkmistrz Czechem i tylko obserwator, pomimo obcego brzmienia swojego nazwiska, pochodzi ze znanej rodziny polskiej od dawna osiadłej we wschodniej Małopolsce”.

Za zaangażowanie w obronę Lwowa Perini otrzymał w czerwcu 1919 roku polskie obywatelstwo. Włoch wziął również udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dał się wówczas poznać jako świetny dowódca, wykazując się zmysłem organizacyjnym, odwagą i skutecznością. Został awansowany, a następnie mianowany szefem lotnictwa przy Sztabie Ścisłym Naczelnego Dowództwa. Za swe zasługi otrzymał srebrny krzyż orderu Virtuti Militari oraz Krzyż Walecznych. Po zakończeniu działań wojennych został w armii, gdzie dowodził kolejno 1, 3 i 6 Pułkiem Lotniczym.

Szczerze oddani

„Kapitan Perini, rodem z południowego Tyrolu, mówi po niemiecku, klnie po włosku i zna zaledwie kilka wyrazów polskich, które tak przekręca, że trudno je zrozumieć. Jest krępy, żywy, nerwowy i przesądny. Nie pozwala, aby Seńkowski fotografował przed lotem jego samego lub samolot; z daleka omija napotkanego kota, aby mu nie przebiegł drogi; zabronił wstępu na lotnisko księżom i zakonnicom” – tak Periniego z tych pierwszych lat opisywał w swych wspomnieniach Janusz Meissner. Inni lotnicy opowiadali o nim z sentymentem. Janusz Kędzierski pisał: „Czasy pobytu na Lewandówce wspominano jako koszmar, a jednocześnie miłą sercu »epokę Periniego«. Camillo Perini, z pochodzenia Włoch, jako swoją drugą ojczyznę wybrał Polskę. Podwładni odwzajemniali mu się szczerym oddaniem. Nigdy nie słyszałem kogokolwiek mówiącego o nim ujemnie”.

Późniejsze, nie mniej interesujące losy Camillo Periniego, jak również jego niemałe zasługi, jeśli chodzi o pomoc polskim żołnierzom przedzierającym się na Zachód w pierwszych miesiącach II wojny światowej, to już temat na odrębną opowieść.

Robert Sendek
Źródło informacji: Polska-zbrojna.pl

Czytany 244 razy

Artykuły powiązane

 • Katastrofa, której nic nie zapowiadało. Czy historia polskiego lotnictwa może być ciekawa? Część V.

  Zakłady Mechaniczne Plage & Laśkiewicz przeżywały rozkwit. Nastały złote czasy dla lotnictwa polskiego. Pod kierownictwem wybitnego konstruktora Jerzego Rudlickiego skonstruowano 11 prototypów samolotów. W latach 1929–1930 zakłady wyprodukowały na licencji Fokkera jedenaście samolotów pasażerskich Fokker F-VIIB/3m.

 • Z kart historii IWŚ: Lot rozpoznawczy sterowca „l6” w dniu 25 grudnia 1914 roku.

  Zanim niemieckie sterowce pojawiły się nad bezpiecznymi dotąd przed atakami nieprzyjaciela miastami Wielkiej Brytanii, załogi ich posiadały już spore doświadczenie bojowe. Zdobywały je w czasie lotów rozpoznawczych, dokonywanych nad Morzem Północnym.

 • Pierwsza polska wytwórnia lotnicza. Czy historia polskiego lotnictwa może być ciekawa? Część IV.

  Rok 1918 to zakończenie Wielkiej Wojny i proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Należało stworzyć własną armię, w której wojska lotnicze zaczęły odgrywać duże znaczenie. Stopniowo, zajmując opuszczane przez zaborców lotniska, przejmowaliśmy sprzęt lotniczy.

 • Pierwsze kroki w powietrzu. „Flyer” - samolot braci Wright w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

  Już jutro, 09 grudnia, o godzinie 12:00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się spotkanie - pogadanka o samolocie „Flyer” braci Wright i jego pierwszych krokach w powietrz. Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie prowadzone przez Jana Hoffmanna.

 • Kobiety na biało-czerwonych skrzydłach. Czy historia polskiego lotnictwa może być ciekawa? Część III.

  8 marca 1910 roku pierwsza na świecie kobieta otrzymała licencję pilota International Aeronautics Federation. Była nią francuska Raymonde de Laroche. Wtedy ta data nie miała znaczenia. Wtedy jeszcze nie świętowano Dnia Kobiet.

 • Czy historia polskiego lotnictwa może być ciekawa? Zobaczcie i przeczytajcie część II.

  ROZPORZĄDZENIE Nr 38 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 1 grudnia 1918: „Samoloty Wojsk Polskich będą w przyszłości zaopatrzone w miejscach dotychczas obowiązujących znakiem kwadratowym szerokości 60 cm, dzielącym się na 4 równe pola. Lewe górne i prawe dolne pole będzie barwy karmazynowej, lew dolne i prawe górne pole barwy białej.”

 • Z kart historii IWŚ: Nalot sterowców Hochseeflotte na wyspy brytyjskie w nocy z 12 na 15 września 1915 roku.

  Kolejny nalot niemieckich okrętów powietrznych na Londyn zaplanowano na noc z 12 na 13 września 1915 roku. Zamiast „L 12”, który, ciężko uszkodzony w czasie poprzedniego nalotu i doholowany do bazy Hochseeflotte w Ostende, spłonął w czasie prac rozbiórkowych przy nabrzeżu tamtejszej stoczni Cockerilla, dowództwo IV Grupy Rozpoznawczej otrzymało nowy sterowiec-„LZ 77”. Miał on, wraz ze znanymi nam już z poprzedniej akcji „Zeppelinami” „L 10”, „L 11” i „L 13”, „w miarę możliwości” zbombardować stolicę Wielkiej Brytanii.

 • 100 lecie Polskiej Marynarki Wojennej przy udziale lotnictwa morskiego.
  "Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską”. Tymi słowy rozpoczynał swój dekret Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Od tego dnia mija już 100 lat, podczas których Polska Marynarka Wojenna współtworzyła zręby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, złotymi zgłoskami zapisując swój udział w czasie II wojny światowej.
 • Posadzenie Dębu Stulecia Lotnictwa w Krakowie.

  Dnia 20 listopada 2018 roku Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego – Krzysztof Radwan wraz z Prezesami: Stowarzyszenia Lotników Polskich – Panem Kazimierzem Pogorzelskim i Prezesem Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa – Leszkiem Mańkowskim i Panami Jerzym Dawyniakiem i Mirosławem Czechowskim (członkami SLP) zasadzili na terenie Muzeum Dąb niepodległościowy.

 • Czy historia polskiego lotnictwa może być ciekawa? Zobaczcie i przeczytajcie część I.

  Ponieważ rok 2018 zbliża się dużymi krokami ku końcowi, a jednocześnie trwa jeszcze 100-lecie Polskiego Lotnictwa i 100-lecie Niepodległości Polski, szkoła latania Navcom Systems Fly z którą współpracujemy, przygotowała dla Was specjalny rocznicowy przegląd związany z historią polskiego lotnictwa. Jest to esencja "kuriera", który udostępniła firma w ramach wydania specjalnego kalendarza na 2018 rok. Zachęcamy do zapoznania się z I częścią. Zaczynamy!

 • Uroczyście zainaugurowano nowy projekt "Niebo bez granic".

  17 listopada 2018 r. uroczyście zainaugurowano nowy projekt na kulturalnej mapie Warszawy w dawnej skoczni narciarskiej na Mokotowie. Obiekt funkcjonujący w latach 1959-1989, po 29 latach na nowo otworzył się na działania społeczno-kulturalne. Za sprawą inicjatywy pasjonata – Filipa Idzikowskiego, powstaje tu miejsce spotkań i sala historyczno-edukacyjna poświęcona dziejom polskiego lotnictwa. Celem projektu jest również rozpoczęcie dyskusji na temat rewitalizacji obiektu oraz nadania mu nowej roli w tworzeniu lokalnej wspólnoty Mokotowa.

 • Uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci kpt. M. Medweckiego i por. W. Gnysia.

  W dniu 17 listopada 2018 o godz. 12.00 na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie na Ścianie Pamięci zostanie odsłonięta tablica poświęcona pierwszemu poległemu lotnikowi w czasie II wojny swiatowej, kpt. M. Medweckiemu oraz pierwszemu zwycięzcy w walce powietrznej por. W. Gnysiowi.

 • Wernisaż wystawy "Niebo bez granic" na Skoczni Mokotów.

  Filip Idzikowski z warszawskiej Skoczni Mokotów, Fundacja Zabytki Polskiego Nieba oraz partner projektu - Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zapraszają miłośników lotnictwa i mieszkańców Warszawy na wystawę z okazji 100- lecia polskiego lotnictwa wojskowego i 90- lecia polskich lotów transatlantyckich pt. „Niebo bez granic”.

 • Z kart historii IWŚ: Nalot sterowców Hochseeflotte na wyspy brytyjskie w nocy z 9 na 10 sierpnia 1915 roku.

  Pierwszy niemiecki sterowiec pojawił się nad stolicą Wielkiej Brytanii wieczorem 31 maja 1915 roku. Jednostka ta należała do wojsk lądowych. Dowódcą był major Erich Linnarz. Załoga sterowca zrzuciła kilka bomb, które wyrządziły tylko nieznaczne szkody materialne. Jednak efekt psychologiczny tego nalotu był olbrzymi. Mieszkańcy metropolii ad Tamizą dowiedzieli się o tym, że przeciwnik dysponuje nową bronią, przed którą nie uchroni ich Kanał La Manche i Grand Fleet.

 • Sto lat lotnictwa w Polsce – Biuletyn okolicznościowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

  W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia lotnictwa w Polsce Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przygotował specjalny okolicznościowy Biuletyn.

 • Kapsuła czasu - świętowanie odzyskania niepodległości.

  W listopadzie w Kraków Airport symbolicznie zakończono obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości RP, umieszczając pod posadzką terminalu pasażerskiego kapsułę czasu. Historia lotnictwa polskiego oraz postać św. Jana Pawła II były głównymi tematami wydarzeń zorganizowanych w Kraków Airport.

 • 100 modeli na 100-lecie polskiego lotnictwa wojskowego.

  W poniedziałek 5 listopada 2018 roku  o godzinie 12.00 Muzeum Sił Powietrznych zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy modelarskiej, prezentującej samoloty z lat 1918-2018. Ekspozycja jest podsumowaniem I Ogólnopolskiego Mityngu Modelarskiego, który będzie miał miejsce 27-28 października w Dęblinie.

 • Otwarto wystawę polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości „Per aspera ad astra”.

  W Dużej Auli Gmachu Głównego 22 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy najciekawszych polskich konstrukcji oraz osiągnięć polskiego lotnictwa i kosmonautyki.

 • 100 lat Polskich Skrzydeł - Myśliwce Puławskiego w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

  W najbliższą niedzielę, 21 października, o godzinie 12.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się spotkanie w ramach 100 lat Polskich Skrzydeł. Wielbiciele lotnictwa tym razem będą poznawać tajniki Myśliwców Puławskiego.

 • Rola lotnictwa w operacji łąpanowsko-limanowskiej 1914 r.

  Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi w najbliższy piątek zaprasza na godz. 16:30 do Biblioteki Publicznej w Męcinie na wykład prof. nzw. dr hab. Andrzeja Olejko pt.: „Rola lotnictwa w operacji łąpanowsko-limanowskiej 1914 r.”

Redakcja poleca

Sie 10, 2018
Central European Engine Services Sp. z o.o. – w skrócie CEES jest ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Wrz 13, 2018
To już trzecia edycja lotniczej imprezy "Skrzydła nad Kazimierzem". ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 14, 2018
Od 13 lipca w bazie lotniczej Fairford trwa kolejny Royal ...
Maj 23, 2018
21 maja br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała ...
Maj 16, 2018
Sikorsky/PZL Mielec, firma Lockheed Martin (NYSE: LMT), podpisała ...
Kwi 19, 2018
Na ukończeniu jest właśnie malowanie nowego hełmofonu dla por. pilota ...
Kwi 18, 2018
Piotr Rejmer i Tomasz Białoszewski z lotniczego portalu filmowego ...

Najczęściej czytane

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Lis 15, 2018
Naukowcy z Uniwersytetu w La Coruñi pracują nad projektem STRATOFLY, ...
Lis 20, 2018
Szerokokadłubowy Boeing 767 w wersji cargo pozyskany przez polską ...
Lis 19, 2018
Artykuł ten jest kontynuacją artykułu z października 2018 roku, i ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Paź 23, 2018
„No to lecimy!” to projekt skierowany do każdego, począwszy od tylko ...
Paź 18, 2018
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej powołał z dniem 19 ...
Paź 19, 2018
Mieliśmy już różne zastosowania silników samolotowych oraz ich ...
Paź 04, 2018
W dniu 7 lipca 2017 roku wieczorem na lotnisku w San Francisco miał ...
Paź 01, 2018
Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 4 ...
Wrz 28, 2018
MUZEUM 303 przygotowało niespodziankę - specjalnie dla fanów Nocy ...
Paź 04, 2018
Śmigłowiec H225M, użytkowany w liczbie 88 egzemplarzy przez 6 krajów ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 13 Grudnia 2018    |    Wydarzyło się: 1936 - Dokonano oblotu bombowca PZL.37 Łoś. 1985 – Eksperymentalny amerykański Grumman X-29 jako pierwszy samolot z ujemnym skosem skrzydeł przekroczył barierę dźwięku. 1967 - Wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Pioneer 8. 1962 - 1962 – NASA wystrzeliła pierwszego satelitę telekomunikacyjnego Relay 1. 1919 – Urodził się Hans Joachim Marseille, niemiecki pilot (zm. 1942).

Lotnicza książka

Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...
Kwi 20, 2017
„Spójrz na to drzewo. Ponieważ je widzę, mogę do niego dojść. Tak ...

Nasze Video

Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Gru 15, 2016
Niedługo minie rok od wprowadzenia na rynek aplikacji Droneradar, ...
Top