W sobotę 29 kwietnia w lesie pod Kołakowem odbyły się obchody 73. rocznicy zrzutu żołnierzy Armii Krajowej na placówkę odbiorczą „Imbryk”. W 1944 roku przeprowadzono w tym miejscu udaną akcję lotniczą pod kryptonimem „Weller 2”.

czwartek, 16 luty 2017 08:19

Historia operacji „Adolphus”.

Idziecie jako straż przednia do kraju, macie udowodnić, że łączność z krajem jest w naszych warunkach możliwa – tymi słowami pożegnał pierwszych cichociemnych gen. Sosnkowski, dowódca Związku Walki Czynnej. – To pokazuje, jak duże nadzieje wiązano z ich misją – mówi Tomasz Jasionek z Fundacji im. Cichociemnych.

Top