Zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał cztery najnowsze rozporządzenia o lotnictwie z ISAPu.

Dział: Pozostałe
Top