W dniu 7 czerwca w PZL Warszawa-Okęcie miał miejsce oblot techniczny samolotu PZL 130 Orlik Advanced po modyfikacji (biuletyn 209). Zasadnicza różnica z poprzednim modelem, to zmiana awioniki z metrycznych na przyrządy w układzie anglosaskim.

W dniu 28.02. br., Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk dypl. Jan SKOWROŃ podpisał trzyletnią umowę z PZL Warszawa-Okęcie.
Top