W Morawskiej Trebowej dwukrotnie zabrzmiały wczoraj dźwięki naszego hymnu.

Dział: Sporty lotnicze
Top