czwartek, 04 październik 2018 13:58

Śmiecie w kupie NOTAM. Klaudiusz Dybowski na tropie absurdów w przepisach lotniczych.

Napisane przez Klaudiusz Dybowski
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Foto: Wikimedia Foto: Wikimedia

W dniu 7 lipca 2017 roku wieczorem na lotnisku w San Francisco miał miejsce poważny incydent. Podczas lądowania Airbus A320 linii Air Canada (lot nr ACA 759) omalże nie wylądował na drodze kołowania „C” i czterech kołujących po niej innych maszynach. Gdyby doszło do wypadku, to liczba ofiar przekroczyłaby zapewne najwyższą jak do tej pory liczbę 583 zabitych w 1977 roku w zderzeniu dwóch Boeingów 747 na Teneryfie, bowiem w samych kołujących samolotach znajdowało się łącznie 945 osób. Jeśli dodalibyśmy do tego 146 osób na pokładzie ACA 759, życie mogłoby stracić 1091 osób (dane podaję za Wikipedią).

Komisja śledcza stwierdziła, że prawdopodobną przyczyną incydentu było przeoczenie przez załogę informacji NOTAM o zamkniętej drodze startowej 28L, a czynnikami sprzyjającymi (tzw. contributing factors) – podejście z widocznością wykonywane zamiast podejścia według ILS oraz zmęczenie załogi. O samym zdarzeniu można przeczytać na przykład tu:
https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/DCA17IA148.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Canada_Flight_759
Serwis youtube.com zawiera wiele różnych relacji i filmików ilustrujących przebieg tego zdarzenia – wystarczy wejść i wpisać „ACA 759” w pasku wyszukiwania.

Incydent ten pojawił się ponownie w pełnym blasku medialnych reflektorów po mocnym stwierdzeniu przewodniczącego komisji śledczej, która uznała, że jednym, z głównych problemów (i przyczynków do niej) było umieszczenie informacji o zamkniętej drodze startowej w NOTAM, który pojawiał się dopiero na stronie 7. W toku debaty, przed kamerami, przewodniczący komisji stwierdził, że NOTAM (NOTICES TO AIRMEN - wiadomości informujące załogę o różnych ograniczeniach na lotniskach i w przestrzeni powietrznej) to " just a bunch of garbage" - w dowolnym tłumaczeniu "kupa śmieci". Oczywiście relacja ta od razu trafiła do Internetu (patrz link poniżej).
Dyskusja na stronie, której link podałem, sprawia wrażenie, że NOTAM mają stale rosnącą liczbę przeciwników, a niektórzy uważają te wiadomości głównie za próbę przerzucenia odpowiedzialności za „uważanie” podczas podejścia i operacji wykonywanych na lotnisku z zarządzającego lotniskiem na załogi statków powietrznych. Na przykład: lotnisko buduje nową halę terminala, uzyskuje zgodę od władz lotnictwa cywilnego na postawienie pięciu dźwigów, oznakowuje je przeszkodowo (światła, malowanie) i wydaje NOTAM zawierający informację o tych żurawiach (położenie, wysokość, oznakowanie). Po czym uważa sprawę za załatwioną, bo... no właśnie, bo tak stanowią obecne przepisy.
Patrząc na sprawę od strony zarządzającego lotniskiem lub instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej można powiedzieć, że powyższa procedura – usankcjonowana zresztą przepisami międzynarodowymi – jest spowodowana obowiązkiem informowania pilota o ograniczeniach. Autorem tych przepisów jest Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (w skrócie ICAO); są one zawarte w rozdziale 5 Załącznika nr 15 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. W Europie wydawanie NOTAM zostało nieco bardziej uporządkowane (głównie pod względem techniczno-logiczno-operacyjnym) przez Europejską Bazę Danych AIS ( EAD - European AIS Database). Lecz same zasady KIEDY należy NOTAM wydać – opisane w punktach 5.1.1.1 oraz 5.1.1.2. Załącznika 15 ICAO – nie zostały przez EAD zmodyfikowane.

Gwoli ścisłości należy dodać, że od końca lat osiemdziesiątych ICAO nie wszystkie NOTAM uważa za godne przedstawiania pilotom w tzw. Biuletynach Informacji Przed Lotem (PIB – Pre-Flight Information Bulletin). Pojawienie się NOTAM w PIB jest uzależnione od tzw. kryteriów selekcji NOTAM (Notam Selection Criteria), które każdemu kodowi odpowiadającemu konkretnemu rodzajowi ograniczenia przypisują pewne kwalifikatory.
Usprawnia to wyszukiwanie NOTAM i eliminuje pewne wiadomości z PIB. Na przykład NOTAM zawierające informacje dotyczące dróg kołowania nie są przedstawiane pilotom, ale ograniczenia dotyczące dróg startowych – już tak.

Cały system miał działać trzyetapowo:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTU pilot otrzymuje zestawienie ważnych NOTAM dotyczących lotniska startu (bo tu zaczyna lot), lotniska docelowego oraz lotnisk zapasowych, a także trasy lotu. Im dłuższa trasa – tym (zazwyczaj) więcej NOTAM.
2. Pilot PRZEGLĄDA otrzymane zestawienie i wybiera te NOTAM, które go interesują i mogą mieć wpływ na lot.
3. Pilot rozpoczyna lot lub dostosowuje go do informacji o ograniczeniach, które otrzymał w PIB.
Sęk w tym, że każda jednostka upoważniona do wydawania NOTAM przygotowuje tych informacji tyle, że PIB stają się wielokartkowe, co sprawia, że pilot przed lotem musiprzejrzeć od kilkunastu do nawet stu kilkudziesięciu NOTAM dla JEDNEJ lokalizacji.
Weźmy przykład lotu do USA (Nowy Jork, PIB z 2015 roku): w jego trakcie załoga musiała sprawdzić NOTAM z co najmniej 14 lokalizacji (EPWA, KJFK, Kxxx – lotnisko zapasowe) EPWW, EDWW, EKDK, EGPX, EGGX, CZQX, CZQM, KZBW, KZNY, KFDC, KNMH, a zazwyczaj z większej, bo dochodzą jeszcze trasowe lotniska zapasowe, których powyższe zestawienie nie uwzględnia. Wszystkie trasowe – podwójnie (zaznaczone drukiem wytłuszczonym) bo raz pod kątem „zwykłych” NOTAM, a raz pod kątem ostrzeżeń nawigacyjnych. Wynik? 43 kartki formatu A4 do przeczytania PRZED LOTEM…
Gdyby w PIB było kilka czy kilkanaście NOTAM (nawet dla każdej lokalizacji) – problemu zapewne by nie było.
Niestety obowiązujące przepisy ICAO Annex 15 (przytaczam je dla zobrazowania problemu poniżej) wymagają publikacji o tak wielu elementach (nie precyzując przy okazji za dokładnie JAK należałoby opublikować daną informację), lektura samego PIB przed lotem wymaga nieraz od 20 minut do nawet kilku godzin. Z pracy operacyjnej pamiętam pewnego kapitana, który otrzymał na lot do Chicago PIB składający się ze 125 zadrukowanych dwustronnie kartek formatu A4…
5.1.1.1 NOTAM musi być sporządzany i rozpowszechniany z uwzględnieniem następujących informacji:
a) ustanowienie, zamknięcie lub istotne zmiany w użytkowaniu lotniska/lotniska dla śmigłowców lub dróg startowych;
b) ustanowienie, wycofanie lub istotne zmiany w działaniu służb lotniczych (AGA, AIS, ATS, CNS, MET, SAR, itp.);
c) uruchomienie, wyłączenie i znaczące zmiany parametrów operacyjnych urządzeń i służb radionawigacyjnych i łączności powietrze - ziemia, łącznie z: przerwaniem lub wznowieniem pracy, zmianą częstotliwości, zmianą opublikowanych godzin pracy, zmianą znaków identyfikacyjnych, zmianą orientacji (pomoce kierunkowe), zmianą lokalizacji, wzrostem lub spadkiem mocy o 50% lub więcej, zmianą harmonogramu lub treści rozgłaszania, nieregularnością lub niedokładnością w pracy jakichkolwiek urządzeń i służb radionawigacyjnych oraz łączności powietrze – ziemia;
d) ustanowienie, wycofanie lub istotne zmiany dotyczące użycia pomocy wzrokowych;
e) przerwy lub włączenie do pracy głównych elementów systemów oświetlenia lotniska;
f) ustanowienie, wycofanie lub istotne zmiany procedur żeglugi powietrznej;
g) zaistnienie lub usunięcie znacznych niesprawności lub utrudnień na polu manewrowym;
h) zmiany i ograniczenia dostępności paliwa, oleju i tlenu;
i) istotne zmiany dotyczące działania dostępnych
j) środków oraz służb poszukiwania i ratownictwa;
k) wprowadzenie, wycofanie lub przywrócenie do eksploatacji oznakowania przeszkód
lotniczych;
l) zmiany w przepisach wymagające podjęcia natychmiastowych działań, np. ustanowienie strefy zakazanej związanej z akcją SAR;
m) obecność zagrożeń dla żeglugi powietrznej, łącznie z przeszkodami, ćwiczeniami wojskowymi, pokazami, zawodami oraz skokami spadochronowymi wykonywanymi poza opublikowanymi miejscami;
n) wzniesienie, usunięcie lub zmiany przeszkód lotniczych w strefach startu/wznoszenia, nieudanego podejścia, podejścia, oraz na pasie startowym;
o) ustanowienie lub wycofanie, łącznie z rozpoczęciem i zakończeniem aktywności, jeśli ma to miejsce, lub zmiany w statusie stref zakazanych, niebezpiecznych lub ograniczonych;
p) ustanowienie lub likwidacja stref, tras lub ich części, w których występuje możliwość przechwycenia i istnieje konieczność prowadzenia stałego nasłuchu w paśmie VHF na częstotliwości alarmowej 121,5 MHz;
q) przydzielenie, wycofanie lub zmiana wskaźników lokalizacji;
r) istotne zmiany w poziomie dostępnego na lotnisku/lotnisku dla śmigłowców ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. NOTAM powinien być wydawany tylko wtedy, gdy następuje zmiana kategorii, która powinna być wyraźnie podana (patrz Załącznik 14, tom I, rozdział 9 oraz Dodatek A, dział 17);
s) występowanie, usunięcie lub istotne zmiany niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem, materiałem radioaktywnym, toksycznymi chemikaliami, osiadaniem pyłu wulkanicznego lub wodą na polu naziemnego ruchu lotniczego;
t) wybuchy epidemii powodujące wprowadzenie zmiany do opublikowanych wymagań dotyczących szczepień i kwarantanny;
u) prognozy o słonecznym promieniowaniu kosmicznym, jeśli są dostarczane;
v) wystąpienie ważnych operacyjnie zmian w aktywności wulkanicznej, miejsce, data i czas erupcji wulkanicznej i/lub pionowe i poziome rozmiary chmury pyłu wulkanicznego, łącznie z kierunkiem jej przemieszczania, poziomami lotu i trasami lub ich odcinkami, których chmura może dotyczyć;
w) wypuszczenia do atmosfery materiałów radio-aktywnych lub chemikaliów toksycznych, w następstwie jądrowego albo chemicznego incydentu, miejsce, data i czas tego incydentu, poziomy lotu i trasy lub ich odcinki, na które może oddziaływać skażenie oraz kierunek przemieszczania się skażenia;
x) prowadzenie akcji pomocy humanitarnej podejmowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, łącznie z procedurami i/lub ograniczeniami mającymi wpływ na żeglugę powietrzną;
y) wdrożenie krótkoterminowych środków zapasowych w przypadku całkowitego lub częściowego zakłócenia działania służb ruchu lotniczego oraz pokrewnych służb zabezpieczających.
Uwaga. Patrz Załącznik 11, punkt 2.28 i Dodatek D do tego Załącznika.
5.1.1.2 Zalecenie. Należy rozpatrzyć potrzebę wydania NOTAM we wszystkich innych operacyjnie ważnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na operacje statków powietrznych.
Punkt 5.1.1.2 to wisienka na torcie – umożliwia bowiem opublikowanie NOTAM w każdej innej sytuacji, nie przewidzianej w przepisach. Nie dziwię się specjalnie, że np. Dyżurni Operacyjny Portów Lotniczych korzystają z tej opcji oraz że informują o każdym potencjalnym ograniczeniu czy zagrożeniu – przepisy są w miarę wyraźne, a myślę, że nikt z personelu naziemnego nie chciałby być zamieszany np. w uszkodzenie samolotu na skutek braku informacji o jakimś ograniczeniu. Dlatego też – dopóki ICAO nie zmieni istniejących przepisów – ja osobiście nie spodziewam się jakiejś nagłej tamy w zalewie informacji zawartych w NOTAM.
Za bardzo istotny uważam fakt, że przepisy owe – choć w międzyczasie modyfikowane – powstały w dobie, gdy o Internecie nikt nawet jeszcze nie marzył, bo na początku lat sześćdziesiątych. Moje prywatne zdanie jest takie, że tęgie głowy zasiadające w różnych grupach międzynarodowych powinny usiąść ponownie znowu i opracować jakiś inny system informowania lotników o tymczasowych ograniczeniach i zagrożeniach. Koniecznie w tej debacie powinni wziąć udział piloci („nic o nas bez nas”), bo to oni w końcu są odbiorcami tych ostrzeżeń.
Zainteresowanym tematyką NOTAM pragnę też przypomnieć, że 5 listopada 2020 roku wchodzi w życie nowy format meldunku SNOWTAM (to także, podobnie jak nieużywany w Polsce ASHTAM, odmiana szczególna NOTAM). Zapisy na ten temat oraz całkowicie nowy formularz SNOWTAM są już opublikowane w Załączniku 15 ICAO, lecz do 5 listopada 2020 obowiązuje w Polsce STARY formularz tego meldunku.
Być może w Europie za NOTAM weźmie się EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego), podobnie jak to zrobiła 6 lat temu z przepisami ruchu lotniczego. Wtedy wydała przepisy SERA (Standardized European Rules of the Air) zawarte w rozporządzeniach KE 923/2012 oraz KE 2016/1185. Zapisy te ZASTĄPIŁY wiele przepisów zapisanych przede wszystkim w Załącznikach 2 i 11 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, co spowodowało również – NIESTETY! - bardzo dużo zamieszania i bałaganu. Przykład: By stwierdzić, jakie przepisy AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄ w zakresie np. wykonywania lotów VFR Spec muszę zajrzeć:
a) najpierw do Załącznika 2 ICAO,
b) potem do rozporządzenia KE 923/2012,
c) następnie do rozporządzenia KE 2016/1185
d) wreszcie do AIP Polska, GEN 1.7 (bo tam są podane stosowane w Polsce odstępstwa).

Tekstów jednolitych ww. przepisów SERA niestety nigdzie nie znalazłem (mówię tu oczywiście o ich OFICJALNYCH wersjach, a nie prywatnych skryptach nie mających mocy prawnej). Trudno zatem dziwić się pilotom i innym użytkownikom związanym z lotnictwem, że mocno klną pod nosem takie „porządki” – pamiętam, że dawno dawno temu, na kursie kontrolerskim uczono mnie, że bałagan to pierwszy krok do tragedii. Klną zresztą nie tylko oni.
A ponieważ ścieżkę wskazaną powyżej trudno uznać za uporządkowaną, mam cichą nadzieję, że nowe regulacje dotyczące NOTAM – gdyby miały być wprowadzane w Europie niezależnie od ICAO – nie będą publikowane w podobny do SERA sposób. Miłej lektury, jak zwykle.
http://flightservicebureau.org/ntsb-current-notam-system-is-just-a-bunch-of-garbage/

Klaudiusz Dybowski

Czytany 1338 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 październik 2018 14:17

Artykuły powiązane

 • PAŻP testuje narzędzie wspomagające bezpieczeństwo operacji lotniczych.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła testową wersję Integrated Web Briefing (IWB). Serwis zapewnia użytkownikom przestrzeni powietrznej dostęp do kompleksowych informacji, pozwala m.in. na składanie planów lotu drogą elektroniczną. IWB jest kolejną inicjatywą Agencji z obszaru nowoczesnych narzędzi wspomagających planowanie i bezpieczeństwo operacji lotniczych.

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi nabór kandydatów na kurs na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego.

  Formularze aplikacyjne należy wypełnić do 18 listopada 2018 roku.

 • Konferencja ARCC w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

  Działająca w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz współdziałające z nią w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczych służby operacyjne wzięły udział w konferencji z Wojewódzkimi Służbami Zarządzania Kryzysowego (WCZK) wszystkich województw w Polsce.

 • CANSO i EUROCONTROL zacieśniają współpracę w celu zwiększenia pojemności przestrzeni powietrznej.

  25 września 2018 roku w Brukseli miało miejsce spotkanie wysokiego szczebla, w którym wzięli udział przedstawiciele europejskich instytucji zrzeszonych w CANSO oraz Dyrektor Generalny EUROCONTROL. Debatowano nad tym, w jaki sposób obydwie organizacje mogą zacieśnić współpracę w celu rozwiązania palących kwestii związanych z przepływem ruchu lotniczego i pojemnością europejskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była reprezentowana przez Prezesa, Pana Janusza Janiszewskiego oraz Pana Macieja Rodaka.

 • PAŻP zorganizowała spotkanie z przedstawicielami portów lotniczych.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała 25 lipca spotkanie z przedstawicielami krajowych portów lotniczych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 14 polskich lotnisk. Agencję reprezentował Pan Prezes Janusz Janiszewski, wraz z Wiceprezesem Tadeuszem Grocholskim oraz przedstawicielami z obszarów służb ruchu lotniczego, inwestycji oraz strategii.

 • Janusz Janiszewski na stanowisku pełniącego obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

  Z dniem 9 lipca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki, powołał Pana Janusza Janiszewskiego na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pan Janusz Janiszewski jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej AON) – kierunek zarządzanie ruchem lotniczym, ukończył również studia ekonomiczne we Wrocławiu.

 • Gdy w powietrzu walkę toczą myśliwce, nawigatorzy naprowadzania na ziemi czuwają, by wszystko poszło zgodnie z planem.

  Dbają, by wojskowe samoloty latały w przydzielonych strefach ćwiczeń. Specjaliści od rozpoznania i identyfikacji, kierowania środkami walki i nawigatorzy naprowadzania Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymiczuwają na zieminad bezpieczeństwem podniebnych operacji. – Jesteśmy jak dodatkowa para oczu dla pilotów – mówi płk pil. Mirosław Nawrocki, dowódca jednostki.

 • Przedłużenie ważności certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej.

  Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedłużył ważność certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do 15 czerwca 2020 r.

 • Jeszcze tylko 2 dni na złożenie aplikacji na kurs dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego.

  Każdego dnia na pokładach wszystkich samolotów przelatujących nad Polską znajduje się blisko pół miliona pasażerów. Nad ich bezpieczeństwem czuwa ponad 550 kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – jedynej instytucji w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.

 • Wdrożenie separacji międzykanałowej 8.33 kHz poniżej FL195.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej przestrzeni powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zobowiązana została do dokonania konwersji częstotliwości radiowych wykorzystywanych poniżej poziomu FL195, posiadających separację międzykanałową 25 kHz, na kanały o szerokości 8.33 kHz.

 • Trwa International GBAS Working Group w Krakowie.

  W Krakowie trwa 19. International GBAS Working Group. IGWG to największa międzynarodowa grupa, która kształtuje ramy dla standaryzacji i wykorzystania na świecie nawigacji opartej o GBAS. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest współorganizatorem tego wydarzenia.

 • Hochtief Polska wykonawcą Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu.

  Warszawski i Poznański Oddział HOCHTIEF Polska wspólnie zrealizują Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) przy ul. Radarowej 1 w Poznaniu. Inwestorem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wartość kontraktu wynosi pond 85 mln zł netto. Prace projektowe zakończą się w roku 2018, zaś wkrótce potem rozpoczną się roboty budowlane.

 • W PAŻP rusza nabór na kurs na kontrolera ruchu lotniczego.

  Każdego dnia na pokładach wszystkich samolotów przelatujących nad Polską znajduje się blisko pół miliona pasażerów. Nad ich bezpieczeństwem czuwa ponad 550 kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – jedynej instytucji w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.

 • Unikanie wlotu w zastrzeżoną przestrzeń powietrzną - kampania EASA dla pilotów GA .

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wraz z władzami lotniczymi krajów członkowskich UE uruchomiła kampanię informacyjną dla pilotów lotnictwa ogólnego w kwestii unikania wlotu w zastrzeżoną przestrzeń powietrzną. Przedsięwzięcie jest kierowane do pilotów GA i instruktorów lotniczych, jako, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba przypadków tego typu stale wzrasta.

 • Usługa CPDLC już działa. Uzupełnienie tradycyjnej korespondencji radiowej.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła operacyjnie w polskiej przestrzeni powietrznej łączność kontroler-pilot za pomocą łącza danych (Controller–Pilot Data Link Communications - CPDLC). Projekt był koordynowany przez SESAR Deployment Managera i współfinansowany z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

 • Koszmar każdego kontrolera ruchu lotniczego. To nie dzieje się na prawdę...

  Jedna ze scen z filmu "2:22" robi ogromne wrażenie nie bez powodu. Ostatnio w mediach społecznościowych "krąży" film pokazujący niebezpieczną sytuację na lotnisku widzianą oczami kontrolerów ruchu lotniczego.

 • Oficjalne uruchomienie nowej wieży kontroli lotniska w Kraków Airport.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakończyła proces uruchamiania operacyjnego nowej wieży kontroli lotniska w Kraków Airport. Zakończył się tym samym rozpoczęty jeszcze w 2017 roku transfer wszystkich służb ruchu lotniczego do nowego obiektu. W nowej wieży kontroli lotniska prowadzona jest służba kontroli zbliżania (APP), kontroli lotniska (TWR) oraz FIS, czyli służba informacji powietrznej.

 • Kontrolerzy ruchu lotniczego są jak dodatkowe oczy i uszy dla pilota.

  Adrenalina jest nieodłącznym elementem ich służby. Dlatego muszą mieć nie tylko podzielną uwagę i umiejętności organizatorskie, lecz także wyjątkowy refleks i nerwy ze stali. W ciągu doby potrafią obsługiwać do 400 operacji lotniczych. O pracy kontrolerów ruchu lotniczego z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej można przeczytać w najnowszej „Polsce Zbrojnej”.

 • PAŻP przedłuża nabór na kurs dla kandydatów na KRL – do 12 listopada 2017 r.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła kolejny nabór kandydatów na kurs na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego.

 • Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego.

  Wsiadając do samolotu rzadko pamięta się o ich istnieniu i pracy. A to między innymi od nich zależy bezpieczeństwo w powietrzu. Na całym świecie kontrolerów ruchu lotniczego jest blisko 50 tysięcy, w Polsce ponad 550. Dziś obchodzimy ich święto.

Redakcja poleca

Sie 10, 2018
Central European Engine Services Sp. z o.o. – w skrócie CEES jest ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Wrz 13, 2018
To już trzecia edycja lotniczej imprezy "Skrzydła nad Kazimierzem". ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 14, 2018
Od 13 lipca w bazie lotniczej Fairford trwa kolejny Royal ...
Maj 23, 2018
21 maja br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała ...
Maj 16, 2018
Sikorsky/PZL Mielec, firma Lockheed Martin (NYSE: LMT), podpisała ...
Kwi 19, 2018
Na ukończeniu jest właśnie malowanie nowego hełmofonu dla por. pilota ...
Kwi 18, 2018
Piotr Rejmer i Tomasz Białoszewski z lotniczego portalu filmowego ...

Najczęściej czytane

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Lis 15, 2018
Naukowcy z Uniwersytetu w La Coruñi pracują nad projektem STRATOFLY, ...
Lis 20, 2018
Szerokokadłubowy Boeing 767 w wersji cargo pozyskany przez polską ...
Lis 19, 2018
Artykuł ten jest kontynuacją artykułu z października 2018 roku, i ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Paź 23, 2018
„No to lecimy!” to projekt skierowany do każdego, począwszy od tylko ...
Paź 18, 2018
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej powołał z dniem 19 ...
Paź 19, 2018
Mieliśmy już różne zastosowania silników samolotowych oraz ich ...
Paź 04, 2018
W dniu 7 lipca 2017 roku wieczorem na lotnisku w San Francisco miał ...
Paź 01, 2018
Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 4 ...
Wrz 28, 2018
MUZEUM 303 przygotowało niespodziankę - specjalnie dla fanów Nocy ...
Paź 04, 2018
Śmigłowiec H225M, użytkowany w liczbie 88 egzemplarzy przez 6 krajów ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 13 Grudnia 2018    |    Wydarzyło się: 1936 - Dokonano oblotu bombowca PZL.37 Łoś. 1985 – Eksperymentalny amerykański Grumman X-29 jako pierwszy samolot z ujemnym skosem skrzydeł przekroczył barierę dźwięku. 1967 - Wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Pioneer 8. 1962 - 1962 – NASA wystrzeliła pierwszego satelitę telekomunikacyjnego Relay 1. 1919 – Urodził się Hans Joachim Marseille, niemiecki pilot (zm. 1942).

Lotnicza książka

Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...
Kwi 20, 2017
„Spójrz na to drzewo. Ponieważ je widzę, mogę do niego dojść. Tak ...

Nasze Video

Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Gru 15, 2016
Niedługo minie rok od wprowadzenia na rynek aplikacji Droneradar, ...
Top