poniedziałek, 08 maj 2017 11:22

Modelarstwo lotnicze na VI Bałtyckim Festiwalu Modelarskim Koszalin 2017.

Napisane przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Grafika źródło: http://modelarstwo.koszalin.pl / Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Grafika źródło: http://modelarstwo.koszalin.pl / Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych wraz z głównym organizatorem Koszalińskim Plutonem Modelarskim zapraszają do uczestnictwa w VI Bałtyckim Festiwalu Modelarskim Koszalin 2017.

Festiwal organizowany jest przez Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH „Perun”) przy współudziale Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich w Koszalinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a współfinansowany ze środków UM Koszalin.

KLASY FESTIWALOWE

a. Modele plastikowe

 • Sa – Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
 • Sbt – Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sbo – Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sct – Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
 • Sco – Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
 • Sda – Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
 • Sdb – Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
 • Sdc – Samoloty i śmigłowce – skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
 • SM – samoloty wszystkie skale – młodzik
 • SC – samoloty cywilne wszystkie skale – senior/junior
 • Aa – Artyleria 1/35 – senior/junior
 • Ab – Artyleria 1/72 – senior/junior
 • Pga – Pojazdy gąsienicowe 1/35 – senior/junior
 • Pgb – Pojazdy gąsienicowe 1/72 – senior/junior
 • Pka – Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
 • Pkb – Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
 • Pmk – pojazdy kołowe 1/48 – senior/junior
 • Pmg – pojazdy gąsienicowe 1/48 – senior/junior
 • Pf – SF i fantazy – pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar – senior/junior
 • PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie – młodzik
 • Ps – Pojazdy szynowe – senior/junior
 • Pc – Pojazdy cywilne – senior/junior
 • Opa – Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
 • Opb – Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
 • Opc – Plastikowe okręty motorowe – skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
 • Opz – Plastikowe żaglowce – senior/junior
 • OM – Okręty, statki i żaglowce – młodzik
 • Fd – Figurki duże – powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior
 • Fm – Figurki małe – poniżej 70mm – senior/junior
 • Fs – SF i fantasy – figurki i popiersia bez podziału na rozmiar – senior/junior
 • F-M – Figurki wszystkie skale – młodzik
 • D – Dioramy/winiety – senior/junior
 • B – Budowle – senior/junior

b. Modele kartonowe

 • Skt1 – Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
 • Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
 • Sk2 – Śmigłowce kartonowe – senior/junior
 • SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
 • Pck – Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
 • Pwk – Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
 • PSk – Pojazdy szynowe kartonowe – senior/junior
 • Okm – Okręty motorowe karton – senior/junior
 • Okz – Żaglowce kartonowe – senior/junior
 • Fk – Figurki kartonowe – senior/junior
 • BK – Budowle karton – senior/junior
 • WSk – wszystko inne karton – senior/junior

c. Modele różne (karton i plastik)
KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach – senior/junior/młodzik

Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.
W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

Grupy wiekowe:

 • MŁODZIK (M) – do 12 lat
 • JUNIOR (J) – od 12 lat do 18 lat
 • SENIOR (S) – powyżej 18 lat

II. REGULAMIN FESTIWALU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
 2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
 3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
 4. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli. Komisja może wyróżnić maksymalnie do dwóch modeli jednego zawodnika.
 5. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.
 6. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona podkomisja sędziowska wyłoniona ze składu Komisji Sędziowskiej.
 7. W każdej kategorii festiwalowej, podkomisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas na zasadzie „podoba się – nie podoba się” do trzech równorzędnych nagród. W ocenie zostanie uwzględniony realizm i jakość odwzorowania oraz jakość wykonania modelu.
 8. Wyniki pracy podkomisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 9. W przypadku, gdy dana podkomisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie przyznać trzech równorzędnych nagród, to sporządza na karcie danej klasy stosowny zapis i przekazuje taką kartę Sędziemu Sekretarzowi. Wniosek ten podlega rozpatrzeniu w gronie Sędziego Głównego, Sędziego Technicznego, Sędziego Głównego Konkursu i pozostałych przewodniczących podkomisji. Wniosek taki uznaje się za przyjęty jeżeli decyzja w tej sprawie zostanie podjęta jednomyślnie.
 10. W powyższym przypadku komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
 11. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy równorzędne wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.
 12. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 13. Członkami Komisji Sędziowskiej Festiwalu są członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 14. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 15. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego, kol. Marek Gręzicki.
 16. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

III. REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO „Wszystko to co nad morzem”

 1. Konkurs tematyczny ma na celu popularyzacje zagadnień związanych z walkami toczonymi na obszarach morskich – mogą to być zarówno okręty jak i samoloty morskie lub działające nad morzem
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie modelu odpowiadającego wspomnianej tematyce.
 3. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.
 4. Model startujący w Konkursie może brać jednocześnie udziału w Festiwalu.
 5. Klasy konkursu tematycznego są następujące:
  • KML1 – Lotnictwo 1:48 i 1:32
  • KML2 – Lotnictwo 1:72 i 1:144
  • KMO1 – Okręty do skali 1:400
  • KMO2 – Okręty od skali 1:401 i mniejsze
  • KMB – Budowle i dioramy morskie – wszystkie skale
 6. W klasach konkursowych nie ma podziału ze względu na wiek.
 7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się na tym samym formularzu co zgłoszenie do festiwalu. Należy zaznaczyć wówczas pole „Model konkursowy” i klasę konkursową.
 8. Komisja może przyznać do 5 równorzędnych wyróżnień w każdej klasie.
 9. Ocena odbywa się na zasadzie „podoba się – nie podoba się” z uwzględnieniem tematyki konkursu.
 10. Do udziału w pracach komisji konkursowej zapraszamy modelarzy nie zrzeszonych w Koszalińskim Klubie Modelarskim.
 11. Sędziowie Komisji Konkursowej nie mogą wystawiać modeli w Konkursie.
 12. Wyróżnione modele w poprzednich edycjach Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego mogą brać udział w Konkursie.

IV. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu (nie dotyczy Konkursu). W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
 2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 12.05.2015 stronę WWW lub w dniu konkursu przez wypisanie karty startowej.
 6. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.
 7. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.
 8. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 9. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.
 10. Organizatorzy zapraszają kluby modelarskie do prezentacji swoich osiągnięć na stoiskach klubowych. Najlepiej zaaranżowane stoisko zadaniem publiczności zostanie uhonorowane nagrodą. Zgłoszenia klubów prosimy kierować Wojciech Sokołowski – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.

V. Nagrody i Puchary

 1. Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego „Pod But” za najlepszy model Festiwalu
 2. Nagroda specjalna ufundowana przez firmę Mirage Hobby – model Mirage Hobby dla NAJMŁODSZEGO uczestnika konkursu
 3. Nagroda specjalna ufundowana przez firmę Mirage Hobby za NAJLEPSZY MODEL firmy Mirage Hobby
 4. Nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża
 5. Nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej
 6. Nagroda specjalna ufundowana przez GRH Pancerni’39 za najlepszy model pojazdu z Września 1939
 7. Nagroda specjalna ufundowana przez firmę ModelMaker
 8. Puchar Dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
 9. Puchar Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego
 10. Puchar za najlepszy model juniorski wykonany z zestawu IBG – fundator firma IBG Models
 11. Puchar od Klubu Modelarskiego „Siódemka” za najlepszy naszym zdaniem model w barwach polskich
 12. Puchar Rady Osiedla Jedliny „Dla najlepszego modelu w polskich barwach”
 13. Nagrody książkowe od Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 14. „Za wprowadzenie Sklepowego w zachwyt” od sklepu modelarskiego HOBBY z Inowrocławia – www.24hobby.pl
 15. Nagroda specjalna od Inowrocławskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych
 16. Nagroda ufundowana przez firmę JSC Paper Models
 17. Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – za model związany z obroną stolicy w 1939 roku, Powstaniem Warszawskim lub wyzwalaniem Warszawy w 1945 roku
 18. Nagroda Klubu Turystyki Pieszej PTTK „Orły” – za model związany z Marynarką Wojenną
 19. Nagroda Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak”, Błonie/ k. Warszawy – za model związany ze Strażą Pożarną.
 20. Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach – nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 21. Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach – nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

VI. Harmonogram Festiwalu

Sobota 13.05.2017

 • 9:00 – 14:00 – Przyjmowanie modeli
 • 15:00 – 17:00 – Ocena modeli przez komisje sędziowskie
 • 20:00 – Spotkanie integracyjne – Minibrowar Kowal

Niedziela 14.05.2017

 • 9:00 – 14:00 – Wystawa pokonkursowa
 • 10:00 – Wycieczka dla uczestników konkursu – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
 • 13:30 – Ceremonia zakończenia zawodów

Treść i plakat za: http://modelarstwo.koszalin.pl

Źródło informacji: http://muzeumsp.pl/vi-baltycki-festiwal-modelarski-koszalin-2017/

Czytany 1964 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 październik 2017 15:15

Artykuły powiązane

Najczęściej czytane

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Lis 15, 2018
Naukowcy z Uniwersytetu w La Coruñi pracują nad projektem STRATOFLY, ...
Lis 20, 2018
Szerokokadłubowy Boeing 767 w wersji cargo pozyskany przez polską ...
Lis 19, 2018
Artykuł ten jest kontynuacją artykułu z października 2018 roku, i ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Paź 23, 2018
„No to lecimy!” to projekt skierowany do każdego, począwszy od tylko ...
Paź 18, 2018
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej powołał z dniem 19 ...
Paź 19, 2018
Mieliśmy już różne zastosowania silników samolotowych oraz ich ...
Paź 04, 2018
W dniu 7 lipca 2017 roku wieczorem na lotnisku w San Francisco miał ...
Paź 01, 2018
Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 4 ...
Wrz 28, 2018
MUZEUM 303 przygotowało niespodziankę - specjalnie dla fanów Nocy ...
Paź 04, 2018
Śmigłowiec H225M, użytkowany w liczbie 88 egzemplarzy przez 6 krajów ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 12 Grudnia 2018    |    Wydarzyło się: 1968 – 51 osób zginęło w katastrofie samolotu Boeing 707 linii lotniczych Pan Am koło stolicy Wenezueli Caracas. 1985 – Samolot czarterowy Douglas DC-8 linii lotniczych Arrow Air, lecący z Kairu do Fort Campbell (Kentucky), rozbił się krótko po starcie po międzylądowaniu w Gander (wschodnia Kanada). Zginęło 256 osób, w tym 248 amerykańskich żołnierzy ze 101. Dywizji Powietrznodesantowej. 1986 – 70 osób zginęło w katastrofie radzieckiego samolotu Tu-134A w Berlinie Wschodnim. 2012 – Korea Północna umieściła na orbicie okołoziemskiej swego pierwszego sztucznego satelitę Kwangmyŏngsŏng-3B. 1902 – Urodził się Adam Dziurzyński, polski pilot szybowcowy (zm. 1991). 1964 - Urodził się Kenneth Ham, amerykański inżynier, pilot wojskowy, astronauta. 1956 - Zmarł Franciszek Antoni Wiza, polski porucznik pilot (ur. 1916). 1963 - Zmarł Józef Zając, polski generał dywizji pilot (ur. 1891). 1966 - Zmarł Stanisław Skrzydlewski, polski pilot szybowcowy (ur. 1927).

Lotnicza książka

Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...
Kwi 20, 2017
„Spójrz na to drzewo. Ponieważ je widzę, mogę do niego dojść. Tak ...

Nasze Video

Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Gru 15, 2016
Niedługo minie rok od wprowadzenia na rynek aplikacji Droneradar, ...
Top