Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 30 marzec 2020 17:32

Creotech Instruments S.A. nawiązał współpracę z Maxar Technologies, globalnym liderem branży kosmicznej.

Napisane przez Redakcja
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wizualizacja satelity WorldView Legion Wizualizacja satelity WorldView Legion Grafika: Creotech

Maxar Technologies to wiodący, globalny dostawca rozwiązań z zakresu obserwacji Ziemi. Jako właściciel i operator konstelacji satelitarnej WorldView firma każdego dnia pozyskuje wysokiej rozdzielczości zobrazowania satelitarne ponad 3 mln km2 powierzchni naszej planety.

Satelity Maxara gromadzą zdjęcia o rozdzielczości do 30 cm, z dokładnością co najmniej 5 metrów CE90, co oznacza, że 90 procent wszystkich zdjęć i produktów pochodnych WorldView osiągnie dokładność poziomą względem faktycznego położenia zobrazowanych obiektów na powierzchni Ziemi rzędu 5 metrów lub lepszą.

Firma na przestrzeni 20 lat zgromadziła w swoim repozytorium 110 petabajtów danych, które, aktualizowane każdego dnia o nowe kolekcje, oferują użytkownikom ogromną ilość informacji dotyczących zmian zachodzących na powierzchni Ziemi, pomocnych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Firma pracuje też nad nową generacją satelitów, które od roku 2021 tworzyć będą konstelację WorldView Legion. Nowa konstelacja pozwoli znacząco zwiększyć ilość i dostępność danych dotyczących kluczowych obszarów powierzchni Ziemi, umożliwiając szybkie analizowanie danych, i to w ogromnej skali.

Creotech Instruments S.A., największa firma polskiego sektora kosmicznego, jest liderem projektu CreoDIAS, w ramach którego gromadzi i umożliwia przetwarzanie danych satelitarnych pochodzących z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Dzięki partnerstwu z firmą Maxar użytkownicy z sektora publicznego w Polsce uzyskają zarówno bezpośredni, jak i pośredni – poprzez platformę CreoDIAS – dostęp do wysokiej jakości zobrazowań Ziemi i innych produktów firmy Maxar.

Będzie to możliwe dzięki umowie, którą Creotech zawarł z Allies Incorporated, firmą udostępniającą przede wszystkim sektorowi publicznemu w Polsce zobrazowania pochodzące z konstelacji Maxara. Dzięki temu porozumieniu Creotech będzie w stanie oferować swoim klientom rozwiązania oparte na najbardziej precyzyjnych danych satelitarnych dostępnych na rynku komercyjnym. Dane będą pomocne m.in. w reagowaniu na klęski żywiołowe, badaniu stanu środowiska naturalnego i tworzeniu trójwymiarowych map.

„Ponieważ mamy teraz możliwość dostarczania zobrazowań satelitarnych Maxara, produkty które oferujemy będą jeszcze dokładniejsze, a tym samym bardziej użyteczne” – mówi Krzysztof Mysłakowski, kierujący Satellite Data Division w Creotech Instruments S.A.„Użytkownicy z sektora publicznego będą mogli zamawiać zobrazowania wysokiej rozdzielczości dla określonych obszarów, aby dokładnie i na bieżąco monitorować zachodzące zmiany, takie jak choćby poziom wody w jeziorach i rzekach, lub będą w stanie przewidywać nadchodzącą suszę. Pozwoli to służbom publicznym z wyprzedzeniem podejmować środki zapobiegawcze, a w razie zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej szybko podejmować działania zaradcze” – dodaje Mysłakowski.

Nowa jakość dla użytkownika końcowego

Firma Creotech Instruments S.A. jest liderem projektu budowy platformy CreoDIAS, zaawansowanego centrum bazodanowego, w ramach którego świadczone są usługi dostępowe m.in. do danych pozyskiwanych przez satelity konstelacji Sentinel oraz innych danych pozyskiwanych w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Stale gromadzone na platformie zobrazowania pozwalają m.in. monitorować rzeczywistą wielkość pól uprawnych i oceniać jakość gleby. Umożliwiają też dokładne obserwacje akwenów wodnych, analizowanie poziomu zalesienia i składu drzewostanu. Pozwalają także analizować potencjalną efektywność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Listę potencjalnych sposobów wykorzystania danych satelitarnych ogranicza jedynie pomysłowość przedsiębiorców.

Przewagą zobrazowań wykonywanych przez satelity Maxara jest zaś znacznie wyższa rozdzielczość i precyzja. Obydwa zbiory danych są wobec siebie wysoce komplementarne.

„Połączenie tych dwóch uzupełniających się źródeł danych stworzy zupełnie nową jakość dla użytkownika końcowego”mówi Krzysztof Mysłakowski„Otrzymają oni wydajne narzędzie, które pozwoli kontrolować np. dziką urbanizację, monitorować natężenie ruchu morskiego lub samochodowego oraz umożliwi stworzenie praktycznych systemów zarządzania ruchem.”

Dane z potencjałem

„Potencjał wpływu zobrazowań satelitarnych wysokiej rozdzielczości na gospodarkę jest ogromny. Od obserwacji i optymalizacji upraw, po zapobieganie szkodom górniczym oraz nadzór nad dużymi inwestycjami budowlanymi. Dzięki współpracy z Maxarem dane satelitarne o najwyższej możliwej dla zastosowań cywilnych rozdzielczości będą łatwo dostępne dla polskich odbiorców rządowych”mówi Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

„W Maxarze wierzymy, że odpowiedzi na niektóre z najbardziej palących problemów świata są w naszym zasięgu, jeśli tylko zdołamy spojrzeć na nie z szerszej, bardziej całościowej perspektywy. Trudno o lepsze remedium na ten deficyt wiedzy niż szerokie wykorzystanie danych pozyskiwanych z ziemskiej orbity”mówi Andy Stephenson, Dyrektor ds. Strategicznych Europejskich Programów Międzynarodowych w Maxar. „Dane satelitarne to potężne narzędzie, które może nie tylko wspierać wzrost gospodarczy, ale także poszerzać naszą wiedzę na temat skali degradacji środowiska i pomóc nam spojrzeć na dynamikę zmian zachodzących na Ziemi z nowej perspektywy. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z godnymi zaufania partnerami, takimi jak Creotech, którzy wspierają nasze inicjatywy na lokalnych rynkach.”

Źródło informacji: Creotech

Czytany 750 razy

Artykuły powiązane