sobota, 30 maj 2020 14:57

Czyste powietrze na pokładach samolotów w ramach przywracania lotów w trakcie COVID-19.

Napisane przez Redakcja
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czyste powietrze na pokładach samolotów w ramach przywracania lotów w trakcie COVID-19. Foto: Airbus

Przedstawiamy ciekawe zestawienie, który przygotował Airbus. Dotyczy ono czystości powietrza na pokładzie samolotów, czyli jak Airbus chroni pasażerów przed wirusami i bakteriami.

Samoloty Airbusa są zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi zdatności do lotu, w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza w kabinie i zapobieżenia zanieczyszczeniu powietrza podczas normalnych warunków działania. Airbus z wieloma partnerami branżowymi i agencjami regulacyjnymi stale bada wszystkie aspekty wpływu środowiska kabinowego na zdrowie pasażerów. Badania takie obejmują wszystkie aspekty, od czystości powietrza w kabinie po wpływ oświetlenia na zmęczenie podróżnych (jet lag) i mają bezpośredni wpływ na projektowanie naszych kabin. Na wysokości przelotowej 10 000 m powietrze jest bardzo suche i bardzo zimne (-50 ° C). Dlatego powietrze systemy wentylacyjne muszą zapewnić jego odpowiednie:
○ temperaturę
○ ciśnienie
○ zawartość tlenu
○ wilgotność
"Czystość powietrza w kabinie zawsze była dla nas priorytetem. Oprócz wymiany powietrza kabinowego z powietrzem zewnętrznym w celu skutecznego usuwania zanieczyszczeń, stosujemy dodatkowe technologie zapobiegające rozprzestrzenianiu biologicznych patogenów w kabinie." - informuje Airbus. Powietrze w kabinach samolotów Airbusa jest mieszanką świeżego powietrza, pobieranego z zewnątrz i powietrza recyrkulowanego, które wcześniej zostało przepuszczone przez niezwykle wydajne filtry HEPA, usuwające z niego cząsteczki zanieczyszczeń do rozmiarów mikroskopijnych bakterii i wirusów.

Airbus wylicza:

● Filtry HEPA udowodniły w testach, że pozwalają dostarczać powietrze spełniające normy czystości ustanowione dla szpitalnych sal operacyjnych.
● Filtry HEPA stosowane w samolotach Airbusa usuwają ponad 99,9% mikro/nanocząsteczek, wirusów i bakterii
● Bakterie i wirusy są skutecznie usuwane przez te filtry i dlatego nie mogą być rozprowadzane przez system wentylacji
● Podczas normalnej pracy około połowa powietrza jest filtrowana i wprowadzana do obiegu – resztę stanowi świeże powietrze zassane z zewnątrz samolotu.
● Żadne powietrze dostarczane do toalet, kuchni i ładowni samolotów nie wraca do obiegu kabinowego. Jest ono wypuszczane bezpośrednio na zewnątrz samolotu.
● Powietrze w kabinach samolotów Airbusa ulega całkowitej wymianie co około 2-3 minuty
● Tak dużego tempa wymiany powietrza ludzie nie doświadczają w żadnych innych pomieszczeniach zamkniętych.
● Dla porównania: powietrze w salach szpitalnych i klasach ulega wymianie co ok. 10 minut, natomiast w pomieszczeniach biurowych wymieniane jest co ok. 20 minut.
● Powietrze z systemu klimatyzacji wtłaczane jest do przedziału pasażerskiego poprzez liczne wloty znajdujące się u góry kabiny i opuszcza ją przez otwory ulokowane na poziomie podłogi. Ma to na celu zapobieganie wzdłużnemu przepływowi powietrza w kabinie.
● Przepływ powietrza wywołany przez wentylatory recyrkulacyjne wspomaga utrzymanie prawidłowego schematu obiegu powietrza w kabinie.
● Na poziomie fotela powietrze stale przemieszcza się w dół z prędkością 1 m/s

Dodatkowe źrodła informacji fachowych:
● publikacja ATA 21 – Virus Outbreaks - Novel Corona Virus (2019-nCov)” Airbus OIT 999.0008/20 Rev 00 z 6 lutego 2020 r.
● artykuł Dr. Andreasa Bezolda pt. “Cabin Air Quality and filtration” w magazynie Airbusa FAST (28MB – dostępny po kliknięciu w link https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/fast/FAST50.pdf
● prace studyjne EASA z dziedziny czystości powietrza kabinowego
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases/easa-publishes-two-s
tudies-cabin-air-quality
● artykuł pt. Submicron and Nanoparticulate Matter Removal by HEPA-Rated Media Filters and Packed Beds of Granular Materials. NASA/TM—2016–218224 / Perry J.L., Agui J.H.,
Vijayakumar R. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170005166.pdf
● opublikowany 20 maja 2020 r. przez agencje EASA & ECDC document pt. “COVID-19 Aviation Health Safety Protocol” - https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol
●witryna agencji IATA poświęcona działaniu transport lotniczego w obliczu COVID-19
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/

Najczęściej zadawane pytania:

Jak działa system zasilania w powietrze w samolotach Airbusa?
Powietrze w kabinach samolotów Airbus jest mieszanką świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz i powietrza krążącego w obiegu wewnętrznym.
● Zewnętrzne świeże powietrze jest wychwytywane na poziomie lotu (> 10 000 m lub 33 000 stóp), gdzie środowisko jest ekstremalne (bardzo zimno: ok. -50 ° C; bardzo sucho: <1% wilgotności; bardzo niskie ciśnienie) i pozbawione wirusów oraz bakterii. Zimne powietrze o niskim ciśnieniu jest sprężane przez sprężarkę silnika, a następnie gorące sprężone powietrze przepływa przez katalizator usuwający ozon atmosferyczny. Wreszcie powietrze jest klimatyzowane podczas przejścia przez szereg wymienników ciepła i turbin
● Powietrze krążące w kabinie przechodzi przez niezwykle wydajne filtry cząstek stałych (HEPA), które zatrzymują i usuwają cząsteczki zanieczyszczeń do wielkości mikroskopijnych bakterii i wirusów (z ponad 99,9% skutecznością dla mikro i nanocząstek). Filtry te zapewniają powietrze o jakości spełniającej standardy ustalone dla szpitalnych sal operacyjnych. Świeże powietrze (z zewnątrz) jest mieszane z recyrkulowanym powietrzem w mieszalniku, a następnie dostarcza się je do kabiny pasażerskiej i wszystkich miejsc w kadłubie samolotu, gdzie jest ono potrzebne. Powietrze trafiające do kabiny zawiera około 50% świeżego powietrza zewnętrznego i 50% filtrowanego powietrza wewnętrznego i jest praktycznie wolne od wirusów. Powietrze w kabinie jest wymieniane co około 2-3 minuty, co umożliwia wysoki wskaźnik delecji (osłabienia) wirusa. Powietrze dostarczane do toalet, kuchni i ładowni nie podlega powtórnemu użyciu w systemie wentylacyjnym - zamiast tego jest od razu usuwane na zewnątrz samolotu.

Czy recyrkulowane powietrze może rozprzestrzeniać koronawirusa?
To mało prawdopodobne. Powietrze to pchane przez układ recyrkulacji jest mieszane ze świeżym powietrzem w mieszalniku (mikserze), a po połączeniu dostaje się do kabiny przez wyloty powietrza. Spływa pionowo znam pasażerów kierując się ku podłodze, gdzie jest wyciągane. Powietrze to następnie zostanie wyrzucone na zewnątrz samolotu przez ciśnieniowe zawory odpływowe lub przepłynie przez filtr HEPA w celu przesłania go z powrotem do mieszalnika. Ponieważ filtry HEPA mają niezwykle wysoką skuteczność w wychwytywaniu mikro- i nanocząsteczek, przepływ powietrza w obiegu zamkniętym nie prowadzi do rozprzestrzeniania koronawirusa w kabinie.

Co wyłapują filtry HEPA? Wirusy czy tylko bakterie? Czy można w nich zastosować lepsze filtry?
Filtry HEPA stanowią barierę dla wszelkich cząstek (kurz, bakterie, wirusy, itp.) i zapobiegają ich ponownemu dostaniu się do kabiny. Stosowane w samolotach rządzenia są filtrami najwyższej jakości, stosowanymi również w szpitalach. Filtry HEPA zostały opracowane w trakcie projektu Manhattan (amerykańska bomba A w II wojnie światowej) w celu zatrzymania cząstek radioaktywnych.

Jaka jest skuteczność filtrów HEPA wobec koronawirusa?
Filtry HEPA działają na poziomie mikro i nanocząsteczek. W świecie mikrorozmiarów filtrowanie nie odbywa się dokładnie w taki sposób, jak na ogół sądzimy. Cząstki o wielkości 0,3μm są najtrudniejsze do wychwycenia w tego rodzaju filtrach i dlatego ten wymiar służy do pomiaru ich skuteczności.
● W przypadku większych cząstek filtr HEPA działa jak siatka. Cząsteczki większe niż 0,3μm po prostu nie mogą się przezeń przedostać: albo nie mieszczą się w otwory, albo zaplątują się we włóknach filtra z powodu bezwładności.
● W przypadku cząstek mniejszych niż 0,3 μm ich niewielka powoduje, że nie przemieszczają się po prostej; zamiast tego odbijają się od innych cząsteczek, gdy zderzają się z nimi i w ten sposób poruszają się w całkowicie losowych sposób. W rezultacie uderzają we włókna filtracyjne, aby w nich następnie utknąć. Uwaga: wielkość wirusa SARS-Cov-2 to około 70-120 nm.
Testy wykonane przez NASA (*) wykazały, że filtry HEPA są bardzo skuteczne w wychwytywaniu wyjątkowo wysokiego odsetka (do 100%) zanieczyszczeń w postaci nanocząstek, a także cząstek większych niż 0,3 μm. Wobec cząstek o wielkości ok. 0,3 μm występuje tylko niewielki spadek wydajności filtrów. W europejskiej normie dla filtrów HEPA (EN 1822). rozmiar ten jest zatem nazywany najbardziej penetrującym rozmiarem cząstek (MPPS). Filtry HEPA stosowane w samolotach Airbusa spełniają lub przekraczają wymagania określone w normie EN 1822 dla filtrów klasy H13 i powinny zapewnić co najmniej 99,97% efektywność wychwytywania cząstek 0,3 μm.
(*) Perry J.L., Agui J.H., Vijayakumar R. Submicron and Nanoparticulate Matter Removal by
HEPA-Rated Media Filters and Packed Beds of Granular Materials. NASA/TM—2016–218224 https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170005166.pdf
Źródło: “ATA 21 – Virus Outbreaks - Novel Corona Virus (2019-nCov)”
Airbus OIT 999.0008/20 Rev 00 z 6 lutego 2020 r.

Czy wszystkie samoloty Airbusa są wyposażone w filtry HEPA?
Wszystkie samoloty wyprodukowane przez Airbusa od 1994 roku są wyposażone w filtry HEPA (High Efficiency Particulate Arrestors). Urządzenia te zapewniają najlepszy poziom filtracji dostępny obecnie dla powietrza krążącego w kabinie. Flota samolotów Airbusa działająca na całym świecie jest wyposażona w filtry HEPA, z wyjątkiem kilku samolotów A310 i A300-600. Dla tych kilku maszyn dostępne jest rozwiązanie modernizacyjne filtrów HEPA, opisane w biuletynie serwisowym nr 21-2057 (dla samolotów A310) i biuletynie serwisowym nr 21-6046 (dla samolotów A300- 600).

Czy filtry HEPA są instalowane tylko w samolotach z kabiną ciśnieniową?
Technologia nie ogranicza się do samolotów z kabinami ciśnieniowymi. Jednak koncepcja recyrkulacji jest stosowana głównie w samolotach z takimi właśnie kabinami, aby w ekologiczny sposób poprawić komfort cieplny pasażerów i załogi. Dlatego filtry HEPA są najbardziej rozpowszechnione w tych samolotach.

Czy filtry HEPA podlegają obowiązkowej lub okresowej obsłudze? Jak często należy zmieniać filtry w samolotach?
Filtry HEPA są zmieniane w zależności od typu statku powietrznego i zgodnie z programem obsługi technicznej danego statku powietrznego. Harmonogram ten jest stale weryfikowany w ramach działań związanych z zapewnianiem ciągłej zdatności do lotu.

Co w ostatnich latach poprawiło się w systemach filtracyjnych?
Choć koncepcja zastosowania HEPA jest od dziesięcioleci najbardziej wydajną i praktyczną metodą usuwania kurzu i patogenów z powietrza, wprowadzono wiele ulepszeń w używanych do ich produkcji materiałach, w celu poprawy trwałości i wydajności filtrów. Wprowadzono też ulepszenia konstrukcyjne w celu zwiększenia wydajności filtrów HEPA. Filtry HEPA są standardem w samolotach A220, A320, A330, A350, A380. Prawie wszystkie samoloty pasażerskie korzystają teraz z filtrów HEPA. Filtry ozonowe są standardem w A350XWB i opcjonalnie w maszynach A330neo i A320. Są one umiejscawiane w głównym dopływie powietrza upustowego.
Filtry lotnych związków organicznych (VOC) i półlotnych związków organicznych (SVOC) są standardowo montowane w A350 XWB, zaś rozwiązaniem opcjonalnie stosowanym w A330neo i A320. Airbus i Pall Aerospace opracowały połączony filtr VOC/SVOC/Ozon. Związki VOC i SVOC zwykle pochodzą z paliw, olejów lub płynów na bazie węglowodorów. Mogą pochodzić ze spalin obecnych na lotnisku lub z własnych systemów samolotu w przypadku awarii lub wycieku.

Dlaczego ważne jest, aby powietrze w kabinie przepływało pionowo?
Powietrze płynie od sufitu do podłogi dzięki wielu wlotom i wylotom umieszczonym na całej długości kabiny. Tworzy to system przepływu, który minimalizuje podłużne mieszanie się powietrza w kabinie i zapobiega wzdłużnemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń lub patogenów. Powietrza do kabiny dopływa na poziomie schowków i jest z niej odprowadzane na poziomie podłogi, co oznacza, że jest wysysane, a nie podnoszone. Pozwala to dobrze kontrolować temperaturę w każdym obszarze kabiny i poprawia komfort cieplny pomimo różnych obciążeń termalnych poszczególnych sektorów kabiny. Airbus korzysta z wyrafinowanych narzędzi obliczeniowej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamic), aby zoptymalizować przepływ w kabinie i zapewnić komfort, zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów i załogi.

Czy istnieją przepisy dotyczące wentylacji?
Agencje EASA i FAA ustaliły wymagania dotyczące systemów wentylacji w kabinie samolotów, którym producenci muszą sprostać, aby zapewnić zdatność do lotu. W szczególności norma CS 25 narzuca następujące wymagania:
● minimalny dopływ świeżego powietrza 0,25 kg/min (0,55 funta/min) na jednego pasażera
● maksymalne stężenie CO2 5000 ppmv (zazwyczaj stężenie CO2 w kabinie osiąga mniej niż 1500 ppmv - podobnie jak w biurach)
● maksymalne stężenie CO 50 ppmv
● maksymalne stężenie ozonu 0,25 ppmv (średnio przez 1 godz.) i 0,12 ppmv (przez 3 godz) podczas lotów powyżej 27000 stóp (większość samolotów, które działają w regionach o wysokim poziomie ozonu wyposażone w katalityczne konwertery ozonu, które przekształcają ozon w tlen).
Uwaga: ppmv oznacza „część na milion według objętości”

Czy wyłączanie systemu wentylacji w samolocie ma sens?
Filtry HEPA wykazały się dobrą skutecznością w usuwaniu wirusów; lecz ich działanie wprost wymaga przepływu powietrza przez filtr. Zasadniczo nie zaleca się więc wyłączania wentylacji w samolocie, bo zastój powietrza zwiększy ryzyko przeniesienia wirusa poprzez zwiększenie czasu pozostawania go w zamkniętym środowisku. Ponadto brak wentylacji powoduje wzrost koncentracji wszystkich zanieczyszczeń generowanych w kabinie (w szczególności z powodu metabolizmu ludzkiego).
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewania, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) opublikowało szczegółowe zalecenia na ten temat.
(patrz: https://www.ashrae.org/technical-resources/transportation#pao). Potwierdza to także wspólna publikacja EASA-ECDC: „COVID-19 Aviation Safety Safety Protocol - 20 maja 2020” (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol): po zainstalowaniu filtrów HEPA nie należy zatrzymywać wentylatorów recyrkulacyjnych, ale zwiększać przepływ świeżego powietrza. Jednak użycie indywidualnych dysz doprowadzających powietrze powinno zostać w miarę możliwości ograniczone.

Czy w samolocie jesteśmy bardziej narażeni na kontakt z kropelkami śliny niż na ziemi?
Wymiana powietrza w nowoczesnych samolotach jest znacznie szybsza niż w centrach handlowych i biurach, co powoduje znacznie częstszą wymianę powietrza w kabinie. Powietrze w kabinie jest wymieniane co około 2-3 minuty. Dla porównania: powietrze w salach szpitalnych i klasach wymienia się co około 10 minut i co około 20 minut w biurach.
Czy ten system wentylacji jest wystarczający do utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego w samolocie bez konieczności zachowania dystansu społecznego (np. pozostawienia dwóch wolnych miejsc w rzędzie)?
Bezpieczeństwo zawsze było najważniejszym priorytetem w lotnictwie. Samolot pozostaje jednym z najbezpieczniejszych sposobów podróżowania po świecie, gdyż system wentylacji kabiny jest już zaprojektowany dla utrzymywania czystości powietrza, które wymienia się w locie co około 2-3 minuty, a nasze samoloty są wyposażone w takie same filtry HEPA, jak stosowane w szpitalach. Ponadto, jak przypomniano w „Wytycznych dla operacji kabinowych podczas i po pandemii IATA” (wydanie 2–7 maja 2020 r.), sama kabina zapewnia następujące zabezpieczenia w układzie i systemach:
● bariera fizyczna w postaci oparć foteli
● w większości przypadków układ foteli nie powoduje siedzenia twarzą w twarz;
● kierunek przepływu powietrza od sufitu do podłogi ogranicza ruch powietrza do przodu i do tyłu
Więcej informacji we wspólnej publikacji EASA i ECDC („COVID-19 Aviation Health Safety Protocol” - 21 maja 2020 r.) dotyczącej postępowania z pasażerami na pokładzie samolotu.

Jaka jest wilgotność w kabinie pasażerskiej?
Podczas lotu wilgotność względna w kabinie wynosi około 15%. Suche środowisko wynika z faktu, że powietrze uzyskiwane z zewnątrz samolotu jest bardzo suche. Ponadto wilgotność względna musi być utrzymywana na niskim poziomie, aby zapobiec kondensacji pary na zimnych powierzchniach, co mogłoby prowadzić do korozji i kapania wody.

Źródło informacji: Airbus

Czytany 1393 razy Ostatnio zmieniany sobota, 30 maj 2020 15:12

Skomentuj

Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji administratora. Zasady publikacji komentarzy pod publikacjami znajdziesz pod linkiem: https://aviation24.pl/polityka-prywatnosci

Redakcja poleca

Cze 25, 2020
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie katastrofy lotu PIA PK8303 w Karaczi, w którym uczestniczyło 99 osób, w tym 8 członków załogi, ...
Cze 24, 2020
Należąca do sił Włoskich Sił Powietrznych (AMI) baza w Aviano była świadkiem historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy wykonano w niej tzw. marsz ...
Cze 22, 2020
Wczoraj doszło do kolejnej interwencji funkcjonariuszy Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na pokładzie ...
Cze 20, 2020
Dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-2 Spirit z 509. Skrzydła Bombowego USAF, spotkały się 18 czerwca za kołem podbiegunowym z norweskimi ...
Cze 18, 2020
Amerykański Bell jest gotowy, aby dostarczyć Polsce nowoczesne rozwiązania śmigłowcowe dostosowane do Kruka, Perkoza i Kondora, uwzględniając ...
Cze 12, 2020
Sześć polskich i sześć zagranicznych podmiotów zgłosiło się, aby przedstawić Siłom Zbrojnym RP propozycje wielozadaniowego śmigłowca wsparcia. Wojsko ...
Lut 19, 2020
Dokładnie 101 lat temu 19 lutego 1919 roku, została wprowadzona do użytku polska odznaka pilota, popularnie nazywana „Gapą”. Odznakę zaprojektował ...
Lut 24, 2020
Od jutra, 25 lutego 2020 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie będzie dostępna nowa atrakcja – symulator myśliwca MiG-29, wypożyczony przez ...
Mar 05, 2020
Sezon pikników i pokazów lotniczych zbliża się wielkimi krokami. Postanowiliśmy więc tak jak w zeszłym roku zebrać wszystkie daty, potrzebne linki i ...

Najczęściej czytane

Cze 01, 2020
Agenci celni Hong Kongu odkryli 217 kilogramów kokainy ukrytej w silniku odrzutowym. To prawdopodobnie pierwszy w historii przemyt narkotyków, gdzie ...
Maj 30, 2020
Amerykańskie Siły Marynarki Wojennej na rejon Europy i Afryki poinformowały, że 26 maja dwa samoloty Su-35 należące do sił powietrznych Federacji ...
Maj 29, 2020
Jak podkreśla Dowódca 2 SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, realizowana przez Amerykanów operacja Bomber Task Force to obejmująca bardzo długi ...
Maj 18, 2020
W dniu wczorajszym krótko po starcie z lotniska Kamloops samolot Canadair Tutor CT-114, należący do Królewskich Kanadyskich Sił Powietrznych i ...
Maj 22, 2020
W poniedziałek późnym wieczorem podczas podejścia do lądowania, około 7 km od lotniska w Łasku, ktoś próbował oślepić pilota laserem. Na szczęście ...
Maj 15, 2020
Na pokładzie samolotu C-130E Hercules z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego do Polski przyleciał Humber, historyczny pojazd z czasów II wojny ...
Kwi 13, 2020
Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł Jerzy Główczewski, pilot Dywizjonu 308 z czasów II Wojny Światowej, uznany architekt, autor ...
Mar 23, 2020
Dotarliśmy do bardzo ciekawych archiwalnych zdjęć z grupy fb "Śmigłowce polskie", które dotyczą testów śmigłowca "Sokół" na terenie dawnego ZSRR. ...
Kwi 03, 2020
Linie Emirates otrzymały zezwolenia na przewóz pasażerów na wybranych trasach. Od poniedziałku, 6 kwietnia, pierwsze loty wystartują z Dubaju do ...
Mar 26, 2020
26 marca 2020 r.,  pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele służb i instytucji państwowych dyskutowali jak włączyć nowe ...
Mar 27, 2020
"Naszym priorytetem od początku epidemii COVID-19 było bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich naszych pracowników." - pisze w swoim komunikacie dział ...
Kwi 08, 2020
Antonow An-225, największy transportowy samolot świata, przywiezie do Polski niezbędne środki do walki z koronawirusem. Na wypełnionym po brzegi ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w tym roku przypada 100-Lecie Lotnictwa Polskiego oraz 100-Lecie Niepodległości ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które jest znane w całej Polsce. Pani Małgorzata była stewardesa PLL LOT, jedna z ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako jedni z pierwszych, oficjalny spot Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu. ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga 737-800, który znajduje się w warszawskim AirPoint. Teoretycznie wszystko wygląda ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy 2017. Organizatorzy Krzysztof Sondej i Maciej Stroiński wraz z gościem specjalnym ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat swoim tańcem w tunelu aerodynamicznym, popularyzując i zwracając uwagę na nową, ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze miasteczko Kazimierz nad Wisłą. Jednak nie udaliśmy się tam tylko w celach ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm partnerskich z przyjemnością zapraszamy na briefing prasowy poświęcony możliwościom, ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2020    |    Wydarzyło się: 1911 – Pilot Michał Scipio del Campo wykonał na samolocie Etrich Taube pierwszy lot nad Warszawą. 1939 – Dokonano oblotu brytyjskiego samolotu wielozadaniowego Vickers Warwick. 1940 – Australijski samolot wojskowy Lockheed Hudson rozbił się pod Canberrą; zginęło 10 osób, w tym 3 członków australijskiego rządu. 1973 – W katastrofie samolotu Sud Aviation Caravelle pod La Coruñą w Hiszpanii zginęło 85 osób. 2003 – Libia zobowiązała się do wypłacenia odszkodowań rodzinom ofiar zamachu na samolot Pan Am nad szkockim Lockerbie w 1988 roku. 1918 - 1918 – Zmarł Dieter Collin, niemiecki pilot wojskowy, as myśliwski (ur. 1893). 1937 – Zmarł Zygmunt Lewoniewski, radziecki lotnik polarny pochodzenia polskiego (ur. 1902). 1998 – Rozpoczęła się załogowa misja kosmiczna na statku Sojuz TM-28.

Lotnicza książka

Mar 17, 2020
"Czy pracę pilota można przedstawić w sposób lekki, zrozumiały i dowcipny? Okazuje się, że TAK. Kapitan Dariusz Kulik robi to z prawdziwym znawstwem, ...
Lut 22, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazało się drugie (poprawione i uzupełnione) wydanie książki autorstwa Michała ...
Lut 19, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazała się książka autorstwa Michała Imiołka, pt. „W stronę dronów czyli kilka słów ...
Paź 26, 2019
Jeśli ktoś wciąż czuje niedosyt po hucznych, lipcowych obchodach 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu, może go zaspokoić sięgając po ...
Wrz 05, 2019
Tak pisze o swojej książce autor, Stanisław Śmist" - "Prawdy, mity i opowiadania przedstawione w niniejszej książce, zostały zapisane przeze mnie już ...
Sie 09, 2019
Wspólny cel, współzawodnictwo i duże zaplecze finansowe - to kluczowe elementy sukcesu w eksploracji kosmosu. Po lądowaniu na Księżycu na wiele lat ...
Cze 22, 2019
Tylko dwunastu ludzi stąpało po powierzchni Księżyca. Jest ich wśród nas coraz mniej. Wypowiedzi tych, którzy pozostali jeszcze przy życiu, zebrał ...
Gru 27, 2018
Zbliża się koniec roku w którym obchodzimy 100-rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchodziliśmy w tym roku co najmniej setkę różnych ...
Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. "Dotykając nieba. Śpiewnik pieśni i piosenek lotniczych", w czwartek 6 grudnia 2018 ...

Nasze Video

Sie 25, 2019
Równo rok temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w treningach oraz samych pokazach lotniczych zorganizowanych w ramach Air Show Radom 2018. Ponieważ ...
Maj 19, 2019
W ramach Nocy Muzeów, 100-lecia Eskadry Kościuszkowskiej, 90-lecia lotu atlantyckiego Ludwika Idzikowskiego i 30-lecia MiGa-29, Niebo bez Granic ...
Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez granic" w roku 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia Biało-Czerwonej ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , W-3W/W-3WA Sokół, Mi-14 i Mi-2, Mi-8 i W-3 Sokół, Mi-17, Mi-24 oraz Mi-2. Samoloty ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim Okęciu wylądował nowy nabytek LOT-u Dreamliner B787-9. Przyleciał wprost z Everett, ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś możecie zobaczyć co działo się podczas konferencji prasowej tego oszałamiającego ...
Top