Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 24 sierpień 2020 16:36

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny.

Napisane przez Redakcja
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Foto: Muzeum Lotnictwa Polskiego

Muzeum Lotnictwa Polskiego wKrakowie pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wwysokości 9 mln zł. na realizację projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”.

Łączna wartość projektu to ponad 13 mln zł. Przedmiotem inwestycji są prace rewaloryzacyjne, budowlane i konserwacyjne, których celem jest nadanie funkcji muzealnych, ekspozycyjnych i kulturowych obiektom powojskowym (Hangar Główny, Garaż nr1 i nr2, Kancelaria, Spadochroniarnia), wchodzącym w skład MLP, prowadzonego w zabytkowej przestrzeni dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, stanowiącego historyczny krajobraz inżynieryjny i związany z techniką wojskową.

Zaplanowano też zakupy wyposażenia multimedialnego i muzealnego, niezbędne do wprowadzenia działalności kulturowej. Projekt pozwoli twórczo wykorzystać dziedzictwo historycznej zabudowy lotniska Rakowice - Czyżyny dla potrzeb rozwoju innowacyjnej oferty kulturalnej. Cały projekt, ze względu na swoją kompleksowość i unikalność w skali kraju wpisuje się w nurt tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych oznaczeniu ponad regionalnym, międzynarodowym, mających genezę w atrakcyjnie wykorzystanej, zabytkowej przestrzeni.

Koncepcja Lotniczego Parku Kulturowego, której elementem jest projekt stanowi jedną z niewielu na świecie inwestycję, łączącą zagadnienia ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego waspekcie historii techniki i krajobrazu lotniczego. Inwestycja wpłynie na zwiększenie uczestnictwa wielu grup społecznych w kulturze (dzieci, młodzież szkolna, seniorzy, osoby niepełnosprawne, turyści polscy iz agraniczni), przyniesie poprawę dostępności do zasobów kultury - zgodnie zanalizą popytu nastąpi istotny wzrost odwiedzin MLP. Opracowany bardzo ciekawy, innowacyjny program kulturowo – edukacyjny w ramach nowej wystawy głównej „Skrzydła i Ludzie XX wieku”, który będzie jednym z instrumentów warunkujących efektywne wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury.

Projekt jest bezpośrednio powiązany z regionalnymi produktami turystyki kulturowej, np.: Małopolskie Szlaki Techniki, Krakowski Szlak Techniki, Szlak Historii Lotnictwa w Małopolsce, Szlak Fortyfikacji Nowożytnej i Najnowszej. Lotnisko Rakowice - Czyżyny to jedno z najstarszych lotnisk wojskowych na świecie i najstarsze w Polsce (utworzone w 1912 r.). W celu stworzenia trwałej formy ochrony dla tego trenu i obecnych na nim zabytków architektonicznych MLP w 1992 roku opracowało projekt utworzenia Lotniczego Parku Kulturowego. Hangar główny samolotowy, będący jednym z przedmiotów inwestycji jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków Województwa Krakowskiego pod nr A-817 (Decyzja z dn. 10.08.1989). Teren inwestycji znajduje się wstrefie ochrony konserwatorskiej.

Zachodnia część zespołu dawnego Lotniska Rakowice - Czyżyny w Krakowie została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych miasta Krakowa pod nr A-1106 (Decyzja z dnia 20.09.2006 ).

Źródło informacji: Muzeum Lotnictwa Polskiego

Czytany 808 razy

Artykuły powiązane