niedziela, 19 sierpień 2018 13:17

Air Show 2018 w Radomiu. Organizacja ruchu i parkowanie podczas pokazów lotniczych.

Napisane przez Echodnia.eu
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Autor zdjęcia: Red / Aviation24.pl Autor zdjęcia: Red / Aviation24.pl

W związku z Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show 2018 w Radomiu, w dniach 25 i 26 sierpnia wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu kołowego. Ulice w rejonie radomskiego lotniska zostaną zamknięte. Wyznaczone będą strefy parkingowe.

mapa air show radom 2018 dojazd parkingi

ORGANIZACJA RUCHU KOŁOWEGO

W dniach 25 i 26 sierpnia 2018 roku aleja Wojska Polskiego od placu Matki Bożej Fatimskiej do ronda Popiełuszki będzie wyłączona z ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Dopuszczony będzie na niej tylko ruch autobusów komunikacji miejskiej, busów dowozu osób niepełnosprawnych i innych upoważnionych pojazdów (w tym rowerów).

Dla ruchu będą też w tych dniach zamknięte fragmenty ulic: Lubelskiej (od ulicy Kochanowskiego do ulicy Porannej), Sadków (od ulicy Porannej do jednostki wojskowej), Lotniczej (od ulicy Lubelskiej do ulicy Odrodzenia), Porannej (od ulicy Lubelskiej do miejscowości Sadków-Górki, po zachodniej stronie terenu ogródków działkowych), Ogrodniczej (od alei Wojska Polskiego do ulicy Reymonta), Reymonta (od ulicy Ogrodniczej do ulicy Skaryszewskiej), Odrodzenia (od ulicy Litewskiej do alei Wojska Polskiego) oraz Skaryszewskiej (od ulicy Słowackiego do granicy miasta). Dopuszczony będzie dojazd do okolicznych posesji, ruch pojazdów upoważnionych, a na ulicach Odrodzenia i Skaryszewskiej także autobusów miejskich. Ze względów bezpieczeństwa cała ulica Skaryszewska będzie objęta zakazem parkowania - pod rygorem odholowania pojazdów. Na odcinku ulicy Odrodzenia od alei Wojska Polskiego do ulicy Długojowskiej będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku ulicy Długojowskiej). Jezdnią tą będą kursowały autobusy miejskie. Uwaga! MZDiK apeluje do wszystkich przedsiębiorców, których firmy znajdują się przy ulicach zamkniętych dla ruchu, aby wszystkie dostawy zostały zorganizowane do piątku, 24 sierpnia włącznie. W dniach 25 i 26 sierpnia dojazd może być niemożliwy. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa w strefie wokół lotniska na Sadkowie. W związku z zamknięciem alei Wojska Polskiego zostaną wyznaczone objazdy dla ruchu tranzytowego (drogi krajowe nr 9 i 12). Zostaną one poprowadzone aleją Grzecznarowskiego oraz ulicami Kuronia, Walentynowicz i Lipskiego, czyli południową obwodnicą Radomia do trasy E77. Trasy objazdów tranzytowych zostaną oznakowane żółtymi tablicami.

PŁATNE STREFY PARKINGOWE

1A - ulice Małęczyńska, Wrocławska i Chorzowska - dojazd od ulicy Lubelskiej (około 1500 miejsc) 1B - tereny prywatne w miejscowości Sadków - dojazd od Małęczyna Nowego (około 3000 miejsc) 1C - tereny prywatne między ulicami Ogrodniczą i Odrodzenia - dojazd od ulicy Ogrodniczej (około 500 miejsc) 2A - tereny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego - dojazd od ulicy Chrobrego (około 1000 miejsc) * 2B - ulica Mierzejewskiego i tereny UTH przy ulicy Mierzejewskiego - dojazd od ulicy Chrobrego (około 700 miejsc) * 3A - ulice Fołtyn i Holszańskiej - dojazd od ulicy Kozienickiej (około 1000 miejsc) * 4A - ulica Bulwarowa i tereny obok zalewu - dojazd od ulicy Maratońskiej (około 1500 miejsc) * 4B - ulica Dębowa za cmentarzem rzymskokatolickim - dojazd od ulicy Maratońskiej (około 600 miejsc) * 4R - ulica Maratońska od ulicy Bulwarowej do Dębowej - prawe pasy obu jezdni (około 200 miejsc) * 5A - tereny SM Ustronie między ulicami Wyścigową i Młodzianowską - dojazd od Wyścigowej (około 1000 miejsc) * 5B - teren u zbiegu ulic Wyścigowej i Kuronia - dojazd od ulicy Wyścigowej (około 200 miejsc) * 5C - teren między aleją Grzecznarowskiego i ulicą Świerkową - dojazd od ulicy Białej (około 200 miejsc) * 5D - teren Centrum Handlowego M1 - dojazd od alei Grzecznarowskiego (około 700 miejsc) 5E - teren Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego - dojazd od ulicy Białej (około 350 miejsc) 6A - teren spółki Korej - dojazd od ulicy Wernera (około 1000 miejsc) - tylko w niedzielę * * Strefy parkingowe PARKUJ I JEDŹ - dojazd na lotnisko oraz powrót komunikacją miejską jest możliwy na podstawie paragonu z parkingu, bez konieczności kupowania dodatkowych biletów na przejazdy autobusami. Litera R w symbolu strefy oznacza, że to lokalizacja rezerwowa (uruchamiana po zapełnieniu stref podstawowych). Strefy dla autokarów i busów będą wyznaczone wyłącznie w lokalizacjach 2A i 4A. Strefa dla pojazdów osób niepełnosprawnych będzie wyznaczona przy ulicy Chorzowskiej (lokalizacja 1A). Strefa dla rowerów (bezpłatna) będzie przy ulicy Lubelskiej, za drogą do Portu Lotniczego (około 150 miejsc). Strefa dla motocykli (płatna) będzie na terenie pomiędzy aleją Wojska Polskiego a ulicą Lotniczą (około 350 miejsc). Miejskie strefy parkingowe 1A, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4R, 5A, 5B, 5C i 6A będą obsługiwali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych (ZUK Radom). Prywatne strefy parkingowe 1B, 1C, 5D i 5E będą natomiast obsługiwane na własny rachunek przez pracowników zarządców albo właścicieli tych terenów (miasto nie będzie ich organizatorem). Ze stref parkingowych 1A, 1B, 1C, zlokalizowanych blisko miejsca pokazów, dotarcie do lotniska i z powrotem będzie możliwe tylko pieszo! Dojazd z innych stref autobusami komunikacji miejskiej linii P1, P2, P3, P4, P5, 1, 5, 11, 14, 17, 21 (ze stref miejskich bezpłatnie na podstawie wystawionego w danym dniu przez ZUK paragonu parkingowego). Opłaty w miejskich strefach parkingowych, obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych - motocykl: 10 złotych, samochód osobowy: 20 złotych, bus do 8 miejsc: 40 złotych, bus ponad 8 miejsc: 80 złotych, autobus: 100 złotych. Mapa lokalizacji stref parkingowych podczas Air Show znajduje się na dole niniejszego komunikatu. Paragony ze stref parkingowych organizowanych przez miasto Radom będą uprawniały do przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na odcinkach ze stref parkingowych do lotniska i z powrotem - jedynie w dniu ich wystawienia. Osoby pozostawiające samochody w strefach prywatnych lub w innych ogólnodostępnych miejscach muszą zakupić bilety komunikacji miejskiej zgodnie z ewentualnie posiadanymi uprawnieniami do ulg. Trasy dojazdowe do miejskich stref parkingowych zostaną oznakowane tabliczkami z symbolem parkingu i z napisem AIR SHOW. Aby ułatwić kierowanie ruchem na skrzyżowaniach przez policjantów oraz strażników miejskich, prosimy osoby przyjezdne o umieszczenie za przednimi szybami samochodów białej kartki formatu A-4 (z napisem Air Show).

DOJAZD DO LOTNISKA (PORADNIK MZDiK RADOM)

Z myślą o osobach przyjezdnych, dojeżdżających do Radomia swoimi pojazdami, jak też tych, którzy wybiorą podróż pociągami bądź autobusami, podajemy informacje o możliwościach dojazdu do lotniska z parkingów oraz z dworców. Proponujemy je wydrukować i nosić przy sobie. Wsiadając do autobusu, warto też zapisać sobie nazwę przystanku! Z dworca kolejowego PKP: - linią P1 z przystanków Dworzec PKP 02 (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego) lub Poniatowskiego / Dworzec PKP 04 (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego), powrót do przystanku Dworzec PKP 02 (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego); - linią 11 z przystanków Dworzec PKP 05 (na zewnętrznej wysepce na placu Dworcowym) lub Poniatowskiego / Dworzec PKP 04 (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego), powrót do przystanku Dworzec PKP 01 (przy budynku stacji paliw na placu Dworcowym); - linią 14 z przystanku Dworzec PKP 05 (na zewnętrznej wysepce na placu Dworcowym), powrót do przystanku Poniatowskiego / Dworzec PKP 02 (pierwszy przystanek w zatoce, obok hotelu). Z dworca autobusowego PKS: - linią P1 z przystanków Beliny-Prażmowskiego / Dw. PKS 01 i 04 (przy dworcu, po obu stronach ulicy), powrót do przystanku Dworzec PKP 02 (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego). Ze strefy parkingowej 2A (tereny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego): - liniami P2 i 21 z przystanków Chrobrego / Rapackiego 09 (obok sklepu Żak) lub Chrobrego / Mierzejewskiego 07 (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH), powrót do przystanków Chrobrego / Mierzejewskiego 08 (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH) lub Chrobrego / Rapackiego 10 (po stronie wieżowców osiedla Akademickiego); - linią 11 z przystanków Chrobrego / Rapackiego 09 (obok sklepu Żak) lub Chrobrego / Mierzejewskiego 07 (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH), powrót do przystanków Chrobrego / Mierzejewskiego 08 (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH) lub Rapackiego / Chrobrego 02 (obok przedszkola i kościoła za wieżowcami osiedla Akademickiego). Ze strefy parkingowej 2B (ulica Mierzejewskiego i tereny UTH przy ulicy Mierzejewskiego): - liniami P2, 11 i 21 z przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego 07 (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH), powrót do przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego 08 (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH). Ze strefy parkingowej 3A (ulice Fołtyn i Holszańskiej): - linią P3 z przystanków Gołębiów / Holszańskiej 03 (na pętli końcowej obok komina ciepłowni), Fołtyn I (NŻ) 03 (po stronie hal w strefie ekonomicznej) lub Gołębiów / Fołtyn 01 (po stronie bloku), powrót do przystanków Gołębiów / Fołtyn 04 (naprzeciw bloku), Fołtyn I (NŻ) 06 (naprzeciw hal w strefie ekonomicznej) lub Gołębiów / Holszańskiej 01 (na pętli końcowej obok komina ciepłowni). Ze strefy parkingowej 4A (ulica Bulwarowa i tereny obok zalewu): - linią P4 z przystanków Halinów 03 (pętla końcowa naprzeciw kościoła), Bulwarowa / Długa 01 (obok hotelu), Bulwarowa / Maratońska 07 (tymczasowy słupek między zalewem a stacją paliw Orlen przy Maratońskiej) lub Maratońska / Podhalańska (NŻ) 05 (przed mostem, po stronie zalewu), powrót do przystanków Maratońska / Podhalańska (NŻ) 06 (za mostem, naprzeciw zalewu), Bulwarowa / Maratońska 08 (tymczasowy słupek po stronie stacji paliw Orlen, naprzeciw zalewu), Bulwarowa / Długa 02 (naprzeciw hotelu) lub Halinów 03 (pętla końcowa naprzeciw kościoła). Ze strefy parkingowej 4B (ulica Dębowa za cmentarzem rzymskokatolickim): - linią P4 z przystanku Maratońska / Dębowa 03 (obok sklepu Biedronka naprzeciw cmentarza), powrót do przystanku Maratońska / Dębowa 04 (obok parkingu strzeżonego za cmentarzem). Ze strefy parkingowej 4R (ulice Maratońska od ulicy Bulwarowej do Dębowej): - linią P4 z przystanków Maratońska / Podhalańska (NŻ) 05 (przed mostem, po stronie zalewu) lub Maratońska / Dębowa 03 (obok sklepu Biedronka naprzeciw cmentarza), powrót do przystanków Maratońska / Dębowa 04 (obok parkingu strzeżonego za cmentarzem) lub Maratońska / Podhalańska (NŻ) 06 (za mostem, naprzeciw zalewu). Ze strefy parkingowej 5A (tereny SM Ustronie między ulicami Wyścigową i Młodzianowską): - linią P5 z przystanków Wyścigowa / Jana Pawła II 01* (obok parkingu strzeżonego naprzeciw bloków) lub Wyścigowa / Czackiego 03* (obok garaży naprzeciw pawilonu handlowego przy ulicy Czackiego), powrót do przystanku Wyścigowa / Jana Pawła II 02* (obok bloków naprzeciw stacji energetycznej); - linią 21 z przystanku Młodzianowska / Brata Alberta 03* (obok budynku szkoły integracyjnej), powrót do przystanku Brata Alberta / Młodzianowska 02* (naprzeciw budynku szkoły integracyjnej). Ze strefy parkingowej 5B (teren u zbiegu ulic Wyścigowej i Kuronia): - linią P5 z przystanku Wyścigowa / Czackiego 03* (obok garaży naprzeciw pawilonu handlowego przy Czackiego), powrót do przystanku Wyścigowa / Czackiego 04 (obok bloków za pawilonem handlowym przy ulicy Czackiego). Ze strefy parkingowej 5C (tereny między aleją Grzecznarowskiego i ulicą Świerkową): - liniami P1, P4, P5, 11 i 21 z przystanku Grzecznarowskiego / Świerkowa 08 (obok komisariatu policji), powrót do przystanku Grzecznarowskiego / Galeria Feniks 07 (za rondem Matki Bożej Fatimskiej). Ze strefy parkingowej 5D (teren Centrum Handlowego M1): - liniami P1, P4, P5, 11 i 21 z przystanków Grzecznarowskiego / Osiedlowa 06 (obok bloków naprzeciw Centrum Handlowego M1) lub Grzecznarowskiego / Świerkowa 08 (obok komisariatu policji), powrót do przystanków Grzecznarowskiego / Świerkowa 05 (obok Centrum Handlowego M1) lub Grzecznarowskiego / Osiedlowa 03 (za Centrum Handlowym M1, naprzeciw bloków). Ze strefy parkingowej 5E (teren Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego): - liniami P1, P4, P5, 11 i 21 z przystanku Grzecznarowskiego / Świerkowa 08 (obok komisariatu policji), powrót do przystanku Grzecznarowskiego / Galeria Feniks 07 (za rondem Matki Bożej Fatimskiej). Ze strefy parkingowej 6A (teren spółki Korej): - linią 11 z przystanku Mireckiego / Wernera 01 (obok parku naprzeciw Centrum Handlowego Atrium Gama), powrót do przystanku Szarych Szeregów / Wernera 03 (za mostem obok Radomskich Hal Mięsnych); - linią 17 z przystanku Wernera / Mireckiego 01 (obok sklepu OBI i Centrum Handlowego Atrium Gama), powrót do przystanków Wernera / Malczewskiego 02 (obok baru) lub Mireckiego / Wernera 01 (obok parku). Z pola namiotowego w Rajcu Poduchownym: - linią 26 z przystanku Rajec / Szkoła (przy lesie po stronie pola namiotowego) do przystanku Kozienicka / Fołtyn 05 (za światłami, w sąsiedztwie sklepu Amarol) i tam przesiadka do linii P3; powrót linią P3 do przystanku Gołębiów / Fołtyn 04 (naprzeciw bloku), przejście na przystanek Kozienicka / Fołtyn 06 (obok osiedla domów) i tam przesiadka do linii 26 do przystanku Rajec / Szkoła (przed Antoniówką). Bilety skasowane w autobusie linii 26 zachowują ważność po przesiadce do linii P3 (podobnie także z powrotem). Lokalizacja przystanków w rejonie lotniska: - Lotnisko / Odrodzenia 03 (w kierunku ulicy Słowackiego - przeniesiony przystanek stały); - Lotnisko / Odrodzenia 06 (w kierunku ulicy Kozienickiej - przystanek tymczasowy); - Lotnisko / Lubelska 05 (w kierunku ulicy Słowackiego - przystanek stały); - Lotnisko / Lubelska 08 (w kierunku ulicy Kozienickiej - przystanek tymczasowy). Dwa powyższe przystanki tymczasowe będą funkcjonowały w pokazanych lokalizacjach wyłącznie 25 i 26.08.2018.

TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dowóz osób niepełnosprawnych do lotniska będzie odbywał się komunikacją miejską (w Radomiu kursują wyłącznie autobusy niskopodłogowe) albo busami do przewozu osób niepełnosprawnych, będącymi w dyspozycji MPK Radom. W strefie parkingowej na ulicy Chorzowskiej zostaną wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Źródło informacji: Echodnia.eu

Czytany 2640 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 19 sierpień 2018 13:27

Artykuły powiązane

Redakcja poleca

Lut 07, 2019
JAK samolot można odbudować? ... Odpowiedź jest prosta: trzeba się ...
Lut 11, 2019
Drogowy transport pasażerskich samolotów zawsze zwraca uwagę. W ...
Lut 11, 2019
Pierwszy pasażer posiadacza licencji PPL(a) to zawsze wielkie ...
Lut 08, 2019
Główną rolę w filmie, który wszedł właśnie na ekrany największych ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Maj 23, 2018
21 maja br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała ...
Kwi 19, 2018
Na ukończeniu jest właśnie malowanie nowego hełmofonu dla por. pilota ...
Kwi 18, 2018
Piotr Rejmer i Tomasz Białoszewski z lotniczego portalu filmowego ...

Najczęściej czytane

Sty 29, 2019
Dwa nowe samoloty LET Aircraft Industries typu L 410 UVP E-20 trafią ...
Sty 27, 2019
Gdy por. Krzysztof Miko, pilot 7 Dywizjonu Lotniczego, został ciężko ...
Sty 29, 2019
Ludzie porzucają psy w lesie, albo samochody na parkingach, ale ...
Sty 24, 2019
Boeing z powodzeniem ukończył pierwszy testowy prototyp ...
Sty 25, 2019
23 stycznia br. do malborskiej Bazy wrócił z Bydgoszczy Mig-29 o ...
Sty 11, 2019
Siły Powietrzne Francji poinformowały o śmierci pilotów, którzy byli ...
Sty 10, 2019
We wtorek, 9 grudnia, w wieku 65 lat zmarła pilotka szybowcowa Iwona ...
Sty 04, 2019
Trzynaście lat mija od czasu kiedy poleciałem na pierwszą polską ...
Sty 02, 2019
Każdy kto miał do czynienia z modelarstwem zna zapewne firmę ...
Sty 02, 2019
Od 1 stycznia 2019 roku port na Sadkowie nie będzie obsługiwał lotów ...
Gru 18, 2018
Top Gun 2 jest teraz w fazie produkcji, a plan filmowy przeniósł się ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 22 Lutego 2019    |    Wydarzyło się: 1948 – Dokonano oblotu samolotu szkolno-treningowego LWD Junak. 1912 – Powstała holenderska wytwórnia lotnicza Fokker. 1925 – Dokonano oblotu brytyjskiego samolotu sportowego, szkolnego i turystycznego de Havilland DH.60 Moth. 1975 - Dokonano oblotu radzieckiego samolotu szturmowego Su-25. 1985 – 50 osób zginęło w katastrofie malijskiego samolotu An-24 w mieście Timbuktu. 1987 - Dokonano oblotu Airbusa A320. 1993 – Dokonano oblotu amerykańskiego samolotu pasażerskiego McDonnell Douglas MD-90.

Lotnicza książka

Gru 27, 2018
Zbliża się koniec roku w którym obchodzimy 100-rocznicę Odzyskania ...
Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...

Nasze Video

Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Top