czwartek, 12 listopad 2020 17:05

Grupa Emirates odnotowała półroczną stratę netto w wysokości 3,8 mld USD.

Napisane przez Redakcja
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Grupa Emirates odnotowała półroczną stratę netto w wysokości 3,8 mld USD. Foto: Emirates

Grupa Emirates ogłosiła dzisiaj wyniki za pierwsze półrocze roku finansowego 2020-2021. Przychody grupy w pierwszych sześciu miesiącach 2020-21 wyniosły 3,7 mld USD (13,7 mld AED), to 74% mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, kiedy wyniosły 14,5 mld USD (53,3 mld AED).

Ten drastyczny spadek dochodów był spowodowany pandemią COVID-19, która wpłynęła na wstrzymanie globalnych podróży pasażerskich na wiele tygodni, gdy kraje zamknęły swoje granice i nałożyły ograniczenia w podróżowaniu. By powstrzymać pandemię Emirates i hub dnata w Dubaju zawiesiły również regularne loty pasażerskie na 8 tygodni w kwietniu i maju.

Grupa odnotowuje półroczną stratę netto w wysokości 3,8 mld USD (14,1 mld AED).

Sytuacja gotówkowa Grupy Emirates na dzień 30 września 2020 r. to 5,6 mld USD (20,7 mld AED), w porównaniu do 7 mld USD (25,6 mld AED) na dzień 31 marca 2020 roku.

- Rozpoczęliśmy nasz bieżący rok finansowy od globalnej blokady, kiedy ruch pasażerski został dosłownie zatrzymany. W tej bezprecedensowej sytuacji w branży lotniczej i turystycznej Grupa Emirates odnotowała półroczną stratę po raz pierwszy od ponad 30 lat – powiedział Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates.

- Gdy ruch pasażerski został wstrzymany, linie Emirates i dnata były w stanie szybko zmienić kierunek działań i odpowiedzieć na zapotrzebowanie na ruch cargo. Pomogło nam to odzyskać nasze przychody od zera do 26% w stosunku do naszej pozycji w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Odporność Grupy Emirates w obliczu obecnych przeciwności jest świadectwem siły naszego modelu biznesowego oraz naszych wieloletnich inwestycji w umiejętności, technologię i infrastrukturę, które teraz sprawdzają się pod względem kosztów i efektywności operacyjnej. Emirates i dnata zbudowały również silne marki i elastyczne możliwości cyfrowe, które nadal dobrze nam służą i umożliwiły nam sprawne reagowanie na przyspieszone zmiany klientów i działań biznesowych online w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

- Chcielibyśmy podziękować naszym klientom za ich nieustające wsparcie i wyrazić uznanie dla połączonych wysiłków interesariuszy, które umożliwiły Dubajowi wznowienie działalności lotniczej i innej działalności gospodarczej tak szybko i bezpiecznie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ale spodziewamy się gwałtownego ożywienia popytu na podróże po udostępnieniu szczepionki COVID-19. Zanim to się stanie Emirates i dnata rozmieszczają zasoby tak, aby służyć swoim klientom i zaspokajać popyt – dodaje Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum

- Udało nam się wykorzystać nasze własne silne rezerwy gotówkowe, a poprzez naszego akcjonariusza i szerszą społeczność finansową nadal zapewniamy dostęp do wystarczających środków pieniężnych, aby utrzymać naszą działalność i przeprowadzić nas przez ten trudny okres. W pierwszej połowie 2020-21 roku nasz akcjonariusz wniósł do Emirates 2 miliardy dolarów w formie inwestycji kapitałowej, która wesprze nas w perspektywie trwałej naprawy – dodał.

Baza pracowników Emirates Group w porównaniu z dniem 31 marca 2020 r. została znacznie zmniejszona o 24% w stosunku do ogólnej liczby 81 334 na dzień 30 września 2020 r. To zgodne z oczekiwanymi aktywnościami biznesowymi w dającej się przewidzieć przyszłości oraz z ogólnymi perspektywami branżowymi. Emirates i dnata nadal robią wszystko, aby chronić swoich wykwalifikowanych pracowników ochraniając miejsca pracy, o ile jest to możliwe.

Linie lotnicze Emirates

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020-21 linie Emirates wycofały 3 starsze samoloty ze swojej floty w ramach wieloletniej strategii poprawy ogólnej wydajności, zminimalizowania emisji spalin i zapewnienia klientom wysokiej jakości obsługi.

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 25 marca linie Emirates tymczasowo zawiesiły loty pasażerskie i ściśle współpracowały z rządami i ambasadami w celu świadczenia usług repatriacyjnych do ponownego otwarcia Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju (DXB) dla pasażerów tranzytowych, a później dla regularnych lotów pasażerskich. Linie lotnicze współpracowały również z autorytetami z dziedziny zdrowia w celu wdrożenia kompleksowych środków bezpieczeństwa i higieny na pokładzie i na ziemi, aby chronić swoich klientów, pracowników i społeczności, którym służą.

Przewoźnik udowodnił najwyższą jakość obsługi pasażerskiej, przyspieszył zwroty, oferując elastyczność w zakresie zmiany rezerwacji, stworzył centrum informacji o podróżach w trakcie pandemii COVID-19 na swojej stronie internetowej, aby oferować najnowsze aktualizacje stale zmieniających się wymagań dotyczących podróży oraz uruchomił, jako pierwsza w branży, możliwość zwrotu kosztów związanych z zachorowaniem na COVID-19 dla wszystkich pasażerów.

Linie Emirates od 21 maja stopniowo wznawiają regularne przewozy pasażerskie. Do 30 września przewoźnik obsługiwał przewozy pasażerskie i cargo do 104 miast.

Zdolność przewozowa w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku spadła o 67% do 9,8 mld oferowanych tonokilometrów (ang. Available Tonne Kilometres, ATKM) z powodu znacznie ograniczonego programu lotów w ciągu ostatnich miesięcy, w tym zawieszenia lotów pasażerskich na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju na okres 8 tygodni. Zdolność przewozowa mierzona wg liczby dostępnych miejsc przypadających na kilometr (ang. Available Seat Kilometres, ASKM) zmniejszyła się o 91%, podczas, gdy przepływ pasażerski mierzony wg przychodu z pasażerokilometra (ang. Revenue Passenger Kilometres, RPKM) spadł o 96%, a średni współczynnik wypełnienia miejsc pasażerskich (ang. Passenger Seat Factor) spadł do 38,6% w porównaniu z ubiegłoroczną liczbą sprzed pandemii, czyli 81,1%.

Linie Emirates przewiozły 1,5 mln pasażerów w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r., czyli o 95% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wielkość ładunku podniesionego do poziomu 0,8 mln ton spadła o 35%, podczas gdy wydajność wzrosła ponad dwukrotnie, o 106%. Odzwierciedla to niezwykłą sytuację na rynku przewozów lotniczych cargo podczas globalnego kryzysu związanego z COVID-19, kiedy drastycznie ograniczone loty pasażerskie doprowadziły do ​​ograniczonej dostępnej przepustowości, podczas gdy zapotrzebowanie na transport lotniczy znacznie wzrosło.

Linie Emirates były w stanie podnieść 65% wolumenu przewozów towarowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co pokazuje wyjątkową sprawność działu cargo w dostosowywaniu swoich operacji do świadczenia usług frachtu lotniczego w nowych warunkach. W bardzo krótkim czasie linie Emirates Skycargo zakończyły częściową modernizację 10 samolotów pasażerskich Boeing 777-300ER do transportu towarów na pokładzie głównym, wprowadziły nowe protokoły operacyjne, aby umożliwić bezpieczne podnoszenie ładunku w kabinach pasażerskich, szybko ponownie uruchomiły i rozszerzyły swoją globalną sieć ładunków i wdrożyły kompleksowe protokoły bezpieczeństwa dla pracowników.

W pierwszej połowie roku finansowego 2020-21 strata Emirates wyniosła 3,4 mld USD (12,6 mld AED), w porównaniu do ubiegłorocznego zysku w wysokości 235 mln USD (862 mln AED). Przychody Emirates, w tym pozostałe dochody operacyjne w wysokości 3,2 mld USD (11,7 mld AED) spadły o 75% w porównaniu z 12,9 mld USD (47,3 mld AED) odnotowanymi w tym samym okresie ubiegłego roku. Wynik ten to efekt poważnych ograniczeń lotów i podróży po całym świecie związanych z pandemią COVID-19.

Koszty operacyjne Emirates spadły o 52% w porównaniu z ogólnym spadkiem zdolności przewozowej o 67%. Koszty paliwa były o 83% niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Było to spowodowane spadkiem cen ropy (o 49% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), a także o 76% niższym uzupełnieniem paliwa w wyniku znacznie ograniczonych operacji lotniczych w okresie sześciu miesięcy do końca września. Paliwo, które zawsze było największym składnikiem kosztów linii lotniczej w poprzednich cyklach sprawozdawczych stanowiło tylko 11% kosztów operacyjnych w porównaniu z 32% w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku.

Pomimo znacznego spadku działalności w ciągu sześciu miesięcy, EBITDA Emirates wyniosła dodatnie 79 mln USD (290 mln AED) w porównaniu z 3,6 mld USD (13,2 mld AED) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

dnata 

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na działalność dnata w zakresie obsługi naziemnej, gastronomii i usług turystycznych, ponieważ linie lotnicze ograniczyły rozkłady lotów lub całkowicie zawiesiły działalność, a dynamiczne restrykcje na granicach państw na całym świecie ograniczyły popyt na podróże i rezerwacje. 

Tam, gdzie było to możliwe, dnata uczestniczyła w programach oszczędzania miejsc pracy i innych rządowych programach wsparcia. Obejmowało to przekwalifikowanie pracowników i przeniesienie ich do innych kluczowych branż, w których podczas pandemii występują niedobory siły roboczej. dnata wprowadziła również nowe, elastyczne modele pracy na rynkach, na których było to możliwe, w celu zatrzymania większej liczby wykwalifikowanej siły roboczej. 

Silny ruch lotniczy na rynkach stworzył idealną przestrzeń dla dostarczania usług lotniczych przez spółkę dnata, która szybko zareagowała, aby sprostać wymaganiom klientów. We wszystkich oddziałach firmy dnata wdrożyła ulepszone środki BHP w celu ochrony pracowników i społeczności, a także dokonała ponownej kalibracji swoich produktów i usług w celu spełnienia nowych wymagań klientów. Wykorzystała również możliwości, które pojawiły się na rynkach. Przykładem może być współpraca z dostawcami w obrębie opieki zdrowotnej, czyli oferowanie pasażerom linii lotniczych testów PCR COVID-19 przed podróżą w ramach usług odprawy domowej. 

Przychody dnata, w tym pozostałe dochody operacyjne, wyniosły 644 mln USD (2,4 mld AED), co oznacza 68% spadek w porównaniu do 2 mld USD (7,4 mld AED) w zeszłym roku. 

Straty spółki dnata wynoszą 396 mln USD (1,5 mld AED), w porównaniu z ubiegłorocznym zyskiem w wysokości 85 mln USD (311 mln AED). Kwota ta obejmuje odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości 689 mln AED w międzynarodowych oddziałach biznesowych dnata, głównie związane z wartością firmy. 

Obsługa lotniskowa dnata pozostaje największym źródłem przychodów z 454 mln USD (1,7 mld AED), co oznacza 54% spadek w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W całej swojej działalności liczba samolotów obsługiwanych przez dnata spadła gwałtownie o 71% do 102,917 i obsłużyła 1,3 mln ton ładunków, spadając jedynie o 12%. 

Dział turystyczny dnata przyniósł 26 mln USD (95 mln AED) do przychodów po 488 mln USD (1,8 mld AED) w tym samym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 95%. Dywizja po raz pierwszy odnotowała ujemną wartość sprzedaży bazowej w wysokości 67 mln USD (246 mln AED), po dodatnim wkładzie w wysokości 1,6 mld USD (5,9 mld AED) za ten sam okres ubiegłego roku. Odzwierciedla to znaczną wielkość zwrotów i wypłat w anulowanych rezerwacjach klientów, głównie na początku pandemii. 

Usługi cateringu pokładowego dnata wygenerowały 116 mln USD (426 mln AED) do całkowitego przychodu, co oznacza spadek o 76%. Liczba zwiększonych posiłków spadła o 84% do 8,3 mln posiłków w pierwszej połowie roku finansowego po rekordowej zeszłorocznej liczbie 51,9 mln.

Źródło informacji: Emirates

Czytany 671 razy

Skomentuj

Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji administratora. Zasady publikacji komentarzy pod publikacjami znajdziesz pod linkiem: https://aviation24.pl/polityka-prywatnosci

Redakcja poleca

Gru 29, 2020
Ciężko teraz mówić o lotniczych imprezach w Polsce w 2021 roku, kiedy nie wiadomo czy uporamy się z epidemią Covid-19. Jednak już w zeszłym roku ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Paź 09, 2020
Już wkrótce pierwsi komercyjni pasażerowie mogą podróżować z naddźwiękową prędkością. Zbudowany właśnie odrzutowiec poleci po raz pierwszy ...
Paź 07, 2020
Brzydka może być pogoda, brzydki może być oddech, brzydkich kobiet nie ma, tylko wina czasem brak (żeby nie wyjść na męskiego szowinistę - dotyczy to ...
Paź 01, 2020
Czy to sen czy jawa? Tym pytaniem można by w zasadzie rozpocząć ten nietypowy przegląd modelarskich konstrukcji lotniczych. Jednak po bliższym ...
Cze 25, 2020
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie katastrofy lotu PIA PK8303 w Karaczi, w którym uczestniczyło 99 osób, w tym 8 członków załogi, ...
Cze 24, 2020
Należąca do sił Włoskich Sił Powietrznych (AMI) baza w Aviano była świadkiem historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy wykonano w niej tzw. marsz ...
Cze 22, 2020
Wczoraj doszło do kolejnej interwencji funkcjonariuszy Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na pokładzie ...
Cze 20, 2020
Dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-2 Spirit z 509. Skrzydła Bombowego USAF, spotkały się 18 czerwca za kołem podbiegunowym z norweskimi ...

Najczęściej czytane

Gru 10, 2020
Jak informuje organizacja Laguna's Spitfire Legacy, brytyjskie samoloty z czasów IIWŚ upamiętnią latem 2021 roku historię udziału polskich żołnierzy, ...
Gru 11, 2020
Lotnicza Akademia Wojskowa nieustannie inwestuje w nowoczesny sprzęt szkoleniowy. W tym roku zakupiono nowe urządzenie symulacji lotu Diamond ...
Gru 14, 2020
Prace związane z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji wystawy plenerowej dobiegają końca. Wiosną zrealizowany został już pierwszy etap ...
Paź 18, 2020
Od roku w pracowni aerografu Przemysława Drozda powstaje model TS-11 Biało-czerwonej Iskry nr 5. Jedyny taki istniejący model w imponującej skali 1:7 ...
Paź 15, 2020
Rodzice siedmioletniego Polaka, który zginął w katastrofie lotniczej w 2018 r., wytoczyli proces przeciwko Irish Parachute Club i właścicielom ...
Paź 13, 2020
Krzysztof z Zebrzydowic ma 50 lat. Lubi kontakt z przyrodą, zapach traw i powiew wiatru. Od zawsze chciał być pilotem i powtarza, że „Wiatr to jego ...
Paź 12, 2020
Jak informuje pilot Kamil Skorupski, ten można powiedzieć, szalony pomysł powstał prawie dwa lata temu. Jego pomysłodawcami są Paweł Jakubowski i ...
Paź 11, 2020
W dniu wczorajszym dwa samoloty, w tym jeden ultralekki Alpi Pioneer 300 i turystyczny Robin DR.400/140 Major zderzyły się w powietrzu na terenie ...
Paź 09, 2020
Dzisiaj portal Echodnia.eu pisze o przebiegu prac na radomskim lotnisku. - "Bez najmniejszych opóźnień trwa budowa Portu Lotniczego Warszawa – Radom ...
Cze 01, 2020
Agenci celni Hong Kongu odkryli 217 kilogramów kokainy ukrytej w silniku odrzutowym. To prawdopodobnie pierwszy w historii przemyt narkotyków, gdzie ...
Maj 30, 2020
Amerykańskie Siły Marynarki Wojennej na rejon Europy i Afryki poinformowały, że 26 maja dwa samoloty Su-35 należące do sił powietrznych Federacji ...
Maj 29, 2020
Jak podkreśla Dowódca 2 SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, realizowana przez Amerykanów operacja Bomber Task Force to obejmująca bardzo długi ...

Nasze wywiady

Paź 27, 2020
W tym roku minęło 60 lat od wielkiej defilady lotniczej nad polami Grunwaldu. Wciąż żyje kilku pilotów, którzy uczestniczyli w pokazie, który odbył ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Wrz 10, 2020
Na początku września odwiedziliśmy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Dyrektorem Pawłem Pawłowskim. Pan ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w tym roku przypada 100-Lecie Lotnictwa Polskiego oraz 100-Lecie Niepodległości ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które jest znane w całej Polsce. Pani Małgorzata była stewardesa PLL LOT, jedna z ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako jedni z pierwszych, oficjalny spot Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu. ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga 737-800, który znajduje się w warszawskim AirPoint. Teoretycznie wszystko wygląda ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat swoim tańcem w tunelu aerodynamicznym, popularyzując i zwracając uwagę na nową, ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 18 Kwietnia 2021    |    Wydarzyło się: 2003 – W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (Szkole Orląt) w Dęblinie został podpisany kontrakt na zakup 48 amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. 1943 – Amerykańskie myśliwce zestrzeliły samolot z japońskim admirałem Isoroku Yamamoto na pokładzie. 2002 - W Mediolanie awionetka pilotowana przez Szwajcara pochodzenia włoskiego Gino Fasulo rozbiła się, uderzając w 26. piętro wieżowca Pirelli, w wyniku czego zginęły 3 osoby. 1894 – Urodził się Hans Joachim Rolfes, niemiecki pilot wojskowy, as mysliwski (zm. 1935).

Lotnicza książka

Kwi 08, 2021
Wzbijają się w chmury, żeby poczuć wolność, spełnić pasje, żyć na własnych zasadach. Co kilka dni nowa lokalizacja, tropikalne wakacje ...
Mar 19, 2021
Album jest efektem prawie trzydziestu lat pracy artystycznej Piotra Górki. Znajdują się w nim reprodukcje obrazów olejnych, na których autor ...
Lut 22, 2021
Wydawnictwo Fronda poinformowało o wprowadzeniu na rynek wydawniczy książki Wacława Króla – asa myśliwskiego, dowódcy dywizjonu 302 i pilota Cyrku ...
Lut 09, 2021
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wydało publikację pod tytułem „Samolot CSS-13 we wspomnieniach agrolotników„. ...
Lut 04, 2021
W roku 2020 polskie lotnictwo morskie obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia. To bardzo ważna data w historii Polskiej Marynarki Wojennej, warta ...
Lis 03, 2020
O polskich pilotach mówiono nieraz, że jak będzie trzeba, polecą nawet na drzwiach od stodoły. I to jest prawda. Ich odwagę oraz determinację ...
Paź 30, 2020
W latach 20. Karolina jako pierwsza Polka samodzielnie siada za sterami Basia, Anna i Jadwiga pilotują najszybsze myśliwce czasów II wojny światowej ...
Paź 25, 2020
Nakładem Kuźnicy Techniki Aeronautycznej i Kompozytowej „Draco” ukazał się album czarno-białej fotografii lotniczej oraz artystycznej autorstwa ...
Mar 17, 2020
"Czy pracę pilota można przedstawić w sposób lekki, zrozumiały i dowcipny? Okazuje się, że TAK. Kapitan Dariusz Kulik robi to z prawdziwym znawstwem, ...

Nasze Video

Sie 25, 2019
Równo rok temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w treningach oraz samych pokazach lotniczych zorganizowanych w ramach Air Show Radom 2018. Ponieważ ...
Maj 19, 2019
W ramach Nocy Muzeów, 100-lecia Eskadry Kościuszkowskiej, 90-lecia lotu atlantyckiego Ludwika Idzikowskiego i 30-lecia MiGa-29, Niebo bez Granic ...
Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez granic" w roku 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia Biało-Czerwonej ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , W-3W/W-3WA Sokół, Mi-14 i Mi-2, Mi-8 i W-3 Sokół, Mi-17, Mi-24 oraz Mi-2. Samoloty ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim Okęciu wylądował nowy nabytek LOT-u Dreamliner B787-9. Przyleciał wprost z Everett, ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś możecie zobaczyć co działo się podczas konferencji prasowej tego oszałamiającego ...
Top