poniedziałek, 08 maj 2017 11:22

Modelarstwo lotnicze na VI Bałtyckim Festiwalu Modelarskim Koszalin 2017.

Napisane przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Grafika źródło: http://modelarstwo.koszalin.pl / Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Grafika źródło: http://modelarstwo.koszalin.pl / Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych wraz z głównym organizatorem Koszalińskim Plutonem Modelarskim zapraszają do uczestnictwa w VI Bałtyckim Festiwalu Modelarskim Koszalin 2017.

Festiwal organizowany jest przez Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH „Perun”) przy współudziale Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich w Koszalinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a współfinansowany ze środków UM Koszalin.

KLASY FESTIWALOWE

a. Modele plastikowe

 • Sa – Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
 • Sbt – Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sbo – Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sct – Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
 • Sco – Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
 • Sda – Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
 • Sdb – Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
 • Sdc – Samoloty i śmigłowce – skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
 • SM – samoloty wszystkie skale – młodzik
 • SC – samoloty cywilne wszystkie skale – senior/junior
 • Aa – Artyleria 1/35 – senior/junior
 • Ab – Artyleria 1/72 – senior/junior
 • Pga – Pojazdy gąsienicowe 1/35 – senior/junior
 • Pgb – Pojazdy gąsienicowe 1/72 – senior/junior
 • Pka – Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
 • Pkb – Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
 • Pmk – pojazdy kołowe 1/48 – senior/junior
 • Pmg – pojazdy gąsienicowe 1/48 – senior/junior
 • Pf – SF i fantazy – pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar – senior/junior
 • PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie – młodzik
 • Ps – Pojazdy szynowe – senior/junior
 • Pc – Pojazdy cywilne – senior/junior
 • Opa – Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
 • Opb – Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
 • Opc – Plastikowe okręty motorowe – skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
 • Opz – Plastikowe żaglowce – senior/junior
 • OM – Okręty, statki i żaglowce – młodzik
 • Fd – Figurki duże – powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior
 • Fm – Figurki małe – poniżej 70mm – senior/junior
 • Fs – SF i fantasy – figurki i popiersia bez podziału na rozmiar – senior/junior
 • F-M – Figurki wszystkie skale – młodzik
 • D – Dioramy/winiety – senior/junior
 • B – Budowle – senior/junior

b. Modele kartonowe

 • Skt1 – Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
 • Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
 • Sk2 – Śmigłowce kartonowe – senior/junior
 • SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
 • Pck – Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
 • Pwk – Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
 • PSk – Pojazdy szynowe kartonowe – senior/junior
 • Okm – Okręty motorowe karton – senior/junior
 • Okz – Żaglowce kartonowe – senior/junior
 • Fk – Figurki kartonowe – senior/junior
 • BK – Budowle karton – senior/junior
 • WSk – wszystko inne karton – senior/junior

c. Modele różne (karton i plastik)
KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach – senior/junior/młodzik

Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.
W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

Grupy wiekowe:

 • MŁODZIK (M) – do 12 lat
 • JUNIOR (J) – od 12 lat do 18 lat
 • SENIOR (S) – powyżej 18 lat

II. REGULAMIN FESTIWALU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
 2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
 3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
 4. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli. Komisja może wyróżnić maksymalnie do dwóch modeli jednego zawodnika.
 5. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.
 6. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona podkomisja sędziowska wyłoniona ze składu Komisji Sędziowskiej.
 7. W każdej kategorii festiwalowej, podkomisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas na zasadzie „podoba się – nie podoba się” do trzech równorzędnych nagród. W ocenie zostanie uwzględniony realizm i jakość odwzorowania oraz jakość wykonania modelu.
 8. Wyniki pracy podkomisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 9. W przypadku, gdy dana podkomisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie przyznać trzech równorzędnych nagród, to sporządza na karcie danej klasy stosowny zapis i przekazuje taką kartę Sędziemu Sekretarzowi. Wniosek ten podlega rozpatrzeniu w gronie Sędziego Głównego, Sędziego Technicznego, Sędziego Głównego Konkursu i pozostałych przewodniczących podkomisji. Wniosek taki uznaje się za przyjęty jeżeli decyzja w tej sprawie zostanie podjęta jednomyślnie.
 10. W powyższym przypadku komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
 11. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy równorzędne wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.
 12. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 13. Członkami Komisji Sędziowskiej Festiwalu są członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 14. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 15. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego, kol. Marek Gręzicki.
 16. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

III. REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO „Wszystko to co nad morzem”

 1. Konkurs tematyczny ma na celu popularyzacje zagadnień związanych z walkami toczonymi na obszarach morskich – mogą to być zarówno okręty jak i samoloty morskie lub działające nad morzem
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie modelu odpowiadającego wspomnianej tematyce.
 3. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.
 4. Model startujący w Konkursie może brać jednocześnie udziału w Festiwalu.
 5. Klasy konkursu tematycznego są następujące:
  • KML1 – Lotnictwo 1:48 i 1:32
  • KML2 – Lotnictwo 1:72 i 1:144
  • KMO1 – Okręty do skali 1:400
  • KMO2 – Okręty od skali 1:401 i mniejsze
  • KMB – Budowle i dioramy morskie – wszystkie skale
 6. W klasach konkursowych nie ma podziału ze względu na wiek.
 7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się na tym samym formularzu co zgłoszenie do festiwalu. Należy zaznaczyć wówczas pole „Model konkursowy” i klasę konkursową.
 8. Komisja może przyznać do 5 równorzędnych wyróżnień w każdej klasie.
 9. Ocena odbywa się na zasadzie „podoba się – nie podoba się” z uwzględnieniem tematyki konkursu.
 10. Do udziału w pracach komisji konkursowej zapraszamy modelarzy nie zrzeszonych w Koszalińskim Klubie Modelarskim.
 11. Sędziowie Komisji Konkursowej nie mogą wystawiać modeli w Konkursie.
 12. Wyróżnione modele w poprzednich edycjach Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego mogą brać udział w Konkursie.

IV. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu (nie dotyczy Konkursu). W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
 2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 12.05.2015 stronę WWW lub w dniu konkursu przez wypisanie karty startowej.
 6. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.
 7. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.
 8. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 9. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.
 10. Organizatorzy zapraszają kluby modelarskie do prezentacji swoich osiągnięć na stoiskach klubowych. Najlepiej zaaranżowane stoisko zadaniem publiczności zostanie uhonorowane nagrodą. Zgłoszenia klubów prosimy kierować Wojciech Sokołowski – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.

V. Nagrody i Puchary

 1. Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego „Pod But” za najlepszy model Festiwalu
 2. Nagroda specjalna ufundowana przez firmę Mirage Hobby – model Mirage Hobby dla NAJMŁODSZEGO uczestnika konkursu
 3. Nagroda specjalna ufundowana przez firmę Mirage Hobby za NAJLEPSZY MODEL firmy Mirage Hobby
 4. Nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża
 5. Nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej
 6. Nagroda specjalna ufundowana przez GRH Pancerni’39 za najlepszy model pojazdu z Września 1939
 7. Nagroda specjalna ufundowana przez firmę ModelMaker
 8. Puchar Dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
 9. Puchar Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego
 10. Puchar za najlepszy model juniorski wykonany z zestawu IBG – fundator firma IBG Models
 11. Puchar od Klubu Modelarskiego „Siódemka” za najlepszy naszym zdaniem model w barwach polskich
 12. Puchar Rady Osiedla Jedliny „Dla najlepszego modelu w polskich barwach”
 13. Nagrody książkowe od Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 14. „Za wprowadzenie Sklepowego w zachwyt” od sklepu modelarskiego HOBBY z Inowrocławia – www.24hobby.pl
 15. Nagroda specjalna od Inowrocławskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych
 16. Nagroda ufundowana przez firmę JSC Paper Models
 17. Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – za model związany z obroną stolicy w 1939 roku, Powstaniem Warszawskim lub wyzwalaniem Warszawy w 1945 roku
 18. Nagroda Klubu Turystyki Pieszej PTTK „Orły” – za model związany z Marynarką Wojenną
 19. Nagroda Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak”, Błonie/ k. Warszawy – za model związany ze Strażą Pożarną.
 20. Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach – nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 21. Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach – nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

VI. Harmonogram Festiwalu

Sobota 13.05.2017

 • 9:00 – 14:00 – Przyjmowanie modeli
 • 15:00 – 17:00 – Ocena modeli przez komisje sędziowskie
 • 20:00 – Spotkanie integracyjne – Minibrowar Kowal

Niedziela 14.05.2017

 • 9:00 – 14:00 – Wystawa pokonkursowa
 • 10:00 – Wycieczka dla uczestników konkursu – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
 • 13:30 – Ceremonia zakończenia zawodów

Treść i plakat za: http://modelarstwo.koszalin.pl

Źródło informacji: http://muzeumsp.pl/vi-baltycki-festiwal-modelarski-koszalin-2017/

Czytany 3030 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 październik 2017 15:15

Skomentuj

Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji administratora. Zasady publikacji komentarzy pod publikacjami znajdziesz pod linkiem: https://aviation24.pl/polityka-prywatnosci

Redakcja poleca

Sie 18, 2019
Zazwyczaj miało to wyglądać tak: ... Calutka ulica wstała już do pracy, z wyjątkiem jednego, śpiącego gieroja… Gieroj się nie spieszy, bo wie że nie ...
Sie 14, 2019
Miejscowość Czarna Góra i położone na jej terenie wzniesienie Litwinka w roku 1923 były świadkami ważnego wydarzenia związanego z historią polskiego ...
Sie 11, 2019
W dniu 11 sierpnia 1994 roku o godz. 13.17 miało miejsce najtragiczniejsze zdarzenie w historii polskiego ratownictwa górskiego. W czasie pełnienia ...
Sie 08, 2019
W ostatni weekend sierpnia 2021 roku odbędą się w Radomiu kolejne Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show - zapowiedział wiceminister obrony ...
Lip 06, 2019
Aspirant sztabowy Radosław Szukała, na co dzień kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Patrolowego w Komendzie Miejskiej ...
Lip 10, 2019
10 lipca 2019 r. odbył się premierowy pokaz samolotu solarnego zbudowanego przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Bezzałogowa konstrukcja ...
Lip 10, 2019
115 lat temu urodził się pułkownik pilot Zdzisław Krasnodębski, twórca i pierwszy dowódca legendarnego myśliwskiego Dywizjonu 303, który wsławił się ...
Lip 04, 2019
Portal Polska-zbrojna.pl opublikował rozmowę z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. "Nie powierzamy naszego bezpieczeństwa wyłącznie ...
Kwi 12, 2019
Zespół Flaris opublikował kolejny film z lotów testowych Flarisa. Tym razem to materiał filmowy z przygotowań tego nowatorskiego samolotu odrzutowego ...

Najczęściej czytane

Gru 14, 2019
LPR pozyska do swojej lotniczej floty dwa zupełnie nowe małe odrzutowe samoloty Learjet 75 Liberty. 13 grudnia 2019 r. w Centrali Lotniczego ...
Gru 11, 2019
Choć 100-lecie polskiego lotnictwa obchodziliśmy w zeszłym roku, to właśnie teraz 12 grudnia 2019 roku Narodowy Bank Polski wpro­wadza do obiegu ...
Gru 06, 2019
6 grudnia 2019 r. na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt odbyła się 123 Promocja Oficerska. Wśród zaproszonych gości ...
Gru 09, 2019
W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego odbył się lot pożegnalny generała brygady pilota doktora Mirosława Jemielniaka, byłego dowódcy 3. Skrzydła ...
Gru 03, 2019
Lotnisko Strachowice niedługo stanie się niezwykle ważnym miejscem na wojskowej mapie. Właśnie w tym miejscu powstanie baza transportowa Sił ...
Gru 10, 2019
Kapitan pilot Mieczysław Medwecki jest pierwszym poległym polskim lotnikiem i zarazem pierwszym poległym lotnikiem państw walczących z III Rzeszą w ...
Paź 29, 2019
Biuro wspólnego programu F-35 i Lockheed Martin podpisały umowę o wartości 34 miliardów dolarów na produkcję i dostawę 478 samolotów F-35 po ...
Paź 25, 2019
Jak informuje brytyjska firma Reaction Engines, został przetestowany nowy silnik wyposażony w innowacyjną chłodnicę przepływu powietrza z ...
Paź 28, 2019
Wraz z końcem października zaczyna obowiązywać zimowa oferta lotów, która trwa w tym sezonie od 27.10.2019 do 28.03.2020. W najnowszym rozkładzie ...
Paź 26, 2019
Ciężki sprzęt od kilku tygodni pracuje na Sadkowie. Ekipa firmy Max Bögl Polska pracuje już przy nowym odcinku drogi startowej. Równolegle trwają też ...
Paź 23, 2019
W poniedziałek, 21 października AN-2 wzniósł się w powietrze! Przelot techniczny został wykonany przez bardzo doświadczoną załogę. Za sterami zasiadł ...
Paź 25, 2019
"W ciągu ostatnich miesięcy Boeing osiągnął znaczący postęp w pracach nad bezpiecznym powrotem 737 MAX do eksploatacji." - informuje koncern lotniczy ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w tym roku przypada 100-Lecie Lotnictwa Polskiego oraz 100-Lecie Niepodległości ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które jest znane w całej Polsce. Pani Małgorzata była stewardesa PLL LOT, jedna z ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako jedni z pierwszych, oficjalny spot Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu. ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga 737-800, który znajduje się w warszawskim AirPoint. Teoretycznie wszystko wygląda ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy 2017. Organizatorzy Krzysztof Sondej i Maciej Stroiński wraz z gościem specjalnym ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat swoim tańcem w tunelu aerodynamicznym, popularyzując i zwracając uwagę na nową, ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze miasteczko Kazimierz nad Wisłą. Jednak nie udaliśmy się tam tylko w celach ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm partnerskich z przyjemnością zapraszamy na briefing prasowy poświęcony możliwościom, ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 25 Stycznia 2020    |    Wydarzyło się: 1990 – Kolumbijski Boeing 707 rozbił się z powodu braku paliwa podczas podchodzenia do lądowania w Nowym Jorku; zginęły 73 osoby, 85 zostało rannych. 2001 - W katastrofie 50-letniego samolotu Douglas DC-3 pod Ciudad Bolívar w Wenezueli zginęły 24 osoby. 2010 - 90 osób zginęło u wybrzeży Libanu w katastrofie etiopskiego Boeinga 737. 2004 - Amerykański łazik Opportunity wylądował na Marsie. 1995 - Wystrzelona z północnej Norwegii rakieta z amerykańską sondą badawczą wywołała alarm rosyjskiej obrony antybalistycznej i nieomal doprowadziła do wybuchu III wojny światowej. 1983 - Wystrzelono amerykańsko-europejskiego satelitę IRAS, pierwszego przeznaczonego do badań promieniowania podczerwonego. 1972 – Zmarł Erhard Milch, niemiecki lotnik wojskowy i cywilny, feldmarszałek (ur. 1892).

Lotnicza książka

Paź 26, 2019
Jeśli ktoś wciąż czuje niedosyt po hucznych, lipcowych obchodach 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu, może go zaspokoić sięgając po ...
Wrz 05, 2019
Tak pisze o swojej książce autor, Stanisław Śmist" - "Prawdy, mity i opowiadania przedstawione w niniejszej książce, zostały zapisane przeze mnie już ...
Sie 09, 2019
Wspólny cel, współzawodnictwo i duże zaplecze finansowe - to kluczowe elementy sukcesu w eksploracji kosmosu. Po lądowaniu na Księżycu na wiele lat ...
Cze 22, 2019
Tylko dwunastu ludzi stąpało po powierzchni Księżyca. Jest ich wśród nas coraz mniej. Wypowiedzi tych, którzy pozostali jeszcze przy życiu, zebrał ...
Gru 27, 2018
Zbliża się koniec roku w którym obchodzimy 100-rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchodziliśmy w tym roku co najmniej setkę różnych ...
Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. "Dotykając nieba. Śpiewnik pieśni i piosenek lotniczych", w czwartek 6 grudnia 2018 ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita daremnie oczekiwała obiecanej jej lotniczej pomocy zachodnich aliantów, jest w ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo przyczyniły się do uratowania Anglii w czasie bitwy powietrznej w 1940 roku. To także ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego przykazania. Już nie musisz jej kraść! Tom Wolfe, Najlepsi. Kowboje, którzy ...

Nasze Video

Sie 25, 2019
Równo rok temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w treningach oraz samych pokazach lotniczych zorganizowanych w ramach Air Show Radom 2018. Ponieważ ...
Maj 19, 2019
W ramach Nocy Muzeów, 100-lecia Eskadry Kościuszkowskiej, 90-lecia lotu atlantyckiego Ludwika Idzikowskiego i 30-lecia MiGa-29, Niebo bez Granic ...
Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez granic" w roku 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia Biało-Czerwonej ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , W-3W/W-3WA Sokół, Mi-14 i Mi-2, Mi-8 i W-3 Sokół, Mi-17, Mi-24 oraz Mi-2. Samoloty ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim Okęciu wylądował nowy nabytek LOT-u Dreamliner B787-9. Przyleciał wprost z Everett, ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś możecie zobaczyć co działo się podczas konferencji prasowej tego oszałamiającego ...
Top