poniedziałek, 04 listopad 2019 17:50

Cenna kolekcja lotniczych pamiątek dostępna dla zwiedzających w Muzeum Lotnictwa Polskiego już tylko do końca listopada.

Napisane przez MLP Kraków
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Cenna kolekcja lotniczych pamiątek dostępna dla zwiedzających w Muzeum Lotnictwa Polskiego już tylko do końca listopada. Foto: Jakub Link-Lenczowski / Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Już tylko do końca listopada 2019 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie można oglądać wystawę czasową poświęconą wybitnym polskim oficerom lotnictwa: Stanisławowi Nazarkiewiczowi, Tadeuszowi Anderszowi, Stanisławowi Kłosowskiemu, Pawłowi Moskwie oraz Mieczysławowi Wiórkiewiczowi.

Zakupiona dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcja to 48 eksponatów. Pamiątki po polskich lotnikach to odznaka imienna, fotografie, naszywki, naramienniki, orły z czapek oficerskich, guziki mundurowe, legitymacje oraz odznaka oficerska 2 Pułku Lotniczego. Artefakty pochodzą głównie z lat 1940-1945, gdy bohaterowie wystawy służyli w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie. W zbiorze wyróżniają się odznaka oficerska 2 Pułku Lotniczego oraz Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, obydwie pochodzące z okresu przed wybuchem drugiej wojny światowej.

Kolekcja stanowi uzupełnienie i rozwinięcie zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego dokumentujących losy lotników 2. Pułku Lotniczego w Krakowie oraz służących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Płk pil. Stanisław Nazarkiewicz urodził się 7 sierpnia 1896 r. w Krakowie. W kwietniu 1915 r. został powołany do armii austriackiej. Służył w 16 i 22 Pułku Piechoty w kompani karabinów maszynowych. W stopniu podporucznika przez dwa lata był na froncie rosyjskim i włoskim. W 1918 r. został skierowany na kurs techniczny oficerów lotnictwa. Po zakończeniu I wojny światowej powrócił do Krakowa. 11 listopada 1918 r. poleciał jako obserwator z por. pil. Stefanem Stecem do Warszawy z dokumentami dla Komendanta Józefa Piłsudskiego. 17 listopada 1918 r. został przydzielony jako obserwator do samolotu łącznikowego gen. Roji. Z lotniska w Przemyślu wykonał kilka lotów na rzecz wojsk odsieczy Lwowa. W lutym 1919 r. został skierowany na kurs pilotażu w Warszawie a następnie do Szkoły Pilotów w Krakowie. Po ukończonym kursie został przydzielony do parku lotniczego jako kierownik warsztatów. 1 grudnia 1919 r. Dekretem Naczelnego Wodza L 1827 został mianowany porucznikiem. W 1920 r. uzyskał tytuł i odznakę pilota. W czerwcu 1920 r. został przydzielony do 17 Eskadry Wywiadowczej, z którą wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. został dowódcą 21 Eskadry. Od października 1921 do sierpnia 1922 r. był oficerem taktycznym 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (stacjonującym na terenie lotniska Rakowice-Czyżyny).

W marcu 1939 r. został dowódcą 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. We wrześniu 1939 r. był dowódcą lotnictwa Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew". 17 września 1939 r. przekroczył granicę z Rumunią. W październiku 1939 r. drogą morską dotarł do Francji. We Francji był komendantem obozu lotniczego w Septfonds oraz oficerem łącznikowym dla mechaników zatrudnionych w zakładach zbrojeniowych. Po kapitulacji Francji przedostał się 16 lipca 1940 r. do Wielkiej Brytanii. W Anglii był członkiem Sztabu Polskich Sił Powietrznych i szefem biura Historycznego. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Płk dypl. pil Stanisław Nazarkiewicz był odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych trzykrotnie, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Polową Odznaką Pilota nr 122, Francuską Odznaką Pilota, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem za Wojnę 1918-1921, Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Medalem Lotniczym oraz pamiątkowymi medalami brytyjskimi i austriackimi.

Tadeusz Andersz urodził się 27 września 1918 w Hoensbroek. Generał brygady, pilot Wojska Polskiego, major dyplomowany Królewskich Brytyjskich Sił Powietrznych. W 1937 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, przerwaną przez wybuch II wojny światowej. Po ewakuacji do Rumunii internowany w obozie w Slatinie, skąd uciekł do Francji, gdzie służył w polskim lotnictwie wojskowym. Po klęsce w 1940 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii). W okresie od lata 1941 r. do listopada 1943 r. był pilotem, a potem także dowódcą eskadry 315 Dywizjonu Myśliwskiego "Dęblińskiego". Po okresie służby instruktorskiej, od marca 1944 r. walczył w 61 Dywizjonie Myśliwskim 56 Grupy Myśliwskiej 8 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych (za wiedzą i akceptacją polskich władz). Od sierpnia 1944 r. do kwietnia 1945 r. był dowódcą Dywizjonu 315, a następnie w sztabie 12 Grupy Myśliwskiej. W czasie służby Andersz wykonał 167 lotów bojowych, uznano mu dwa zestrzelenia pewne i jedno prawdopodobne.

kolekcja muzeum lotnictwa polskiego

kolekcja muzeum lotnictwa polskiego

kolekcja muzeum lotnictwa polskiego

Stanisław Kłosowski (ur. 11 stycznia 1913 w Niwce, zm. 1971 w Anglii) był pilotem lotnictwa bombowego i specjalnego przeznaczenia. Podczas służby wojskowej brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. jako pilot 216 Eskadry Bombowej (XV dywizjon bombowy) walczył na samolocie PZL.37 Łoś. Służył również w Dywizjonie 301 PSP w Anglii.

Podczas służby w 1586. Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia latał nad terytorium Polski z Cichociemnymi. Kłosowski był jednym z siedmiu lotników odznaczonych najwyższym Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari i jedynym podoficerem, który dostąpił tego zaszczytu. Kłosowski był także jednym z niewielu lotników (obok Zbigniewa Szostaka i nawigatora Stanisława Króla oraz pilota Jana Cholewy) lotnictwa bombowego, którzy wykonali ponad 100 lotów bojowych nad terenem nieprzyjaciela. Kłosowski zdecydowaną większość lotów bojowych wykonał z dowódcą 1586 ESP mjr. naw. Stanisławem Królem.

Paweł Jan Moskwa urodził się 5 grudnia 1909 r. w Zurychu. Jesienią 1929 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Trzymiesięczny okres rekrucki odsłużył w kompanii CKM w Zambrowie. W 1932 r. ukończył szkołę w stopniu kaprala podchorążego i otrzymał tytuł i odznakę obserwatora nr 905. Awansowany na stopień podporucznika był oficerem rezerwy 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. w składzie Eskadry Sztabowej dowodzonej przez kpt. pil. Henryka Wirszyłło. We wrześniu 1939 r. wykonywał loty rozpoznawcze i loty z rozkazami. 8 września 1939 r. na RWD-14 dostarczył rozkazy Naczelnego Wodza dla dowództwa otoczonej Warszawy. 17 września 1939 r. przekroczył granicę rumuńską. Przedostał się do Francji, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu otrzymał przydział bojowy do 300 Dywizjonu Bombowego. Po wykonaniu pełnej tury lotów bojowych odszedł na kurs pilotażu w Newton. Po ukończonym kursie pełnił służbę pilota w szkole dla nawigatorów.

Paweł Moskwa był także pisarzem, poetą i rysownikiem. Pierwsze jego utwory były drukowane w warszawskiej prasie, a podczas wojny publikowane w emigracyjnych wydawnictwach. W 1943 r. ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. "Powrót", a w 1947 r. zbiór wierszy pt. tytułem "Air Mail". Na emigracji był członkiem Związku Pisarzy Polskich. Przez 4 lata pełnił funkcję redaktora naczelnego "Skrzydeł" (pierwsze pismo żołnierzy Polskich Sił Powietrznych), a przez 8 lat był członkiem komitetu redakcyjnego. Był inicjatorem i redaktorem wydania "Antologii Poezji i Prozy Lotniczej". Paweł Moskwa zmarł 2 marca 1987 r. w Londynie.

Mjr obs. pil. Paweł Moskwa został odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari nr 9696, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie Medalem Lotniczym oraz medalami brytyjskimi i francuskimi.

Mieczysław Wiórkiewicz (ur. 12 marca 1907 r. w Przysusze, zm. 31 stycznia 1987 w Warszawie) był majorem, pilotem Wojska Polskiego. Wiórkiewicz ukończył Kurs Kadetów, a w 1928 r. Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie jako podporucznik obserwator z przydziałem do 4 pułku lotniczego w Toruniu, początkowo w 42, a następnie w 43 eskadrze. W połowie 1931 r., po ukończeniu kursu w Dęblinie, otrzymał dyplom pilota wojskowego (pierwsza lokata) i został przeniesiony do 41 eskadry liniowej. W 1932 r. Wiórkiewicz ukończył z wyróżnieniem kurs myśliwski w Grudziądzu, po którym skierowano go do 121 eskadry myśliwskiej w Krakowie. W listopadzie nadano mu Odznakę Pilota Myśliwskiego I Klasy i został mianowany dowódcą 122 eskadry myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. W pierwszym półroczu 1939 r. przebywał na kursie przygotowawczym do Wyższej Szkoły Wojennej, lecz ze względu na wybuch wojny we wrześniu 1939 r. został skierowany do 122 eskadry myśliwskiej, nad którą objął dowództwo. W trakcie działań bojowych wykonał 11 lotów, zestrzelił 1 samolot (Junkers Ju 87) i 1 uszkodził (Dornier Do 17). Na liście Bajana został sklasyfikowany na 416. pozycji. Zaliczono mu uszkodzenie jednego samolotu.

Pod koniec września 1939 r. na rozkaz przełożonych na czele grupy pilotów przekroczył granicę rumuńską. Od marca 1940 r. Wiórkiewicz był dowódcą polskiej szkolnej eskadry myśliwskiej w Lyonie, lecz nie wziął czynnego udziału w kampanii francuskiej. Pod koniec czerwca 1940 r. poprzez Oran i Casablancę przybył do Wielkiej Brytanii. We wrześniu 1940 r. został dowódcą eskadry w 308 dywizjonie myśliwskim. Od kwietnia 1941r. jako inspektor Polskich Sił Powietrznych na obczyźnie został przeniesiony do Dowództwa Lotnictwa Myśliwskiego RAF, gdzie pełnił funkcję oficera łącznikowego, a później oficera taktycznego. Następnie awansowany do stopnia majora objął dowództwo 315 dywizjonu myśliwskiego. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Lotniczej, we wrześniu 1944 r., został szefem Wydziału Wyszkolenia w Dowództwie Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

Źródło informacji i zdjęć: Jakub Link-Lenczowski / Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Czytany 1964 razy

Skomentuj

Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji administratora. Zasady publikacji komentarzy pod publikacjami znajdziesz pod linkiem: https://aviation24.pl/polityka-prywatnosci

Redakcja poleca

Gru 29, 2020
Ciężko teraz mówić o lotniczych imprezach w Polsce w 2021 roku, kiedy nie wiadomo czy uporamy się z epidemią Covid-19. Jednak już w zeszłym roku ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Paź 09, 2020
Już wkrótce pierwsi komercyjni pasażerowie mogą podróżować z naddźwiękową prędkością. Zbudowany właśnie odrzutowiec poleci po raz pierwszy ...
Paź 07, 2020
Brzydka może być pogoda, brzydki może być oddech, brzydkich kobiet nie ma, tylko wina czasem brak (żeby nie wyjść na męskiego szowinistę - dotyczy to ...
Paź 01, 2020
Czy to sen czy jawa? Tym pytaniem można by w zasadzie rozpocząć ten nietypowy przegląd modelarskich konstrukcji lotniczych. Jednak po bliższym ...
Cze 25, 2020
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie katastrofy lotu PIA PK8303 w Karaczi, w którym uczestniczyło 99 osób, w tym 8 członków załogi, ...
Cze 24, 2020
Należąca do sił Włoskich Sił Powietrznych (AMI) baza w Aviano była świadkiem historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy wykonano w niej tzw. marsz ...
Cze 22, 2020
Wczoraj doszło do kolejnej interwencji funkcjonariuszy Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na pokładzie ...
Cze 20, 2020
Dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-2 Spirit z 509. Skrzydła Bombowego USAF, spotkały się 18 czerwca za kołem podbiegunowym z norweskimi ...

Najczęściej czytane

Gru 10, 2020
Jak informuje organizacja Laguna's Spitfire Legacy, brytyjskie samoloty z czasów IIWŚ upamiętnią latem 2021 roku historię udziału polskich żołnierzy, ...
Gru 11, 2020
Lotnicza Akademia Wojskowa nieustannie inwestuje w nowoczesny sprzęt szkoleniowy. W tym roku zakupiono nowe urządzenie symulacji lotu Diamond ...
Gru 14, 2020
Prace związane z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji wystawy plenerowej dobiegają końca. Wiosną zrealizowany został już pierwszy etap ...
Paź 18, 2020
Od roku w pracowni aerografu Przemysława Drozda powstaje model TS-11 Biało-czerwonej Iskry nr 5. Jedyny taki istniejący model w imponującej skali 1:7 ...
Paź 15, 2020
Rodzice siedmioletniego Polaka, który zginął w katastrofie lotniczej w 2018 r., wytoczyli proces przeciwko Irish Parachute Club i właścicielom ...
Paź 13, 2020
Krzysztof z Zebrzydowic ma 50 lat. Lubi kontakt z przyrodą, zapach traw i powiew wiatru. Od zawsze chciał być pilotem i powtarza, że „Wiatr to jego ...
Paź 12, 2020
Jak informuje pilot Kamil Skorupski, ten można powiedzieć, szalony pomysł powstał prawie dwa lata temu. Jego pomysłodawcami są Paweł Jakubowski i ...
Paź 11, 2020
W dniu wczorajszym dwa samoloty, w tym jeden ultralekki Alpi Pioneer 300 i turystyczny Robin DR.400/140 Major zderzyły się w powietrzu na terenie ...
Paź 09, 2020
Dzisiaj portal Echodnia.eu pisze o przebiegu prac na radomskim lotnisku. - "Bez najmniejszych opóźnień trwa budowa Portu Lotniczego Warszawa – Radom ...
Cze 01, 2020
Agenci celni Hong Kongu odkryli 217 kilogramów kokainy ukrytej w silniku odrzutowym. To prawdopodobnie pierwszy w historii przemyt narkotyków, gdzie ...
Maj 30, 2020
Amerykańskie Siły Marynarki Wojennej na rejon Europy i Afryki poinformowały, że 26 maja dwa samoloty Su-35 należące do sił powietrznych Federacji ...
Maj 29, 2020
Jak podkreśla Dowódca 2 SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, realizowana przez Amerykanów operacja Bomber Task Force to obejmująca bardzo długi ...

Nasze wywiady

Paź 27, 2020
W tym roku minęło 60 lat od wielkiej defilady lotniczej nad polami Grunwaldu. Wciąż żyje kilku pilotów, którzy uczestniczyli w pokazie, który odbył ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Wrz 10, 2020
Na początku września odwiedziliśmy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Dyrektorem Pawłem Pawłowskim. Pan ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w tym roku przypada 100-Lecie Lotnictwa Polskiego oraz 100-Lecie Niepodległości ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które jest znane w całej Polsce. Pani Małgorzata była stewardesa PLL LOT, jedna z ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako jedni z pierwszych, oficjalny spot Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu. ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga 737-800, który znajduje się w warszawskim AirPoint. Teoretycznie wszystko wygląda ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat swoim tańcem w tunelu aerodynamicznym, popularyzując i zwracając uwagę na nową, ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 1 Marca 2021    |    Wydarzyło się: 1912 – Nad Jefferson Baracks w stanie Missouri Amerykanin Albert Berry wykonał pierwszy skok spadochronowy z pokładu samolotu. 1932 - Został porwany i zamordowany półtoraroczny syn amerykańskiego lotnika Charlesa Lindbergha. 1964 – 85 osób zginęło w katastrofie samolotu Lockheed Constellation w Nevadzie. 1999 - Bertrand Piccard i Brian Jones wystartowali ze Szwajcarii w pierwszy lot balonem dookoła świata. 1887 - Urodził się Paweł Argiejew, rosyjski lotnik (zm. 1922). 2010 – Zmarł Władimir Iljuszyn, rosyjski pilot (ur. 1927).

Lotnicza książka

Lut 22, 2021
Wydawnictwo Fronda poinformowało o wprowadzeniu na rynek wydawniczy książki Wacława Króla – asa myśliwskiego, dowódcy dywizjonu 302 i pilota Cyrku ...
Lut 09, 2021
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wydało publikację pod tytułem „Samolot CSS-13 we wspomnieniach agrolotników„. ...
Lut 04, 2021
W roku 2020 polskie lotnictwo morskie obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia. To bardzo ważna data w historii Polskiej Marynarki Wojennej, warta ...
Lis 03, 2020
O polskich pilotach mówiono nieraz, że jak będzie trzeba, polecą nawet na drzwiach od stodoły. I to jest prawda. Ich odwagę oraz determinację ...
Paź 30, 2020
W latach 20. Karolina jako pierwsza Polka samodzielnie siada za sterami Basia, Anna i Jadwiga pilotują najszybsze myśliwce czasów II wojny światowej ...
Paź 25, 2020
Nakładem Kuźnicy Techniki Aeronautycznej i Kompozytowej „Draco” ukazał się album czarno-białej fotografii lotniczej oraz artystycznej autorstwa ...
Mar 17, 2020
"Czy pracę pilota można przedstawić w sposób lekki, zrozumiały i dowcipny? Okazuje się, że TAK. Kapitan Dariusz Kulik robi to z prawdziwym znawstwem, ...
Lut 22, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazało się drugie (poprawione i uzupełnione) wydanie książki autorstwa Michała ...
Lut 19, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazała się książka autorstwa Michała Imiołka, pt. „W stronę dronów czyli kilka słów ...

Nasze Video

Sie 25, 2019
Równo rok temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w treningach oraz samych pokazach lotniczych zorganizowanych w ramach Air Show Radom 2018. Ponieważ ...
Maj 19, 2019
W ramach Nocy Muzeów, 100-lecia Eskadry Kościuszkowskiej, 90-lecia lotu atlantyckiego Ludwika Idzikowskiego i 30-lecia MiGa-29, Niebo bez Granic ...
Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez granic" w roku 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia Biało-Czerwonej ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , W-3W/W-3WA Sokół, Mi-14 i Mi-2, Mi-8 i W-3 Sokół, Mi-17, Mi-24 oraz Mi-2. Samoloty ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim Okęciu wylądował nowy nabytek LOT-u Dreamliner B787-9. Przyleciał wprost z Everett, ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś możecie zobaczyć co działo się podczas konferencji prasowej tego oszałamiającego ...
Top